Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Salg Og Kundekontakt     Trafikkledere Jobs     Fagarbeiderstillinger Jobs     Utdanningsinstitusjon Jobs     Oppdragsleder Disiplinleder     Barsel Jobs     Studiekonsulent Seniorkonsulent Vikariat     Intrava Jobs     Ireland Jobs    

Searching for "Er Du Vernepleier Med Erfaring Innen Rus Og Psykiatri" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Er Du Vernepleier Med Erfaring Innen Rus Og Psykiatri Jobs 2020


Sykepleier/vernepleier

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Interesse og erfaring innen rus/psykiatri. Vi er tverrfaglig bemannet med to psykologspesialiststillinger, psykiater, spesialist i allmennmedisin, LIS,…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Er du vår nye vernepleier/sykepleier?

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Erfaring med HOTL kapittel 9 er ønskelig. Har erfaring med utfordrende atferd. Erfaring fra arbeid rundt HOTL kapittel 9, utviklingshemming og psykiatri er en…

Company: Stendi
Hiring Organization: Stendi
Salary: TBD
Location: Lier kommune
Street Address: TBD

Locality: Lier kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier/vernepleier

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Du bidrar med faglig utvikling. Erfaring fra rusfaglig arbeid er ønskelig. Avdeling rus og avhengighet tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til…

Company: Sykehuset i Vestfold HF
Hiring Organization: Sykehuset i Vestfold HF
Salary: TBD
Location: Nøtterøy kommune
Street Address: TBD

Locality: Nøtterøy kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier/vernepleier helg

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Videreutdanning innen rus, gruppe, miljø eller psykisk helsearbeid er ønskelig. Det er derfor viktig at du er raus og respektfull i møte med pasienter,…

Company: Sykehuset i Vestfold HF
Hiring Organization: Sykehuset i Vestfold HF
Salary: TBD
Location: Nøtterøy kommune
Street Address: TBD

Locality: Nøtterøy kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSykepleier

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Interesse og erfaring innen rus/psykiatri. Vi er tverrfaglig bemannet med to psykologspesialiststillinger, psykiater, spesialist i allmennmedisin, LIS,…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vil du jobbe sammen med oss i Aurora Omsorg ?

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Erfaring innen psykiatri og/eller rus, gjerne fra behandlingspost eller ungdomsinstitusjon. Vår målgruppe er mennesker med mange utfordringer både innenfor…

Company: Aurora Omsorg AS
Hiring Organization: Aurora Omsorg AS
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut/ helsefagarbeider

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Videreutdanning innen fagfeltet er ønskelig. Erfaring med tilrettelegging og gjennomføring av behandlingstilbud. Det blir stilt krav om politiattest.

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Vettre
Street Address: TBD

Locality: Vettre
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Nevropsykolog

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Erfaring med likende arbeid og pasientgruppe. Enhet for rus og psykiatri (ERP) gir et tverrfaglig, spesialisert utredningstilbud til pasienter med sammensatt…

Company: Sørlandet Sykehus
Hiring Organization: Sørlandet Sykehus
Salary: TBD
Location: Kristiansand
Street Address: TBD

Locality: Kristiansand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykiater

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Overlege i psykiatri med relevant klinisk erfaring innen fagfeltet. Du liker å jobbe selvstendig og er ansvarsbevisst. Du arbeider strukturert og målrettet.

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Drammen
Street Address: TBD

Locality: Drammen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Det er ønskelig med videreutdanning innen nettverk, rus, psykiatri, gruppeterapi. Er du interessert i rusbehandling? Trives med å jobbe i et tverrfaglig team.

Company: Helse Stavanger HF
Hiring Organization: Helse Stavanger HF
Salary: TBD
Location: Sandnes
Street Address: TBD

Locality: Sandnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Er du vernepleier med erfaring innen rus og psykiatri?

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Dedicare søker etter deg som er vernepleier og har bred kompetanse og erfaring innen rus og psykiatri. Bred kompetanse og erfaring innen fagfeltet rus og…

Company: Dedicare
Hiring Organization: Dedicare
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Ved bosenteret jobber man med faste brukere innen psykisk helse og rus. Gjerne erfaring med dokumentasjon fra Gerica. Ta gjerne kontakt med oss.

Company: Jobzone.no
Hiring Organization: Jobzone.no
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Du er løsnings - beslutnings og resultatorientert. Senja er vertskommune i samarbeid med Sørreisa på avdeling med 5 Ø-hjelpsenger. 47 48 75 77 , e-post:

Company: Senja kommune Behandlings og rehabiliteringsenheten (BRA)
Hiring Organization: Senja kommune Behandlings og rehabiliteringsenheten (BRA)
Salary: TBD
Location: Finnmark
Street Address: TBD

Locality: Finnmark
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier/psykiatrisk sykepleier

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Ønskelig med videreutdanning innen fagfeltet. Sørlandet Sykehus HF har ansvar for behandlingstilbudet innen somatikk og psykiatri i Agder.

Company: Psykiatrisk sykehusavdeling, Døgnenhet A, Arendal
Hiring Organization: Psykiatrisk sykehusavdeling, Døgnenhet A, Arendal
Salary: TBD
Location: Arendal
Street Address: TBD

Locality: Arendal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker sykepleiere til spennende oppdrag i Bergen.

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Ulike instutisjoner innen psykiatri og rus. Du er faglig bevisst og engasjert. Ønsker du en karriere som sykepleier med frihet til å bestemme hvor, når, og hvor…

Company: Reflekt, Helse
Hiring Organization: Reflekt, Helse
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialsykepleier i psykisk helse

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: At du er løsningsorientert og liker utfordringer. Stillingen er ved avdeling Skriverplassen som er en avdeling med omsorgsboliger på Seminaret bo- og…

Company: Avdeling Skriverplassen - Midtbyen hjemmetjeneste
Hiring Organization: Avdeling Skriverplassen - Midtbyen hjemmetjeneste
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsepersonell - flere yrkesgrupper

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Hvor langt du har kommet dersom du er i et studie. Perioder som du kan jobbe, evnt oppgi om du er i karantene pt, når karantenen opphører.

Company: Blå Kors Borgestadklinikken
Hiring Organization: Blå Kors Borgestadklinikken
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Er Du Vernepleier Med Erfaring Innen Rus Og PsykiatriSuggested Job Search
Data as of 2020-04-08 (New) with id 0.

If you are switching jobs: "I'm leaving the business" is really a phrase that will require a lot of courage. When pronounced at the incorrect period or in the wrong way, it can have a very negative impact on your career. You can find a job offer with another firm where the pay is higher, but you remain not sure if that ongoing work environment will be better then the current one. After all, it is not all about the amount of money. What if you afterwards change your mind? After all, this is simply not an easy decision. Of course your boss can absolve you and consider you back, nonetheless it is not guaranteed.