Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Scop Jobs     Stillinger Jobs     Norconsult Jobs     Stavanger Jobs     Installasjons Jobs     Virksomhetsleder Rektor     Convertelligence As Jobs     Svartdalsparken Kanvas Barnehage Jobs     Grafisk Jobs    

Searching for "Helse Og Mestring" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Helse Og Mestring Jobs 2019


Barne- og ungdomsarbeider

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Helse-, sosial- og idrettsfag. En jobb som gir mening, mestring, utvikling og profesjonelt handlingsrom. Deltagelse i undervisningen under veiledning av lærer...

Company: Manglerud skole
Hiring Organization: Manglerud skole
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Personlig assistent

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene vil kunne bestå av alt fra husarbeid, lese post, gå tur med hund og ledsage på ulike aktiviteter. Kvalifikasjoner Det kreves...

Company: Avdeling for helse aktivitet og mestring
Hiring Organization: Avdeling for helse aktivitet og mestring
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barnehageassistent

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Det sentrale i alt vårt pedagogiske arbeid er lekende læring, samspill og mestring. Du må ha god fysisk og psykisk helse, slik at du kan være en aktiv voksen...

Company: Læringsverkstedet
Hiring Organization: Læringsverkstedet
Salary: TBD
Location: Os
Street Address: TBD

Locality: Os
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Medisin / Helse / Sosialfag. Fokus på brukernes egenmestring i hverdagen, og bidra til at brukeren opplever trygghet og mestring....

Company: Røyken kommune
Hiring Organization: Røyken kommune
Salary: TBD
Location: Røyken
Street Address: TBD

Locality: Røyken
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider- våken natt - Hjemmebasertetjenester Rykkinn/Lommedalen boliger

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse. Tilrettelegge for at brukerne har et aktivt og meningsfullt liv og legger til rette for...

Company: Bærum kommune
Hiring Organization: Bærum kommune
Salary: TBD
Location: Bærum kommune
Street Address: TBD

Locality: Bærum kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsHelsefagarbeider, 40% fast, Vestby sykehjem

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Utøve pleie, rehabillitering, læring og mestring. Vestby er en kommune i sterk vekst og vil utvikle sine helse- og omsorgstjenester....

Company: Vestby kommune
Hiring Organization: Vestby kommune
Salary: TBD
Location: Vestby
Street Address: TBD

Locality: Vestby
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Medisin / Helse / Sosialfag. Individuelt tilrettelagt endringsarbeid og oppfølging av pasienter i tråd med den enkeltes tiltaksplan, med fokus på ressurser,...

Company: Lillehammer Kommune
Hiring Organization: Lillehammer Kommune
Salary: TBD
Location: Lillehammer
Street Address: TBD

Locality: Lillehammer
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førstekonsulent

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Helse-, sosial- og idrettsfag. Bachelor i helse- og sosial fag. Saksbehandling innenfor hjemmesykepleie, institusjonsplasser og andre helse- og omsorgstjenester...

Company: Helse og mestring
Hiring Organization: Helse og mestring
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Seksjonsjef

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Deltagelse i Helse og mestring lederteam. Være med å utvikle fremtidsrettede tjenester innenfor helse og mestring. Helse-, sosial- og idrettsfag....

Company: Helse og mestring
Hiring Organization: Helse og mestring
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagkonsulent

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Helse-, sosial- og idrettsfag. Mastergrad innen helse er ønskelig. Du må ha et engasjement for kunnskapsbasert praksis/læring og mestring....

Company: Mottak og Mestring
Hiring Organization: Mottak og Mestring
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


3 årig- Miljøterapeut

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Helse-, sosial- og idrettsfag. Relevant utdanning på høyskolenivå innen utdanningsretningene helse-, sosial eller samfunnsfag....

Company: Myrer dagsenter
Hiring Organization: Myrer dagsenter
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Daglig leder til Jesperud aktivitetessenter

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Helse-, sosial- og idrettsfag. Være ansvarlig for daglig drift av Jesperud aktivitetessenter....

Company: Seksjon friskliv og mestring
Hiring Organization: Seksjon friskliv og mestring
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: God kjennskap til Helse og omsorgstjenesteloven kap. Kunne utforme vedtak etter Helse og omsorgstjenesteloven kap....

Company: Bergen Kommune, Eidsvåg Dagsenter/ Timeavlastning
Hiring Organization: Bergen Kommune, Eidsvåg Dagsenter/ Timeavlastning
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøarbeider - Eidsvåg timeavlastning og dagsenter

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: God kjennskap til Helse og omsorgstjenesteloven kap. Grunnet arbeidets art er god fysisk helse nødvendig. På dagtid gir vi tilbud til 45 tjenestemottakere med...

Company: Bergen Kommune
Hiring Organization: Bergen Kommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Bibliotekar - Olsvikåsen vgs og Bergen Katedralskole

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Studiespesialiserande,KDA (kunst, design og arkitektur), helse- og oppvekstfag, helse - og oppvekstfag m/studiespesialisering og særskilt tilpassa opplæring....

Company: Hordaland Fylkeskommune
Hiring Organization: Hordaland Fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommervikarer sykepleiere, helsefagarbeidere og vernepleiere

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Livsstilsendring, mestring og samhandling med pasientenes nettverk er hovedelementene i Unicare Helsefort sin faglige profil....

Company: Unicare Omsorg
Hiring Organization: Unicare Omsorg
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Daglig leder

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Derfor har vi utviklet et kursprogram som fremmer glede, robusthet og mestring med utgangspunkt i PERMA-modellen og positiv psykologi....

Company: Young Happy Minds
Hiring Organization: Young Happy Minds
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleiere ved Hjemmetjenesten, 65% og 21% fast stilling

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Driften av helse og mestring er ressurseffektiv. Helse- og omsorgstjenesten i Gausdal kommune er inne i en spennende utvikling, der fokus i større grad skal...

Company: Gausdal kommune
Hiring Organization: Gausdal kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut ved Litjgårdsveien

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Erfaring fra og interesse for rus/psykisk helse. Vi jobber for at beboerne skal oppnå best mulig livskvalitet og selvstendig mestring i hverdagen....

Company: Orkdal kommune
Hiring Organization: Orkdal kommune
Salary: TBD
Location: Orkdal kommune
Street Address: TBD

Locality: Orkdal kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Har du treårig helse-/sosialfaglig utdanning og erfaring innen miljøterapi ønsker vi å høre fra deg!

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: 9, i helse og omsorgstjeneste loven. Ved ansettelse må helse- og vandelsattest fremlegges. Ønskelig med kjennskap og / eller erfaring til Helse- og...

Company: Helseforetaket Incita AS
Hiring Organization: Helseforetaket Incita AS
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier/miljøterapeut

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Medisin / Helse / Sosialfag. Utdanning på universitets-/høgskolenivå innen helse- og sosialfag. Politiattest må fremvises ved ansettelse, jmf Helse- og...

Company: Lillehammer Kommune
Hiring Organization: Lillehammer Kommune
Salary: TBD
Location: Lillehammer
Street Address: TBD

Locality: Lillehammer
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarer 2019

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Bofelleskap rus/psykisk helse. Vår målsetting er å gi den enkelte bruker en meningsfylt hverdag, hjelp til mestring og økt livskvalitet....

Company: Vennesla kommune
Hiring Organization: Vennesla kommune
Salary: TBD
Location: Vennesla
Street Address: TBD

Locality: Vennesla
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagarbeider/Assistent

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Det sentrale i alt vårt pedagogiske arbeid er lekende læring, samspill og mestring. Du må ha god helse, slik at du kan være en aktiv voksen sammen med barna og...

Company: Læringsverkstedet
Hiring Organization: Læringsverkstedet
Salary: TBD
Location: Jessheim
Street Address: TBD

Locality: Jessheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Helse Og MestringSuggested Job Search
Data as of 2019-03-21 (New) with id 0.

If you are switching jobs: When you change your job, finding the right corporation and the surroundings in which you can work will most likely be only half of the job you have to perform for the change of one's career. It is also very essential to discover a way to elegantly keep your prior job. It is suggested that you keep up authentic contacts with former bosses and colleagues.