Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Nav Sarpsborg Jobs     Ullensvang Kommune Tenester For Funksjonshemma Avd Odda Jobs     Iver Jobs     Urval Jobs     Call For Postdoc Experienced Researcher In Molecular Medicine And Biology     Smartplants Jobs     Produktsjef Tv     Kost Jobs     Engineer Mechanical    

Searching for "Lege" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Lege Jobs 2020


Lege- eller sykepleierstudent - sommerjobb ved Solvang helsehus!

Date: 2020-02-02 (Latest)

Job Description: Lege- eller sykepleierstudent - sommerjobb ved Solvang helsehus! Oslo kommune, Sykehjemsetaten - Solvang helsehus. Kun elektroniske søknader vil bli vurdert.

Company: Oslo kommune, Sykehjemsetaten - Solvang helsehus
Hiring Organization: Oslo kommune, Sykehjemsetaten - Solvang helsehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Militær Lege Skjold

Date: 2020-02-02 (Latest)

Job Description: Autorisasjon som lege i Norge. Som lege hos oss vil du bidra ved den militærmedisinske virksomheten i avdelingen. En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb.

Company: Forsvaret
Hiring Organization: Forsvaret
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering i barnesykdommer

Date: 2020-02-02 (Latest)

Job Description: Lege i spesialisering i barnesykdommer. Lege i spesialisering i barnesykdommer. Ledig vikariat for lege i spesialisering i barnesykdommer. Vår visjon er å gi.

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering

Date: 2020-02-02 (Latest)

Job Description: Lege i spesialisering 100 % fast fra 15.03.2020. Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern har om lag 1 800 årsverk og behandler mer enn 16 000…

Company: Sykehuset Innlandet
Hiring Organization: Sykehuset Innlandet
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege

Date: 2020-02-02 (Latest)

Job Description: Full autorisasjon som lege med minst to års klinisk erfaring. Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Company: Nordseterhjemmet, Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Hiring Organization: Nordseterhjemmet, Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsLege i spesialisering

Date: 2020-02-02 (Latest)

Job Description: Søker må ha norsk autorisasjon som lege. Vikariat for lege i spesialisering ledig fra 01.04.20 med varighet til 31.03.2021. 13 overleger og 5 LIS stillinger.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege

Date: 2020-02-02 (Latest)

Job Description: Det er ønskelig med 2 års tjeneste som lege. Det kreves 1-2 års tjenesteerfaring som lege som utdanning. Det kreves godkjent autorisasjon som lege i Norge og…

Company: Forsvaret
Hiring Organization: Forsvaret
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering

Date: 2020-02-02 (Latest)

Job Description: Avdelingen har i alt 430 ansatte, derav 94 leger. Lege arbeid for LIS med vakt, visittgang og poliklinikk etter plan. Tiltredelse snarest og etter avtale.

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering i rus og avhengighetsmedisin

Date: 2020-02-02 (Latest)

Job Description: Lege er en del av seksjonens tverrfaglige behandlingsteam. Lege i spesialisering i rus og avhengighetsmedisin. Da oppfordrer vi deg til å lese videre!

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Medisinsk ansvarlig lege Biokjemi

Date: 2020-02-02 (Latest)

Job Description: Ansvarlig for at leger ansatt i virksomheten har den riktige medisinsk-faglige kompetanse. Unilabs Laboratoriemedisin søker medisinsk ansvarlig lege til…

Company: Unilabs
Hiring Organization: Unilabs
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering (LIS)

Date: 2020-02-02 (Latest)

Job Description: Skriftlig søknad sendes elektronisk på søknadsskjema for leger. Lovisenberg DPS døgnbehandling har ledig et 6 måneders vikariat, med mulighet for forlengelse,…

Company: Lovisenberg Diakonale Sykehus
Hiring Organization: Lovisenberg Diakonale Sykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege og klinikkleder i Oslo

Date: 2020-02-02 (Latest)

Job Description: Lege med minimum 12 måneder erfaring etter turnustjeneste/LIS1, fortrinnsvis i allmennpraksis, eventuelt annen klinisk spesialitet.

Company: KRY - LIVI
Hiring Organization: KRY - LIVI
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering, fast stilling

Date: 2020-02-02 (Latest)

Job Description: Lege i spesialisering 2/3 i onkologi – 100% fast stilling. Leger i spesialisering vil under supervisjon av overlege utføre selvstendige oppgaver knyttet til…

Company: Sykehuset Innlandet
Hiring Organization: Sykehuset Innlandet
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering

Date: 2020-02-02 (Latest)

Job Description: Vi trnger en ny lege kollega! Vi har ledig fast stilling for lege i spesialisering- LIS3- i barne- og ungdomspsykiatri.Søk stillingen!

Company: Finnmarkssykehuset
Hiring Organization: Finnmarkssykehuset
Salary: TBD
Location: Alta
Street Address: TBD

Locality: Alta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


LIS-lege

Date: 2020-02-02 (Latest)

Job Description: Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St. Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ligger i Klostergata, i samme område som de fleste av de øvrige klinikker i…

Company: St. Olavs Hospital
Hiring Organization: St. Olavs Hospital
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


LIS (Lege i spesialisering)

Date: 2020-02-02 (Latest)

Job Description: BUP poliklinkikk Orkanger, Divisjon Psykisk Helsevern. BUP - klinikk er en del av universitetssykehuset St. Klinikken består av poliklinikker med ansvarsområde…

Company: St. Olavs Hospital
Hiring Organization: St. Olavs Hospital
Salary: TBD
Location: Orkanger
Street Address: TBD

Locality: Orkanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering

Date: 2020-02-02 (Latest)

Job Description: ØNH, Molde sjukehus har ledig et vikariat som LIS i ØNH-sjukdomar frå 01.03.2020 - 31.08.2020. Helse Møre og Romsdal HF.

Company: Helse Møre og Romsdal
Hiring Organization: Helse Møre og Romsdal
Salary: TBD
Location: Molde
Street Address: TBD

Locality: Molde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering i thoraxkirurgi

Date: 2020-02-02 (Latest)

Job Description: Lege i spesialisering i thoraxkirurgi. Lege i spesialisering i thoraxkirurgi. Du må ha norsk autorisasjon som lege, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1.

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Militær lege

Date: 2020-02-02 (Latest)

Job Description: Autorisasjon i Norge som lege. Det kreves 2 års fagtjeneste som lege. Utlandsavdelingen i Forsvarets personell og vernepliktssenter har nå ledig stilling som…

Company: Forsvaret
Hiring Organization: Forsvaret
Salary: TBD
Location: Sessvollmoen
Street Address: TBD

Locality: Sessvollmoen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Militær Lege Skjold

Date: 2020-02-02 (Latest)

Job Description: Autorisasjon som lege i Norge. Som lege hos oss vil du bidra ved den militærmedisinske virksomheten i avdelingen. Beherske norsk språk muntlig og skriftlig.

Company: Operasjonsstøtteavdeling Skjold
Hiring Organization: Operasjonsstøtteavdeling Skjold
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering 2/3

Date: 2020-02-02 (Latest)

Job Description: Gyldig norsk autorisasjon som lege. Det lyses ut 1 fast stilling som LIS 2/3, innen kardiologi/gastroenterologi/generell indremedisin ved Medisin øvre Telemark.

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Notodden
Street Address: TBD

Locality: Notodden
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykehjemslegevikar / sommervikariat som lege

Date: 2020-02-02 (Latest)

Job Description: Norsk autorisasjon som lege, evt. I forbindelse med at våre leger skal avvikle sommerferie, trenger Lillehammer helsehus og institusjonene ved de samarbeidende…

Company: Lillehammer Kommune
Hiring Organization: Lillehammer Kommune
Salary: TBD
Location: Lillehammer
Street Address: TBD

Locality: Lillehammer
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker sommervikarer - sykepleiere, legestud., vernepleiere, paramedic, - samt 2.årsstudenter og fagbrev helsefagarbeider. Vi tilbyr ulike stillingsstørrelser og varighet på vikariater.

Date: 2020-02-02 (Latest)

Job Description: 60 årsverk og en tverrfaglig stab med leger, fysioterapeuter, sykepleiere, ergoterapeuter, psykologer, sosionom, jobbveileder, logoped og ernæringsfysiolog.

Company: Unicare Omsorg
Hiring Organization: Unicare Omsorg
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering

Date: 2020-02-02 (Latest)

Job Description: Det er også egne faggrupper for leger i avdelingen. Lege med erfaring fra og interesse for klinisk arbeid med barn og unge innen psykisk helsevern.

Company: Helse Stavanger HF
Hiring Organization: Helse Stavanger HF
Salary: TBD
Location: Sandnes
Street Address: TBD

Locality: Sandnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier eller lege

Date: 2020-02-02 (Latest)

Job Description: Vanity Beauty Clinic AS opplever en eventyrlig vekst og er på utkikk etter en positiv, pliktoppfyllende ansvarsbevisst lege eller sykepleier med interesse for…

Company: Vanity Beauty Clinic AS
Hiring Organization: Vanity Beauty Clinic AS
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for LegeSuggested Job Search
Data as of 2020-02-02 (Latest) with id 10445.

If you are switching jobs: Industry experts mention that whenever you inform your superiors you are leaving your job, the way back again is most likely gone. In this case, an imaginary line is changed that completely changes the company's relationships and environment. When you leave the business you'll most likely be replaced by someone else rapidly probably.