Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Administrasjonskoordinator Jobs     Lci Koordinator     Vektere Jobs     Norsk Teknisk Museum Jobs     Produktleder Jobs     Forsamlingsleder Pastor Betania Misjonsforsamling     Bw Jobs     Fagarbeider Sokna Skole Og Sfo     Vikariat Sykepleier    

Searching for "Helse Og Mestring" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Helse Og Mestring Jobs 2019


Elsker du trening og helse, og vil skape et sunnere Norge?

Date: 2019-05-19 (Latest)

Job Description: Motiveres du av å hjelpe mennesker med å finne mestring og treningsglede? Da bør du lese videre - for vi vil snakke med deg!...

Company: Actic Norge AS
Hiring Organization: Actic Norge AS
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Årsengasjement 100% - Helse og oppvekstfag

Date: 2019-05-19 (Latest)

Job Description: Du skal undervise i ulike klasser innen helse- og oppvekstfag. Søker for skoleåret 2019/20 en lærer i 100% stilling innen utdanningsprogrammet Helse - og...

Company: Vest-Agder fylkeskommune
Hiring Organization: Vest-Agder fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Vennesla
Street Address: TBD

Locality: Vennesla
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Undervisningsstilling Helse- og oppvekstfag, 50% fast og inntil 30% vikariat skoleåret 2019/2020

Date: 2019-05-19 (Latest)

Job Description: Skolens grunnleggende verdier er kunnskap, mestring og trivsel. Fortrinnsvis undervisning på Vg1 Helse- og oppvekstfag og Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag....

Company: Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Hiring Organization: Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rådgiver - Lærings- og mestringssenteret (LMS)

Date: 2019-05-19 (Latest)

Job Description: Fagutvikling og kompetansebygging innen læring- og mestring. Rådgiverne ved LMS UNN og rådgiverne ved de øvrige LMS'ene i Helse Nord samarbeider om...

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Harstad
Street Address: TBD

Locality: Harstad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Elsker du trening og helse, og vil skape et sunnere Norge?

Date: 2019-05-19 (Latest)

Job Description: Motiveres du av å hjelpe mennesker med å finne mestring og treningsglede? Da bør du lese videre - for vi vil snakke med deg!...

Company: Actic Norge AS
Hiring Organization: Actic Norge AS
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsAssistent

Date: 2019-05-19 (Latest)

Job Description: Det sentrale i alt vårt pedagogiske arbeid er lekende læring, samspill og mestring. Du må ha god helse, slik at du kan være en aktiv voksen sammen med barna....

Company: Læringsverkstedet
Hiring Organization: Læringsverkstedet
Salary: TBD
Location: Åmot kommune
Street Address: TBD

Locality: Åmot kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fysioterapeut/spesialfysioterapeut for barn og unge, 50% vikariat

Date: 2019-05-19 (Latest)

Job Description: Helse / Sosialfag / Medisin. Fysio- og ergoterapitjenesten er en avdeling i virksomheten Dialog og mestring i kommunalområdet Helse og velferd....

Company: Nes kommune
Hiring Organization: Nes kommune
Salary: TBD
Location: Årnes
Street Address: TBD

Locality: Årnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut

Date: 2019-05-19 (Latest)

Job Description: Ønskelig med påbegynt helse og/eller sosialfaglig utdanning. Det praktiske arbeidet består i å hjelpe beboere til å mestre hverdagen, med fokus på...

Company: Vøyensvingen boliger
Hiring Organization: Vøyensvingen boliger
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avdelingsleder Bærum helse og friskliv

Date: 2019-05-19 (Latest)

Job Description: Ønskelig med erfaring fra kommunale helse- og velferdstjenester. Utvikle avdeling i nært samarbeid med tillitsvalgte, verneombud, tjenesten Friskliv og mestring...

Company: Bærum kommune
Hiring Organization: Bærum kommune
Salary: TBD
Location: Sandvika
Street Address: TBD

Locality: Sandvika
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider

Date: 2019-05-19 (Latest)

Job Description: Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter gir et kvalitetsmessig godt og pasientsikkert tilbud til eldre som på grunn av sviktende helse eller demenssykdom/andre...

Company: Tjøme Kommune
Hiring Organization: Tjøme Kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut - Tjenester for funksjonshemmede

Date: 2019-05-19 (Latest)

Job Description: Har erfaring med arbeid etter helse- og omsorgslovens kap.9. Vi har fokus på kvalitet, arbeidsglede, inkludering og god ledelse for å fremme mestring hos de...

Company: Øvre Eiker kommune
Hiring Organization: Øvre Eiker kommune
Salary: TBD
Location: Øvre Eiker kommune
Street Address: TBD

Locality: Øvre Eiker kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagsykepleier i Helse og mestring

Date: 2019-05-19 (Latest)

Job Description: Helse-, sosial- og idrettsfag. Organisering av fagdager, undervisning og kurs....

Company: Hjemmetjenesten
Hiring Organization: Hjemmetjenesten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagsykepleier i helse og mestring

Date: 2019-05-19 (Latest)

Job Description: Helse-, sosial- og idrettsfag. Arbeidsoppgaver vil blant annet bestå i organisering av fagdager, undervisning og kurs....

Company: Hjemmetjenesten Distrikt 1
Hiring Organization: Hjemmetjenesten Distrikt 1
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barnehageassistent fast stilling

Date: 2019-05-19 (Latest)

Job Description: Det sentrale i alt vårt pedagogiske arbeid er lekende læring, samspill og mestring. Du må ha god helse, slik at du kan være en aktiv voksen sammen med barna og...

Company: Læringsverkstedet
Hiring Organization: Læringsverkstedet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider faste helgstillinger

Date: 2019-05-19 (Latest)

Job Description: Oppfølging av tjenestemottakers fysiske, psykiske- og sosiale helse gjennom målrettet miljøarbeid. Selvbestemmelse og mestring er viktige verdier i vårt arbeid,...

Company: Tønsberg Kommune
Hiring Organization: Tønsberg Kommune
Salary: TBD
Location: Tønsberg kommune
Street Address: TBD

Locality: Tønsberg kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider

Date: 2019-05-19 (Latest)

Job Description: Oppfølging av tjenestemottakers fysiske, psykiske- og sosiale helse. Selvbestemmelse og mestring er viktige verdier i vårt arbeid, og vi jobber hver eneste dag...

Company: Tønsberg Kommune
Hiring Organization: Tønsberg Kommune
Salary: TBD
Location: Tønsberg kommune
Street Address: TBD

Locality: Tønsberg kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagperson innen psykisk helse

Date: 2019-05-19 (Latest)

Job Description: Skolen kjennetegnes av mange dyktige fagpersoner som jobber for at alle skal oppleve mestring, trivsel og utvikling....

Company: Ski kommune, Haugjordet ungdomsskole
Hiring Organization: Ski kommune, Haugjordet ungdomsskole
Salary: TBD
Location: Langhus
Street Address: TBD

Locality: Langhus
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider Sandnes Helsesenter/Trones A

Date: 2019-05-19 (Latest)

Job Description: Vi har fokus på at brukerne skal få utnytte egne ressurser slik at de opplever mestring i hverdagen. Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering trenger...

Company: Sandnes kommune
Hiring Organization: Sandnes kommune
Salary: TBD
Location: Sandnes kommune
Street Address: TBD

Locality: Sandnes kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut 95,77 % nattevakt

Date: 2019-05-19 (Latest)

Job Description: 3 årig helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning. Det er en fordel om du har erfaring fra lignende arbeid, samt at du har kjennskap til håndtering av utfordrende...

Company: Alta Kommune
Hiring Organization: Alta Kommune
Salary: TBD
Location: Alta
Street Address: TBD

Locality: Alta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker assistent i Nedre Høvik FUS barnehage

Date: 2019-05-19 (Latest)

Job Description: Mulighet til å bidra til at barn opplever mestring og glede. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye...

Company: Nedre Høvik FUS barnehage
Hiring Organization: Nedre Høvik FUS barnehage
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helgestilling ved bofellesskap psykisk helse

Date: 2019-05-19 (Latest)

Job Description: Helgestilling ved bofellesskap psykisk helse. Det er en fordel med erfaring innen psykisk helse. En av våres dyktige kollegaer reduserer sin stilling ved...

Company: Stavanger kommune
Hiring Organization: Stavanger kommune
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider natt Skolegata bofellesskap

Date: 2019-05-19 (Latest)

Job Description: Tun funksjonshemmedes visjon er MESTRING - UTVIKLING - SAMARBEID - TRYGGHET (MUST). Yte kvalitativt gode tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven etter...

Company: Modum kommune
Hiring Organization: Modum kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøtjenesten, Rønvikveien - Helsefagarbeider

Date: 2019-05-19 (Latest)

Job Description: Kommunal helse og omsorgstjenestelov § 5-4. Arbeid med individuell tilrettelegging for mestring, trivsel, utvikling av ferdigheter og sørge for en....

Company: Bodø Kommune
Hiring Organization: Bodø Kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Helse Og MestringSuggested Job Search
Data as of 2019-05-19 (Latest) with id 7643.

If you are switching jobs: When you change your job, finding the right corporation and the environment in which it is possible to work will usually be only half of the job you should perform for the switch of one's career. It's also very essential to find a way to elegantly keep your previous job. It's advocated that you maintain genuine contacts with former colleagues and bosses.