Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Videreutdanning I Spesialsykepleie     Postdoctoral Jobs     Coitio As Telenor Partner Jobs     Pleiemedarbeidar Jobs     Waiter Waitress Barista     Sommerguider     Geiranger Jobs     Spesialsykepleie Jobs     Apcoa Parkeringsbetjenter Oslo    

Searching for "Kvantitativ" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Kvantitativ Jobs 2020


Leder

Date: 2020-02-15 (Latest)

Job Description: Erfaring med kvantitativ datahåndtering og analyse. Erfaring med kvantitativ datahåndtering og analyse. Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det nasjonale…

Company: Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
Hiring Organization: Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Samfunnsøkonom

Date: 2020-02-15 (Latest)

Job Description: Svært god forståelse for kvantitativ analyse. Du vil bidra til å identifisere tiltak og virkemidler som gir mest effekt for pengene, og gjennom dette…

Company: Jernbanedirektoratet
Hiring Organization: Jernbanedirektoratet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førsteamanuensis i atferdsanalyse og/eller psykologi

Date: 2020-02-15 (Latest)

Job Description: OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. Vi vil vektlegge at du.

Company: OsloMet - storbyuniversitetet
Hiring Organization: OsloMet - storbyuniversitetet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Statistikkrådgiver

Date: 2020-02-15 (Latest)

Job Description: God kjennskap til kvantitativ metode. Innsamling og tilrettelegging av ulike typer data, herunder statistikk fra sokn, institusjoner, kirkelige fellesråd og…

Company: Vårt Land
Hiring Organization: Vårt Land
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSommerjobb i divisjon Utvikling

Date: 2020-02-15 (Latest)

Job Description: Du har metodeforståelse, innenfor både kvalitativ og kvantitativ metode. Vi søker dyktige studenter til sommerjobb i Skatteetaten.

Company: Skatteetaten
Hiring Organization: Skatteetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Strategic Brand Advisor

Date: 2020-02-15 (Latest)

Job Description: Analytiske egenskaper og erfaring med markedsanalyse, og helst kvantitativ analyse. We go beyond the obvious, using intelligence, passion and creativity to…

Company: KANTAR
Hiring Organization: KANTAR
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Statistikkrådgiver - Kirkerådet

Date: 2020-02-15 (Latest)

Job Description: God kjennskap til kvantitativ metode. Den norske kirke har 3,7 millioner medlemmer, 130000 frivillige medarbeidere, 8500 valgte rådsmedlemmer og 7500 ansatte.

Company: Kirkerådet
Hiring Organization: Kirkerådet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kredittanalytiker

Date: 2020-02-15 (Latest)

Job Description: Analytisk sterk og med god kvantitativ kompetanse. ODIN Forvaltning søker en kvantitativt sterk person til rollen som kredittanalytiker.

Company: ODIN Forvaltning
Hiring Organization: ODIN Forvaltning
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiat i helsevitenskap

Date: 2020-02-15 (Latest)

Job Description: Bruk av både kvalitativ- og kvantitativ metodetilnærming vil bli aktuelt. Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i helsevitenskap ved Det…

Company: Universitetet i Stavanger
Hiring Organization: Universitetet i Stavanger
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Postdoktor i helsevitenskap

Date: 2020-02-15 (Latest)

Job Description: Det er en fordel at du har erfaring med både kvalitativ- og kvantitativ metodetilnærming. Universitetet i Stavanger har ledig 3-årig stilling som postdoktor i…

Company: Universitetet i Stavanger
Hiring Organization: Universitetet i Stavanger
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarer sommer 2020

Date: 2020-02-15 (Latest)

Job Description: Histologi, cytologi, immunhistokjemi, kvantitativ og molekylær patologi, seksjon for leger, obduksjon og merkantilt. Avdelingen er delt inn i sju seksjoner:

Company: Helse Stavanger HF
Hiring Organization: Helse Stavanger HF
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Elsker du å skape gode kundeopplevelser?

Date: 2020-02-15 (Latest)

Job Description: Evne til å analysere kvantitativ og kvalitativ data, og bruke denne innsikten aktivt i planlegging og gjennomføring. Elsker du å skape gode kundeopplevelser?

Company: ReMarkable
Hiring Organization: reMarkable
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tjenestedesigner

Date: 2020-02-15 (Latest)

Job Description: Kvalitativ og kvantitativ innsikt fra ulike deler av kundereisen brukes aktivt i arbeidet med å videreutvikle tjenestene vi tilbyr. Og sist men ikke minst;

Company: ReMarkable
Hiring Organization: reMarkable
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Risk Management Consultant

Date: 2020-02-15 (Latest)

Job Description: We are a technology-enabled global leader, helping customers & regulators across the energy industry – including oil & gas, wind, solar, wave, chemical,…

Company: Lloyds Register
Hiring Organization: Lloyds Register
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiat i samfunnsfag

Date: 2020-02-15 (Latest)

Job Description: Søkeren bør ha kunnskaper og erfaring i bruk av både kvalitativ og kvantitativ metode. Ved Norges Fiskerihøgskole, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi…

Company: UiT Norges Arktiske Universitet
Hiring Organization: UiT Norges Arktiske Universitet
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Samfunnsøkonom/ Transportanalytiker

Date: 2020-02-15 (Latest)

Job Description: Svært god forståelse for kvantitativ analyse. Jernbanedirektoratet skal legge til rette for at aktørene i sektoren gir samfunnet nye og helhetlige løsninger for…

Company: Samfunnsøkonomi og transportanalyse, Jernbanedirektoratet
Hiring Organization: Samfunnsøkonomi og transportanalyse, Jernbanedirektoratet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Løsningsarkitekt

Date: 2020-02-15 (Latest)

Job Description: Vi ser etter en person med interesse for finansmarkedet, programmering og bruk av data til kvantitativ analyse. Informatica Powercenter er et sentralt verktøy.

Company: Folketrygdfondet
Hiring Organization: Folketrygdfondet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Finansanalytiker

Date: 2020-02-15 (Latest)

Job Description: Vi ser etter en person med interesse for finansmarkedet, programmering og bruk av data til kvantitativ analyse. Gode muligheter for faglig utvikling.

Company: Folketrygdfondet
Hiring Organization: Folketrygdfondet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Forsker ved Kunnskapssenter for utdanning

Date: 2020-02-15 (Latest)

Job Description: Kan dokumentere god metodekunnskap innenfor enten kvalitativ eller kvantitativ metode. Universitetet i Stavanger har ledig stilling som forsker ved…

Company: Universitetet i Stavanger
Hiring Organization: Universitetet i Stavanger
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Forretningsanalytiker

Date: 2020-02-15 (Latest)

Job Description: Høyere relevant utdannelse (bachelor eller master) fortrinnsvis med kvantitativ eller teknisk fordypning. Amedia er Norges største utgiver av lokale medier.

Company: Amedia
Hiring Organization: Amedia
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førstekonsulent/rådgiver

Date: 2020-02-15 (Latest)

Job Description: Gode muligheter for videreutvikling innenfor kvantitativ metode og bruk av analyseverktøy. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.

Company: Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Hiring Organization: Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rådgiver/seniorrådgiver

Date: 2020-02-15 (Latest)

Job Description: Vi søker deg som har god kvantitativ kompetanse og analytiske evner. Utdanningsdirektoratet har et overordnet ansvar for at utdanningspolitikken blir satt i…

Company: Utdanningsdirektoratet
Hiring Organization: Utdanningsdirektoratet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førstekonsulent/rådgiver

Date: 2020-02-15 (Latest)

Job Description: Vi søker deg som har god kvantitativ kompetanse og analytiske evner. Utdanningsdirektoratet har et overordnet ansvar for at utdanningspolitikken blir satt i…

Company: Utdanningsdirektoratet
Hiring Organization: Utdanningsdirektoratet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for KvantitativSuggested Job Search
Data as of 2020-02-15 (Latest) with id 23640.

If you are switching jobs: "I'm leaving behind the business" is really a phrase that will require plenty of courage. When pronounced at the wrong period or in the wrong manner, it can employ a negative effect on your profession. You can find a job present with another company where the pay is higher, but you are still uncertain if that ongoing work place will undoubtedly be better then the current one. After all, it is not all about the amount of money. Imagine if you later on change your mind? After all, this is simply not an easy decision. Needless to say your boss can absolve you and take you back, but it is not guaranteed.