Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Avdelingsleder Komposittproduksjon     Business Analyst Bank     Spesialpoliklinikk Jobs     Gravplassarbeider I 100 Stilling Ved Gravlundene I Narvik M Omegn     Koordinere Jobs     Barselpermisjon Jobs     Byggevarehandel Jobs     Driftskonsulent Iseries     Sykepleiestudenter Helsefagarbeidere Til Helgestilling    

Searching for "Lege I Spesialisering Psykiatri" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Lege I Spesialisering Psykiatri Jobs 2020


Lege i spesialisering 2/3

Date: 2020-07-09 (Latest)

Job Description: Gyldig norsk autorisasjon som lege. Sykehuset har 24/7 akuttberedskap i kirurgi, ortopedi, indremedisin, psykiatri, anestesi/intensiv, radiologi og…

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Notodden
Street Address: TBD

Locality: Notodden
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Lege i spesialisering

Date: 2020-07-09 (Latest)

Job Description: Den voksenpsykiatriske poliklinikken er samlokalisert med Ringerike lokalsykehus, og vi har nå ledig fast stilling for lege i spesialisering innen psykiatri.

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Hønefoss
Street Address: TBD

Locality: Hønefoss
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering, psykiatri

Date: 2020-07-09 (Latest)

Job Description: Spesialisert behandling seksjon Valen, Helse Fonna HF. Seksjon spesialisert behandling Valen sjukehus har fire døgnpostar og ein poliklinikk.

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Valen
Street Address: TBD

Locality: Valen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering (LIS)

Date: 2020-07-09 (Latest)

Job Description: Vi har ledig vikariat for lege i spesialisering (LIS) fra 03.08.20 til 03.02.21 ved BUP Hinna, med mulighet for forlengelse. Deltagelse i vakt må påberegnes.

Company: Helse Stavanger HF
Hiring Organization: Helse Stavanger HF
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering - Mikrobiologi

Date: 2020-07-09 (Latest)

Job Description: Ved Mikrobiologisk avdeling, Sykehuset i Vestfold er det ledig 100% midlertidig stilling for lege i spesialisering (LIS) fra 01.09.20.

Company: Sykehuset i Vestfold HF
Hiring Organization: Sykehuset i Vestfold HF
Salary: TBD
Location: Tønsberg
Street Address: TBD

Locality: Tønsberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsLege i spesialisering (LIS 3)

Date: 2020-07-09 (Latest)

Job Description: Haugaland DPS har eit robust fagmiljø med overlegar i psykiatri, psykologspesialistar, legar og psykologar under spesialisering, samt høgskuleutdanna med…

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Haugesund
Street Address: TBD

Locality: Haugesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering - psykiatri

Date: 2020-07-09 (Latest)

Job Description: Erfaring fra psykiatri og kjennskap til pasientadministrativt system (DIPS) er ønskelig. Seksjonene tar i hovedsak i mot psykoseproblematikk på post 1 og…

Company: DPS Halden-Sarpsborg, døgnbaserte tjenester post 1 og post 2
Hiring Organization: DPS Halden-Sarpsborg, døgnbaserte tjenester post 1 og post 2
Salary: TBD
Location: Halden
Street Address: TBD

Locality: Halden
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering - generell indremedisin

Date: 2020-07-09 (Latest)

Job Description: Lege i spesialisering - generell indremedisin. 2 x 100 % fast stilling for Lege i spesialisering - generell indremedisin. Klinikk for medisin og rehabilitering.

Company: Klinikk for medisin og rehabilitering
Hiring Organization: Klinikk for medisin og rehabilitering
Salary: TBD
Location: Namsos
Street Address: TBD

Locality: Namsos
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering - Psykiatri

Date: 2020-07-09 (Latest)

Job Description: 100 % stilling, vikariat ledig fra 01.09.2020. Poliklinikken ligger geografisk plassert mellom Askim og Mysen, 50 min fra Oslo sentrum.

Company: DPS nordre Østfold, polikliniske tjenester Edwin Ruud
Hiring Organization: DPS nordre Østfold, polikliniske tjenester Edwin Ruud
Salary: TBD
Location: Mysen
Street Address: TBD

Locality: Mysen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlege med spesialisering i psykiatri/psykologspesialist

Date: 2020-07-09 (Latest)

Job Description: Norsk autorisasjon som lege med spesialisering i psykiatri/psykologspesialist. Leger som snart er ferdige med sin spesialisering kan også søke.

Company: Akutt ambulant ungdomsteam, Helse Stavanger HF
Hiring Organization: Akutt ambulant ungdomsteam, Helse Stavanger HF
Salary: TBD
Location: Sandnes
Street Address: TBD

Locality: Sandnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering psykiatri Sykehuset Innlandet DPS Tynset

Date: 2020-07-09 (Latest)

Job Description: Leger med behov for sykehuspraksis ifm spesialisering allmennmedisin kan å søke. Følge LIS lege undervisning via VK. Bidrar til et godt arbeidsmiljø.

Company: Sykehuset Innlandet
Hiring Organization: Sykehuset Innlandet
Salary: TBD
Location: Tynset
Street Address: TBD

Locality: Tynset
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering

Date: 2020-07-09 (Latest)

Job Description: Vi har ledig vikariat for lege i spesialisering (LIS) fra 03.08.20 til 03.02.21 ved BUP Hinna, med mulighet for forlengelse. Deltagelse i vakt må påberegnes.

Company: BUP Hinna, Helse Stavanger HF
Hiring Organization: BUP Hinna, Helse Stavanger HF
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering (LIS 3)

Date: 2020-07-09 (Latest)

Job Description: Både poliklinikken og døgnavdelinga er godkjent som utdanningsinstitusjon for LiS i spesialiteten i psykiatri, og vi kan i Helse Fonna tilby eit samla…

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Stord kommune
Street Address: TBD

Locality: Stord kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering - Psykiatri

Date: 2020-07-09 (Latest)

Job Description: Leger i spesialisering har avsatt fire timer fordypningstid ukentlig. Alle leger i spesialisering får gjennomført nødvendig tjeneste, kurs, veiledning og…

Company: Sykehuset i Vestfold HF
Hiring Organization: Sykehuset i Vestfold HF
Salary: TBD
Location: Tønsberg
Street Address: TBD

Locality: Tønsberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering - generell indremedisin

Date: 2020-07-09 (Latest)

Job Description: Lege i spesialisering - generell indremedisin. Lege i spesialisering - generell indremedisin. 2 x 100 % fast stilling for Lege i spesialisering - generell…

Company: Medisinsk avdeling, Sykehuset Namsos
Hiring Organization: Medisinsk avdeling, Sykehuset Namsos
Salary: TBD
Location: Trøndelag
Street Address: TBD

Locality: Trøndelag
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering

Date: 2020-07-09 (Latest)

Job Description: Habiliteringsseksjonen har ledig vikariat i 50% stilling for lege i spesialisering i allmennmedisin, psykiatri, fysikalsk medisin og rehabilitering, nevrologi…

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Hei- ønsker du som lege å jobbe i psykiatrien-på en god arbeidsplass i en trivelig by i naturskjønne omgivelser? Da har vi jobben for deg om du ønsker vikariat eller fast stilling.

Date: 2020-07-09 (Latest)

Job Description: Lege i spesialisering III, fast eller vikariat. Det er felles undervisningsprogram for leger under spesialisering i regionen. Trives med å jobbe i team.

Company: Sykehuset Innlandet
Hiring Organization: Sykehuset Innlandet
Salary: TBD
Location: Lillehammer
Street Address: TBD

Locality: Lillehammer
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlege i psykiatri

Date: 2020-07-09 (Latest)

Job Description: Vi søker overleger, grip muligheten! Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling består av tre avdelinger. Les mer om oss på vår hjemmeside www.sthf.no.

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlege i psykiatri

Date: 2020-07-09 (Latest)

Job Description: Erfaring fra veiledning av leger i spesialisering. Sørlandet sykehus HF har ansvar for behandlingstilbudet innen somatikk og psykiatri i Agder.

Company: Sørlandet Sykehus
Hiring Organization: Sørlandet Sykehus
Salary: TBD
Location: Kristiansand
Street Address: TBD

Locality: Kristiansand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsesekretær/sekretær

Date: 2020-07-09 (Latest)

Job Description: 350 ansatte, inklusiv 25 overleger og 10 leger i spesialisering, samt 35 psykologspesialister og 35 psykologer under spesialisering. 275 årsverk fordelt på ca.

Company: Sykehuset i Vestfold HF
Hiring Organization: Sykehuset i Vestfold HF
Salary: TBD
Location: Larvik
Street Address: TBD

Locality: Larvik
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlege psykiatri

Date: 2020-07-09 (Latest)

Job Description: Veiledning/opplæring til leger i spesialisering. Overlege med spesialisering i psykiatri. Avdelingen har et bredt tverrfaglig miljø med psykiater,…

Company: Betanien sykehus
Hiring Organization: Betanien sykehus
Salary: TBD
Location: Fyllingsdalen
Street Address: TBD

Locality: Fyllingsdalen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlege/psykiater DPS Øvre Romerike

Date: 2020-07-09 (Latest)

Job Description: Veiledning av leger i spesialiseringsforløp. Norsk godkjenning som spesialist i psykiatri. Søkere som er nær ved å fullføre spesialisering vil kunne komme i…

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Jessheim
Street Address: TBD

Locality: Jessheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Hei- ønsker du som lege å jobbe i psykiatrien-på en god arbeidsplass i en trivelig by i naturskjønne omgivelser? Da har vi jobben for deg om du ønsker vikariat eller fast stilling.

Date: 2020-07-09 (Latest)

Job Description: Det er felles undervisningsprogram for leger under spesialisering i regionen. Du vil bli en del av en faggruppe på 12 legestillinger, hvorav 8 overleger …

Company: DPS Lillehammer, poliklinikk Lillehammer
Hiring Organization: DPS Lillehammer, poliklinikk Lillehammer
Salary: TBD
Location: Lillehammer
Street Address: TBD

Locality: Lillehammer
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Leger i spesialsiering - voksenpsykiatri

Date: 2020-07-09 (Latest)

Job Description: Det er ledig 3 vikariater som lege i spesialisering. Mulighet for å opparbeide erfaring og kompetanse i psykiatri. Det er til sammen 51 utdanningsstillinger.

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Lege I Spesialisering PsykiatriSuggested Job Search
Data as of 2020-07-09 (Latest) with id 24583.

If you are switching jobs: Industry experts mention that whenever you inform your superiors that you will be leaving your job, the route back again is most probably gone. In this case, an imaginary line is changed that completely changes the business's relationships and environment. When you leave the business you'll most likely be replaced by another person fairly quickly probably.