Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Pexip Jobs     Stor Jobs     Software Architect For Our Core Product Team     Hudterapeut     Spesialutdannet Sykepleier     Nordisk Medlemsservice     Imec Jobs     Forretningssystemer Jobs     Klp Jobs    

Searching for "Helgestilling" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Helgestilling Jobs 2020


Helgestilling assistent på Brukerrommet

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Etat for psykisk helse og rustjenester er en del av Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering i Bergen Kommune. Ønskelig med erfaring innen førstehjelp.

Company: MO-senteret Gyldenpris, Bergen kommune
Hiring Organization: MO-senteret Gyldenpris, Bergen kommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Helgestilling

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Vi har nå ulike helgestillinger ledig både på natt og dag/kveld: ARA Elvestad døgn, Akershus universitetssykehus HF. Alle søkere må søke elektronisk.

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Jessheim
Street Address: TBD

Locality: Jessheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helgestilling/tilkallingsvikarer

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: På seksjon C har vi ledig deltidsstilling, såkalt helgestilling, med arbeid hver 3. Ønsker du å være en del av et aktivt tverrfaglig miljø og liker faglige…

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helgestilling

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Enhet for rustjenester har nå ledig to faste 20 prosent stillinger på helg som sosionom. Tilknyttet vårt nyopprettede tilbud for ungdom med alvorlig…

Company: Trondheim kommune
Hiring Organization: Trondheim kommune
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spl.studenter og Helsefagarbeidere til helgestilling

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Spl.studenter og Helsefagarbeidere til helgestilling. Hjemmetjeneste Vinderen, Oslo kommune, Bydel Vestre Aker. Du er en pådriver i utviklingsarbeidet vårt.

Company: Hjemmetjeneste Vinderen
Hiring Organization: Hjemmetjeneste Vinderen
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsFast helgestilling / sommerjobb

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Dagsenter og avlastning er en bydekkende virksomhet i Stavanger kommune som gir stabile og tilrettelagte tilbud til mennesker med ulike bistandsbehov.

Company: Stavanger kommune
Hiring Organization: Stavanger kommune
Salary: TBD
Location: Madla
Street Address: TBD

Locality: Madla
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ekstravakter /helgestilling i Akuttmottak

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Dette er en mulighet for sykepleiere som kan jobbe litt ekstravakter eller helgestilling i Akuttmottaket på Ahus! Barn tas imot i eget barnemottak.

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vernepleier/sykepleier, helg

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Helgestilling som autorisert vernepleier/sykepleier søkes til Veslelien. Faste helgestillinger i todelt turnus som miljøterapeut, med arbeid hver andre eller…

Company: Kirkens Bymisjon
Hiring Organization: Kirkens Bymisjon
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helgestilling som jordmor

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Ønskjer du varierte arbeidsoppgåver og faglege utfordringar? Vi søkjer etter jordmødre som ønskjer å jobbe helg. Stillinga kan vere på 20 - 30%.

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helgestilling - Vestlundsveien bofellesskap

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Bofellesskapet har ledig to helgestillinger med pt arbeid hver tredje helg. Botjenester i Fyllingsdalen og Laksevåg er en byomfattende resultatenhet med 307…

Company: Botjenester i Fyllingsdalen og Laksevåg
Hiring Organization: Botjenester i Fyllingsdalen og Laksevåg
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helgestillinger

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Avdeling institsusjon har ledige helgestillinger. Re helsehus, sykehjemmet har 2 avdelinger. Demens 26 plasser og institusjon med 31 plasser, fordelt på 26…

Company: Re kommune
Hiring Organization: Re kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Seksjon Kompleks rehabilitering Sandviken (KRS) har ledig helgestilling

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Seksjon Kompleks rehabilitering Sandviken (KRS) har ledig helgestilling. Psykiatrisk klinikk oppretta i januar 2018 ein ny seksjon i Avdeling spesialisert…

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fast helgestilling - Hjemmetjenesten Grålum/Lande/Kurland

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Team hjemmetjenester Grålum/Lande/Kurland har ledige helgestillinger for helsefagarbeidere og studenter innenfor sykepleie og vernepleie.

Company: Sarpsborg kommune
Hiring Organization: Sarpsborg kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fast helgestilling

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Psykiatrisk klinikk består av tre avdelingar: Psykiatrisk akuttmottak (PAM), Avdeling for psykose og Avdeling for stemningslidingar.

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helgestilling- Hamregården bofellesskap

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Vi har ledig to faste helgestillinger 20 %. Botjenester i Fyllingsdalen og Laksevåg er en byomfattende resultatenhet med 307 årsverk fordelt på 21…

Company: Tjenester for utviklingshemmede i Laksevåg, Bergen kommune
Hiring Organization: Tjenester for utviklingshemmede i Laksevåg, Bergen kommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut til avlastningstjenester

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: En 70-80% stilling, en 50% stilling, hvor begge er kombinert med jobb på ukedag og annenhver eller hver tredje helg, og to 25 % helgestillinger.

Company: Unicare Omsorg
Hiring Organization: Unicare Omsorg
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier, helsefagarbeider og assistent - Fast helgestilling 13% - 20%

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Skedsmokorset har ledige helgestillinger med arbeid hver 2. Fast helgestilling som sykepleier, helsefagarbeider og assistent i 13% - 20 % stilling.

Company: Hjemmebaserte tjenester - Lillestrøm kommune
Hiring Organization: Hjemmebaserte tjenester - Lillestrøm kommune
Salary: TBD
Location: Lillestrøm
Street Address: TBD

Locality: Lillestrøm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeuter/miljøarbeidere

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Vi har flere ledige helgestillinger som miljøterapeuter/miljøarbeidere, og det er en fordel om du i tillegg kan ta på deg ekstravakter etter behov blant annet i…

Company: Grefsenkollen avlastning, Barne- og familieetaten
Hiring Organization: Grefsenkollen avlastning, Barne- og familieetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helgestillinger

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Saupstad hjemmetjeneste og omsorgsboliger har ledig elleve faste helgestillinger med stillingsprosent på 12 - 20 prosent fra dags dato.

Company: Trondheim kommune
Hiring Organization: Trondheim kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøarbeider helg

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Vi har 6 nyopprettede faste helgestillinger for motiverte og engasjerte miljøarbeidere: Ullevålsveien 34, Oslo kommune, Velferdsetaten.

Company: Ullevålsveien 34, Oslo kommune, Velferdsetaten
Hiring Organization: Ullevålsveien 34, Oslo kommune, Velferdsetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledig fast helgestilling ved Lokal sikkerheitsseksjon

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Ledig fast helgestilling ved Lokal sikkerheitsseksjon. Lokal sikkerheitspost har no ledig fast helgestilling, pt. Kvar helg for snarleg tilsetjing.

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for HelgestillingSuggested Job Search
Data as of 2020-02-23 (Latest) with id 31827.

If you are switching jobs: Once you change your job, choosing the best firm and the environment in which you can work will most likely be only 1 / 2 of the job you should perform for the change of one's career. It's also very important to discover a way to elegantly keep your prior job. It's advocated that you maintain genuine contacts with ex - colleagues and bosses.