Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Production Associate     Covid Jobs     Er Du Vernepleier Med Erfaring Innen Rus Og Psykiatri     Salg Og Kundekontakt     Trafikkledere Jobs     Fagarbeiderstillinger Jobs     Utdanningsinstitusjon Jobs     Oppdragsleder Disiplinleder     Barsel Jobs    

Searching for "Helsefagarbeidar" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Helsefagarbeidar Jobs 2020


Sjukepleiar og helsefagarbeidar

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Norsk autorisasjon som sjukepleiar eller helsefagarbeidar. Skei omsorgssenter består av 3 avdelingar. Skjerma eining, med 7 plassar for personar med demens.

Company: Sunnfjord kommune
Hiring Organization: Sunnfjord kommune
Salary: TBD
Location: Førde
Street Address: TBD

Locality: Førde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Helsefagarbeidar

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Det er i utgangspunkt nattevaktstillingar, men vi ynskjer at de jobber noko på kveld og dag også for å få ei heilheitlig forståing for pasientgruppa.

Company: Kinn kommune
Hiring Organization: Kinn kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeidar

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: 50 % fast stilling ledig frå medio april ved avdeling for personar med demens. Behandling, pleie og omsorg av pasientar. Ole Thoresens gate 16, 6006 Ålesund.

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeidar (ferievikar)

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Ferievikariat for helsefagarbeidarar i perioden medio juni til medio august ved Skarbøvik sykehjem og Klipra bokollektiv. Ole Thoresens gate 16, 6006 Ålesund.

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeidar, natt

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: 60 % stilling, vikariat som helsefagarbeidar, natt. Verksemd Psykisk helse og rus har ledig omgåande eit svangerskapsvikariat for helsefagarbeidar.

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSjukepleiarar/helsefagarbeidar

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Vi har følgande ledige stillingar: 100 % fast stilling som sjukepleiar i flexiteam. 60 % fast stilling som sjukepleiar. Norsk autorisasjon som sjukepleiar, ev.

Company: Sunnfjord kommune
Hiring Organization: Sunnfjord kommune
Salary: TBD
Location: Vassenden
Street Address: TBD

Locality: Vassenden
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar, helsefagarbeidar og pleieassistentar (ferievikarar)

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Sjukepleiar, helsefagarbeidar og pleieassistentar (ferievikarar). Har du lyst på ein spennande og meiningsfylt feriejobb? Kommunen har rundt 67.000 innbyggarar.

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeidar/hjelpepleiar

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Barne- og ungdomsklinikken (BUK) er landets nest største barneavdeling med aktivitetsområde som dekkjer alle felt av pediatrien.

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Hjelpepleiar/Helsefagarbeidar

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Utdanning som helsefagarbeidar eller hjelpepleiar. Vi søkjer etter deg som har lyst å jobbe på medisinsk sengepost. Stillingane er ledig frå 8.juni 2020.

Company: Helse Førde HF
Hiring Organization: Helse Førde HF
Salary: TBD
Location: Nordfjordeid
Street Address: TBD

Locality: Nordfjordeid
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lærling - Helsefagarbeidar

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Vang kommune tek inn 1 lærling som helsefagarbeidar ved Etat for Helse - og omsorg, frå hausten 2020. Kommunen har lang erfaring med lærlingar, og har dyktige…

Company: Vang Kommune
Hiring Organization: Vang Kommune
Salary: TBD
Location: Vang kommune
Street Address: TBD

Locality: Vang kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeidar

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Hyllestad kommune ligg i ytre Sogn på nordsida av Sognefjorden. Til Bergen brukar vi ca 2 timar med båt i sørleg retning, og det tek ca 1 time med bil nordover…

Company: Hyllestad kommune Omsorgstenestene
Hiring Organization: Hyllestad kommune Omsorgstenestene
Salary: TBD
Location: Hyllestad
Street Address: TBD

Locality: Hyllestad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barnepleier/ Helsefagarbeider med videreutdanning

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Helsefagarbeidar med videreutdanning i spe- og barselpleie. Molde sjukehus er eit av fire sjukehus i Helse Møre og Romsdal. Helse Møre og Romsdal HF.

Company: Helse Møre og Romsdal
Hiring Organization: Helse Møre og Romsdal
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helgestillingar - helse

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Fjaler kommune har ledige helgestillingar på Fjaler sjukeheim, i heimetenestene og i miljøtenesta. Stillingane er om lag 10-20 %, og passer godt for alle som…

Company: Fjaler kommune
Hiring Organization: Fjaler kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helgestillingar

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Vi har følgande ledige stillingar: 14 % faste stillingar på helg. Arbeidsstaden er heimetenesta på Vassenden som har base ved Vassenden Omsorgssenter.

Company: Sunnfjord kommune
Hiring Organization: Sunnfjord kommune
Salary: TBD
Location: Vassenden
Street Address: TBD

Locality: Vassenden
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeidar - 2 faste helgestillingar

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Helsefagarbeidar - sjuke- eller vernepleiestudentar kan bli vurderte for stillingane. Du er ein helsefagarbeidar som trivst med å arbeide sjølvstendig.

Company: Heimeteneste
Hiring Organization: Heimeteneste
Salary: TBD
Location: Alver
Street Address: TBD

Locality: Alver
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeidar - 2 faste helgestillingar

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Helsefagarbeidar - sjuke- eller vernepleiestudentar kan bli vurderte for stillingane. Du er ein helsefagarbeidar som trivst med å arbeide sjølvstendig.

Company: Heimeteneste
Hiring Organization: Heimeteneste
Salary: TBD
Location: Isdalstø
Street Address: TBD

Locality: Isdalstø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeidar

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: 90 % stilling, vikariat med arbeid kvar 3.helg + hinkehelg. Behandling, stell og omsorg av pasientar. Fagleg dyktig og positiv person med særleg interesse for…

Company: Skarbøvik sykehjem
Hiring Organization: Skarbøvik sykehjem
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeidar, natt

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: 75 % fast stilling på natt, arbeid kvar 3.helg. Behandling, stell og omsorg av pasientar. Fagleg dyktig og positiv person med særleg interesse for eldreomsorg.

Company: Skarbøvik sykehjem
Hiring Organization: Skarbøvik sykehjem
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukehuset ditt treng deg til å bekjempe pandemien!

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: For å bekjempe det pågåande utbrotet av koronavirus er det behov for ekstra personell til Helse Førde! Vi treng legar, sjukepleiarar, spesialsjukepleiarar,…

Company: Helse Førde HF
Hiring Organization: Helse Førde HF
Salary: TBD
Location: Førde
Street Address: TBD

Locality: Førde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeidar 75% fast - Heimetenesta sone sør

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Omsorgsoppgåver i tenestemottakar sin heim. Må ha gode norsk kunnskapar munnleg og skriftleg. Må ha førarkort for bil. Erfaring frå arbeid i heimeteneste.

Company: Øygarden kommune - Heimetenesta sone sør
Hiring Organization: Øygarden kommune - Heimetenesta sone sør
Salary: TBD
Location: Skogsvåg
Street Address: TBD

Locality: Skogsvåg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøarbeidar natt

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Eininga yter miljøterapeutiske tenester til personar med samansette behov. Målet med all habilitering/ rehabilitering er at tenestemottakaren skal oppnå el.

Company: Stranda kommune
Hiring Organization: Stranda kommune
Salary: TBD
Location: Stranda
Street Address: TBD

Locality: Stranda
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeidar 60% fast - Fjell sjukeheim

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Rettleiing, undervisning og tverrfagleg samarbeid. Ønskjer å jobbe med eldre sjuke menneskjer. Bidrar til godt arbeidsmiljø ved å fremma det positive.

Company: Øygarden kommune - Fjell sjukeheim
Hiring Organization: Øygarden kommune - Fjell sjukeheim
Salary: TBD
Location: Straume
Street Address: TBD

Locality: Straume
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøarbeidar helg fast 20-30% - Habiliteringstenesta

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Habiliteringstenesta i Bømlo kommune har ledig fleire faste helgestillingar på 20-30% på ulike bustader. Habiliteringstenesta i Bømlo kommune gjer tilbod til…

Company: Bømlo kommune
Hiring Organization: Bømlo kommune
Salary: TBD
Location: Bremnes
Street Address: TBD

Locality: Bremnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsevesenet ditt treng deg til å bekjempe pandemien!

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: For å bekjempe det pågåande utbrotet av koronavirus er det behov for ekstra personell i kommunehelstenesta i Bergensregionen, Voss-Hardanger, Nordhordland,…

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeidar 60 % fast

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Vi har ledig 60 % fast stilling som helsefagarbeidar frå juni 2020. Manger heimeteneste Presentasjon av stillingen : Du er inspirerande og engasjert i faget.

Company: Heimeteneste
Hiring Organization: Heimeteneste
Salary: TBD
Location: Manger
Street Address: TBD

Locality: Manger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for HelsefagarbeidarSuggested Job Search
Data as of 2020-03-30 (Latest) with id 1419.

If you are switching jobs: The replacement of job should not be a justification for labelling the workplace you have worked in as poor. You should say to your boss why you are leaving the business and you ought to point out things that bothered you, however take action in a polite and professional way. Keep a way of measuring professionalism which has led you to this point in your career. This assists you to make strong references in the future. In conversations with new potential employers, it is necessary to be expert. It's also advisable to tell your better that you are grateful for the chance that you have had in working for his or hers organization. You never know whenever your current boss will prove to be an excellent reference. Be aware that no one likes to become criticized. Not from subordinates or co-workers even. Should they deserve it even. Anyone with whom you have ever worked with could be a possibly positive reference. Usually do not demolish the bridges behind you. Maintain genuine contacts.