Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Mitarbeiter In Im Saunabereich M W     Produksjonsassistent I Nrk Humor     Filet Jobs     Elektrikere Med Maritim Erfaring     Selger Til Webstep     Level Personal Haugesund Jobs     Ikt Systemansvarlig     Videreutdanning I Spesialsykepleie     Sikt Jobs    

Searching for "Kvantitativ" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Kvantitativ Jobs 2020


DOKTORGRADSSTIPENDIAT INTERVENSJONSFORSKNING/PSYKISK HELSE

Date: 2020-09-14 (Latest)

Job Description: God kompetanse i kvantitativ metodikk og erfaring med bruk av statistikkprogrammer. I seksjon for Sped- og småbarns psykiske helse jobber forskere og klinikere…

Company: Regionsenter for barn og unges psykiske helse
Hiring Organization: Regionsenter for barn og unges psykiske helse
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Vil du bidra til vår faglige utvikling?

Date: 2020-09-14 (Latest)

Job Description: I støtte- og utviklingsavdelingen er det ledig stilling som seksjonsleder/avdelingsdirektør. Avdelingsdirektøren inngår i avdelingens ledergruppe.

Company: Riksrevisjonen
Hiring Organization: Riksrevisjonen
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiat i utdanningsvitenskap

Date: 2020-09-14 (Latest)

Job Description: Vi søker deg som har en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor statistikk, educational measurement eller tilsvarende kvantitativ utdanning…

Company: Universitetet i Stavanger
Hiring Organization: Universitetet i Stavanger
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rådgivar - statistikk og transportøkonomisk analyse

Date: 2020-09-14 (Latest)

Job Description: Kvantitativ og kvalitativ transportøkonomisk analyse. Ein strukturert rådgivar med sterk fagleg integritet. Uttrekk, analyse og samanstilling av data.

Company: Møre og Romsdal fylkeskommune
Hiring Organization: Møre og Romsdal fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsForskarar innan klimaomstilling

Date: 2020-09-14 (Latest)

Job Description: Du bør ha kompetanse på kvantitativ metode og gjerne erfaring med kvalitativ metode. Vestlandsforsking er eit forskingsinstitutt som utfører forsking og…

Company: Stiftinga Vestlandsforsking
Hiring Organization: Stiftinga Vestlandsforsking
Salary: TBD
Location: Sogndal
Street Address: TBD

Locality: Sogndal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Forbrukerrådet søker analytiker (seniorrådgiver) til fast stilling

Date: 2020-09-14 (Latest)

Job Description: Du har erfaring fra kvantitativ metode og god innsikt i kvalitativ metode. Du må være sikker på kvantitativ metode, analytisk og en god researcher og utreder.

Company: Forbrukerrådet
Hiring Organization: Forbrukerrådet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førsteamanuensis organisasjon og ledelse

Date: 2020-09-14 (Latest)

Job Description: Kompetanse i både kvalitativ og kvantitativ metode vil være en styrke. Ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og…

Company: UiT Norges Arktiske Universitet
Hiring Organization: UiT Norges Arktiske Universitet
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlege

Date: 2020-09-14 (Latest)

Job Description: Det brukes mange molekylærpatologiske tilleggsundersøkelser og vår avdeling er spesialisert på kvantitativ patologi. Gode datakunnskaper er viktig forutsetning.

Company: Helse Stavanger HF
Hiring Organization: Helse Stavanger HF
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Post doc-kandidat i prosjektet "Development of a care pathway for patients with hand osteoarthritis"

Date: 2020-09-14 (Latest)

Job Description: Post doc-stillingen er tilknyttet en kvantitativ del-studie, hvor hovedmål er å evaluere om et ergoterapeutledet forløp i spesialisthelsetjenesten er like trygt…

Company: Diakonhjemmet Sykehus
Hiring Organization: Diakonhjemmet Sykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Five PhD positions in social work and social policy

Date: 2020-09-14 (Latest)

Job Description: Prosjekter som anvender kvantitativ metode er spesielt ønsket. OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og…

Company: OsloMet - storbyuniversitetet
Hiring Organization: OsloMet - storbyuniversitetet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


TINE Marked søker etter Forretningsanalytiker

Date: 2020-09-14 (Latest)

Job Description: Du har gjerne erfaring fra markedsanalysebyrå eller konsulentvirksomhet innen strategi, marketing og forretningsutvikling, med fokus på kvalitativ og…

Company: TINE
Hiring Organization: TINE
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vitskapleg assistent ved Centre for Research on Discretion and Paternalism (DIPA)

Date: 2020-09-14 (Latest)

Job Description: Det er ein føresetnad at den som blir tilsett kan dokumentera gode kunnskapar i samfunnsvitskapleg metode, særleg kvantitativ metode, samt god kunnskap i bruk…

Company: Universitetet i Bergen
Hiring Organization: Universitetet i Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiat innen håndhygiene og infeksjonsforebygging i sykehjem

Date: 2020-09-14 (Latest)

Job Description: Erfaring med bruk av kvantitativ metode. OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte.

Company: OsloMet - storbyuniversitetet
Hiring Organization: OsloMet - storbyuniversitetet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vil du forske på kultur, idrett, kommune, velferd eller regional utvikling?

Date: 2020-09-14 (Latest)

Job Description: Hvis du har kvantitativ kompetanse og erfaring, f.eks innen samfunnsøkonomi, er vi særlig interessert. Telemarksforsking er et frittstående forskningsinstitutt…

Company: Telemarksforsking
Hiring Organization: Telemarksforsking
Salary: TBD
Location: Telemark
Street Address: TBD

Locality: Telemark
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiatstilling til NFR-prosjektet StrategicHousing

Date: 2020-09-14 (Latest)

Job Description: Det er ønskelig med god kjennskap til kvantitativ metode og kjennskap til geografiske informasjonssystemer. NIBR er et av landets ledende fagmiljøer innen by-…

Company: OsloMet - storbyuniversitetet
Hiring Organization: OsloMet - storbyuniversitetet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


50 % stilling som forsker (1108)

Date: 2020-09-14 (Latest)

Job Description: Kunnskap i kvantitativ metodikk vil være en fordel. På NTNU jobber 7 400 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Company: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Hiring Organization: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiat knyttet til prosjektet Etterlatte ved narkotikarelatert død (END)

Date: 2020-09-14 (Latest)

Job Description: Metodiske kvalifikasjoner, kompetanse i kvalitativ og kvantitativ metode. Dette er Høgskulen på Vestlandet. Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og…

Company: Høgskulen på Vestlandet
Hiring Organization: Høgskulen på Vestlandet
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Senior Consultant/Manager/Senior Manager/Director

Date: 2020-09-14 (Latest)

Job Description: Siden selskaper i finansiell sektor er underlagt strenge regulatoriske krav må teamene innen dette områder ikke bare kunne beherske kvantitativ analyse og…

Company: Deloitte AS
Hiring Organization: Deloitte AS
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiat

Date: 2020-09-14 (Latest)

Job Description: Metodologisk erfaring med kvantitativ innholdsanalyse vil bli vurdert som fordelaktig. På NTNU jobber 7 400 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for…

Company: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Hiring Organization: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førsteamanuensis i sosiologi

Date: 2020-09-14 (Latest)

Job Description: Det er ønskelige med bred og solid metodeerfaring, men kandidater som også kan vise til gode ferdigheter i kvantitativ metode oppfordres spesielt til å søke.

Company: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Hiring Organization: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Forsker innen statistisk genomikk og bioinformatikk

Date: 2020-09-14 (Latest)

Job Description: Avdelingen Avl og genetikk arbeider med avl, kvantitativ genetikk og genomikk innen akvakultur. «Bærekraftig mat til alle» er vår visjon.

Company: Nofima
Hiring Organization: Nofima
Salary: TBD
Location: Ås
Street Address: TBD

Locality: Ås
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vitskapleg assistent ved Centre for Research on Discretion and Paternalism (DIPA)

Date: 2020-09-14 (Latest)

Job Description: Det er ein føresetnad at den som blir tilsett kan dokumentera gode kunnskapar i samfunnsvitskapleg metode, særleg kvantitativ metode, samt god kunnskap i bruk…

Company: Confidential
Hiring Organization:
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for KvantitativSuggested Job Search
Data as of 2020-09-14 (Latest) with id 31501.

If you are switching jobs: When you change your job, choosing the best corporation and the environment in which it is possible to work will most likely be only 1 / 2 of the job you should perform for the change of your career. It is also very essential to find a way to elegantly keep your prior job. It's advocated that you keep up genuine contacts with ex - co-workers and bosses.