Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Helsefagarbeidere Namsos Bo Og Velferdssenter Avd 1     Brasil Jobs     Montasje Jobs     Completion Engineers     Dataavdeling Jobs     Logistikksenter Jobs     Giant Jobs     Jcdecaux Jobs     Breistein Jobs    

Searching for "Lege" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Lege Jobs 2020


Lege i spesialisering

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: En time ukentlig klinisk veiledning. Trivelig og faglig stimulerende arbeidsmiljø.

Company: Sykehuset Østfold
Hiring Organization: Sykehuset Østfold
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Helsepersonell

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Vi har 55 langtidsplasser fordelt på 4 avdelinger, god dekning av både sykepleiere, hjelpepleiere, fagutviklingssykepleier, lege og fysioterapeut.

Company: Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Hiring Organization: Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering 3, 100% vikariat

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Lege i spesialisering 3 innen karkirurgi. Lege i spesialisering 3, 100% vikariat. Søker må ha godkjent norsk autorisasjon som lege og tilfredsstille kravene til…

Company: Sykehuset Innlandet
Hiring Organization: Sykehuset Innlandet
Salary: TBD
Location: Hamar
Street Address: TBD

Locality: Hamar
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering, anestesiologi

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Bærum sykehus er lokalsykehus for Asker og Bærums befolkning og er landets 8. Avdeling for anestesi, intensiv og operasjon (AIO) er en av seks avdelinger ved…

Company: Avdeling for anestesi, intensiv og operasjon, Bærum sykehus
Hiring Organization: Avdeling for anestesi, intensiv og operasjon, Bærum sykehus
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleiere

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for leger, psykologer, sykepleiere, bioingeniører og andre faggrupper i spesialisthelsetjenesten.

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsLege i spesialisering - generell indremedisin

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Lege i spesialisering - generell indremedisin. 2 x 100 % fast stilling for Lege i spesialisering - generell indremedisin. Klinikk for medisin og rehabilitering.

Company: Klinikk for medisin og rehabilitering
Hiring Organization: Klinikk for medisin og rehabilitering
Salary: TBD
Location: Namsos
Street Address: TBD

Locality: Namsos
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Har du lyst til å jobbe som militær lege på Setermoen?

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Autorisasjon som lege i Norge. Minimum 2 års tjeneste som militær lege. Lønn etter statens lønnsregulativ som lege i ltr. Les mer om jobb i Forsvaret.

Company: Forsvaret
Hiring Organization: Forsvaret
Salary: TBD
Location: Setermoen
Street Address: TBD

Locality: Setermoen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avdelingssykepleier

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Avdelingen har i alt 520 ansatte, derav 100 leger. Medisinsk avdeling har ledig stilling som avdelingssykepleier ved Infeksjon sengepost og poliklinikk.

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Seksjonsoverlege

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Overlege, med norsk autorisasjon som lege. Avdelingen har i alt 520 ansatte, derav 100 leger. Medisinsk avdeling har ledig stilling som seksjonsoverlege…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleiere til faste helgestillinger

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Ofte vil det første tegnet bare være en svekket evne til å klare seg selv i dagliglivet ( "akutt funksjonssvikt") For å avdekke disse problemstillingene og for…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Ordinært arbeid som underordnet lege. Norsk autorisasjon som lege med godkjent turnustjeneste (LIS1). Oppstart 31.08.20 eller etter nærmere avtale.

Company: Finnmarkssykehuset
Hiring Organization: Finnmarkssykehuset
Salary: TBD
Location: Kirkenes
Street Address: TBD

Locality: Kirkenes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


4 Fastlegehjemler

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Vi søker lege som i tillegg til ovenstående kvalifikasjoner, har: God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege.

Company: Sandefjord Kommune
Hiring Organization: Sandefjord Kommune
Salary: TBD
Location: Sandefjord
Street Address: TBD

Locality: Sandefjord
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


TAXISJÅFØR – MINIBUSS 

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Du må kunne alle leger, eldresentere, restauranter, tannleger, offentlige kontorer osv. Halden Taxi trenger flere sjåfører med minibuss førerkort.

Company: Halden Taxi
Hiring Organization: Halden Taxi
Salary: TBD
Location: Halden
Street Address: TBD

Locality: Halden
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fastlegestilling

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Vi søkjer en spesialist i allmennmedisin eller lege som kvalifiserer til tilsetting i LIS 3 stilling i allmennmedisin. Legevakt lokalt i Gloppen kommunen.

Company: Gloppen kommune
Hiring Organization: Gloppen kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering 3, 100% vikariat

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Lege i spesialisering 3 innen karkirurgi. Søker må ha godkjent norsk autorisasjon som lege og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i…

Company: Kirurgisk avdeling, karkirurgisk seksjon, Hamar
Hiring Organization: Kirurgisk avdeling, karkirurgisk seksjon, Hamar
Salary: TBD
Location: Hamar
Street Address: TBD

Locality: Hamar
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering - nevrologi

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Søker må ha norsk autorisasjon som lege. Vi har et godt tverrfaglig miljø og nært samarbeid med leger og annet fagpersonell på de øvrige seksjoner ved SSE, og…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Sandvika
Street Address: TBD

Locality: Sandvika
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering innen Ortopedi

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Lege i spesialisering innen Ortopedi. Ved Ortopedisk avdeling er det ledig vikariat som Lege i spesialisering innen ortopedi for 6 måneder.

Company: Finnmarkssykehuset
Hiring Organization: Finnmarkssykehuset
Salary: TBD
Location: Hammerfest
Street Address: TBD

Locality: Hammerfest
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Klinisk pedagog, pedagog eller spesialpedagog

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Avdelingen har et tverrfaglig sammensatt miljø med sosionomer, leger, pedagoger, merkantile og psykologer. Avdelingen er organisert i to aldersinndelte enheter;

Company: Diakonhjemmet Sykehus
Hiring Organization: Diakonhjemmet Sykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Seksjonsoverlege medisinsk biokjemi

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Avdelingen har totalt 5 leger som er spesialister i medisinsk biokjemi og en lege i spesialisering. Avdeling for laboratoriemedisin er en del av Klinikk for…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Ungdomsseksjonen er en av 4 seksjoner i Barne- og Ungdomspsykiatrisk avdeling, og er godkjent for bruk av tvang. Ungdomsseksjonen består av to enheter:

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vikar på tilkalling - kandidatbase 2020

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Stjørdal kommune har løpende behov for vikarer til følgende virksomhetsområder: Virksomhetsleder Liv Heidi Valla, Tlf: Hjemmetjenesten og Psykisk helse og rus.

Company: Stjørdal kommune
Hiring Organization: Stjørdal kommune
Salary: TBD
Location: Stjørdal
Street Address: TBD

Locality: Stjørdal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Jordmor

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Vi har et nært tverrfaglig samarbeid med leger, barnepleiere og andre yrkesgrupper. Kongsberg ligger sentralt plassert på Østlandet og er en kommune med 26 000…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Kongsberg
Street Address: TBD

Locality: Kongsberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering - nevrologi

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Søker må ha norsk autorisasjon som lege. Vi har et godt tverrfaglig miljø og nært samarbeid med leger og annet fagpersonell på de øvrige seksjoner ved SSE, og…

Company: SSE Avdeling for kompleks epilepsi, Seksjon for voksensepilepsi og rehabilitering
Hiring Organization: SSE Avdeling for kompleks epilepsi, Seksjon for voksensepilepsi og rehabilitering
Salary: TBD
Location: Sandvika
Street Address: TBD

Locality: Sandvika
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlege

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Delta i Helse Nords fagnettverk for leger. Norsk godkjenning som lege, med spesialisering innen nevrologi, psykiatri eller fysikalsk medisin.

Company: Finnmarkssykehuset
Hiring Organization: Finnmarkssykehuset
Salary: TBD
Location: Kirkenes
Street Address: TBD

Locality: Kirkenes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Søndre Oslo DPS er ett av to distriktpsykiatriske sentre ved Oslo universitetssykehus HF ved Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for LegeSuggested Job Search
Data as of 2020-07-01 (Latest) with id 5230.

If you are switching jobs: "I'm leaving behind the company" is a phrase that will require plenty of courage. When pronounced at the wrong time or in the wrong way, it can have a very negative impact on your career. You can find a job offer you with another business where the pay out is higher, but you are still not sure if that work place will be better then the current one. After all, it is not all about the money. Imagine if you change your mind later? After all, this is simply not an easy decision. Needless to say your boss can absolve you and consider you back, but it is not guaranteed.