Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Experwell Jobs     Hjelpetiltak Jobs     Toyrek As Jobs     Spesialsjukepleiar Sjukepleiar     Naturviterne Jobs     Hjelpepleiar Jobs    

Searching for "Sykehuset Ostfold" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Sykehuset Ostfold Jobs 2020


Helsefagarbeider/hjelpepleier

Date: 2020-11-25 (New)

Job Description: Oppgaver knyttet til pleie av pasienter med kreft- og blodsykdommer. Delegerte sykepleieroppgaver i henhold til seksjonens rettningslinjer.

Company: Sykehuset Østfold
Hiring Organization: Sykehuset Østfold
Salary: TBD
Location: Grålum
Street Address: TBD

Locality: Grålum
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Helsesekretær

Date: 2020-11-25 (New)

Job Description: Planlegge og innkalle alle nyhenviste og kontrollpasienter. Betjene resepsjon med mottak og koordinering av pasienter. Overvåke og rydde i rapporter.

Company: Sykehuset Østfold
Hiring Organization: Sykehuset Østfold
Salary: TBD
Location: Grålum
Street Address: TBD

Locality: Grålum
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommerferievikarer LIS 1 kirurgisk klinikk, ortopedisk avdeling

Date: 2020-11-25 (New)

Job Description: Selvstendig pasientarbeid, innen elektiv og øyeblikkelig hjelp. Deltagelse i vakter og visittarbeid. Søker må dokumentere norsk autorisasjon eller lisens.

Company: Sykehuset Østfold
Hiring Organization: Sykehuset Østfold
Salary: TBD
Location: Grålum
Street Address: TBD

Locality: Grålum
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsesekretær

Date: 2020-11-25 (New)

Job Description: Våre seksjoner er lokalisert på Sykehuset Østfold Kalnes, Moss og Grålum. Vi utfører pasientadministrative oppgaver i nært samarbeid med de ulike fagområdene på…

Company: Pasientservice og booking Grålum
Hiring Organization: Pasientservice og booking Grålum
Salary: TBD
Location: Sarpsborg
Street Address: TBD

Locality: Sarpsborg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleierstudenter / helsefagarbeidere / hjelpepleier

Date: 2020-11-25 (New)

Job Description: Oppgaver knyttet til pleie av pasienter med kreft- og blodsykdommer. Delegerte sykepleieroppgaver i henhold til seksjonens rettningslinjer.

Company: Sykehuset Østfold
Hiring Organization: Sykehuset Østfold
Salary: TBD
Location: Grålum
Street Address: TBD

Locality: Grålum
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsAssistent / miljøarbeider / miljøterapeut

Date: 2020-11-25 (New)

Job Description: Ekstrahjelp til dag, aften og nattevakter. Sikkerhetsseksjon 2 søker etter robuste vikarer som ønsker å jobbe innen sikkerhetspsykiatrien.

Company: Sikkerhetsseksjon 2
Hiring Organization: Sikkerhetsseksjon 2
Salary: TBD
Location: Grålum
Street Address: TBD

Locality: Grålum
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sarpsborg kommune søker etter Jurist ved Virksomhet HR

Date: 2020-11-25 (New)

Job Description: I kommunen finner du både det nye sykehuset Østfold Kalnes og vitensenteret Inspiria. Sarpsborg kommune har 55 000 innbyggere og ligger sentralt plassert syd i…

Company: Sarpsborg kommune
Hiring Organization: Sarpsborg kommune
Salary: TBD
Location: Sarpsborg
Street Address: TBD

Locality: Sarpsborg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleiere

Date: 2020-11-25 (New)

Job Description: Samhandling med Østfolds kommuner for å sikre god overføring av pasienter til kommunehelsetjenesten. Opplæring på hjertemedisinsk overvåkningssentral -…

Company: Sykehuset Østfold
Hiring Organization: Sykehuset Østfold
Salary: TBD
Location: Grålum
Street Address: TBD

Locality: Grålum
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagutviklingsrådgiver

Date: 2020-11-25 (New)

Job Description: Ansvar for fagutvikling innenfor sykepleie/pleie til ortopediske pasienter i ortopedisk seksjon. Medansvar for fagdager og undervisning.

Company: Sykehuset Østfold
Hiring Organization: Sykehuset Østfold
Salary: TBD
Location: Grålum
Street Address: TBD

Locality: Grålum
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagutviklingsrådgiver / saksbehandler

Date: 2020-11-25 (New)

Job Description: Delta i fagutviklingsnettverket i sykehuset. Arrangere og delta på fagdager, internundervisning, kurs og seminarer. Bidra til fagutvikling og samhandling.

Company: Sykehuset Østfold
Hiring Organization: Sykehuset Østfold
Salary: TBD
Location: Fredrikstad
Street Address: TBD

Locality: Fredrikstad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier

Date: 2020-11-25 (New)

Job Description: Faglig ansvar for pre- og postoperativ sykepleie til pasienter i ovennevnte fagfelt. Det er ønskelig med erfaring fra ortopedisk og kirurgisk fagfelt.

Company: Sykehuset Østfold
Hiring Organization: Sykehuset Østfold
Salary: TBD
Location: Moss
Street Address: TBD

Locality: Moss
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleiere - tilkallingsvikar

Date: 2020-11-25 (New)

Job Description: Sykepleieoppgaver ved somatiske fagområder innenfor medisin, kirurgi og akuttmottak. Norsk autorisasjon som sykepleier, HPR nr må oppgis i søknaden.

Company: Sykehuset Østfold
Hiring Organization: Sykehuset Østfold
Salary: TBD
Location: Grålum
Street Address: TBD

Locality: Grålum
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommerferievikarer LIS 1 og LIS 2 medisinsk klinikk

Date: 2020-11-25 (New)

Job Description: Selvstendig pasientarbeid, innen elektiv og øyeblikkelig hjelp. Deltagelse i vakter og visittarbeid. Søker må dokumentere norsk autorisasjon eller lisens.

Company: Sykehuset Østfold
Hiring Organization: Sykehuset Østfold
Salary: TBD
Location: Østfold
Street Address: TBD

Locality: Østfold
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeidere/ sykepleierstudenter

Date: 2020-11-25 (New)

Job Description: Vi har behov for å styrke vår avdeling og søker derfor engasjerte helsefagarbeidere og sykepleierstudenter med interesse for infeksjonsmedisin.

Company: Døgnområde 2- Infeksjonsmedisin
Hiring Organization: Døgnområde 2- Infeksjonsmedisin
Salary: TBD
Location: Grålum
Street Address: TBD

Locality: Grålum
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykiatrisk sykepleier / sykepleier

Date: 2020-11-25 (New)

Job Description: Vi leter etter psykiatrisk sykepleier som vil være med på å utforme pasientenes helthetlige behandling i samarbeid med behandlerne og de andre kollegaene i et…

Company: Sykehuset Østfold
Hiring Organization: Sykehuset Østfold
Salary: TBD
Location: Grålum
Street Address: TBD

Locality: Grålum
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleiere

Date: 2020-11-25 (New)

Job Description: Ønsker du å bygge kompetanse og bli kjent med flere fagområder på sykehuset? Sykehuset Østfold holder hus i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert…

Company: Bemanningsavdeling
Hiring Organization: Bemanningsavdeling
Salary: TBD
Location: Sarpsborg
Street Address: TBD

Locality: Sarpsborg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Radiograf

Date: 2020-11-25 (New)

Job Description: Utføre radiograffunksjonen og nært tilhørende arbeidsoppgaver. Arbeid på alle modaliteter med unntak av angio / intervensjon.

Company: Sykehuset Østfold
Hiring Organization: Sykehuset Østfold
Salary: TBD
Location: Grålum
Street Address: TBD

Locality: Grålum
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spes.sykepl/vernepl. Kompetansesenter rus og psykisk helse

Date: 2020-11-25 (New)

Job Description: I kommunen finner du både det nye sykehuset Østfold Kalnes og vitensenteret Inspiria Science senter som er til nytte og glede for hele regionen.

Company: Sarpsborg kommune
Hiring Organization: Sarpsborg kommune
Salary: TBD
Location: Sarpsborg
Street Address: TBD

Locality: Sarpsborg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog

Date: 2020-11-25 (New)

Job Description: Samarbeid med interne og eksterne aktører som skole, barnehage, barnevern, helsestasjon, PPT og andre seksjoner i sykehuset.

Company: Sykehuset Østfold
Hiring Organization: Sykehuset Østfold
Salary: TBD
Location: Halden
Street Address: TBD

Locality: Halden
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsesekretær

Date: 2020-11-25 (New)

Job Description: Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Sykehuset Østfold er fordelt på 2 lokasjoner, Kalnes og Moss. Vi samarbeider med de fleste avdelinger i SØ.

Company: Fysikalsk medisin og rehabilitering Kalnes
Hiring Organization: Fysikalsk medisin og rehabilitering Kalnes
Salary: TBD
Location: Grålum
Street Address: TBD

Locality: Grålum
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier / vernepleier

Date: 2020-11-25 (New)

Job Description: Gjeldende turnus for tiden dag og aften med arbeid hver 3. Sikkerhetsseksjon 2 er en av ni funksjonsinndelte døgnseksjoner i psykiatrisk avdeling og holder til…

Company: Sikkerhetsseksjon 2
Hiring Organization: Sikkerhetsseksjon 2
Salary: TBD
Location: Grålum
Street Address: TBD

Locality: Grålum
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleiere - Virksomhet Helsehuset Sarpsborg

Date: 2020-11-25 (New)

Job Description: I kommunen finner du både det nye sykehuset Østfold Kalnes og vitensenteret Inspiria Science senter som er til nytte og glede for hele regionen.

Company: Sarpsborg kommune
Hiring Organization: Sarpsborg kommune
Salary: TBD
Location: Sarpsborg
Street Address: TBD

Locality: Sarpsborg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialsykepleier heldøgnstjenester Haugvoll og Borgen

Date: 2020-11-25 (New)

Job Description: I kommunen finner du både det nye sykehuset Østfold Kalnes og vitensenteret Inspiria Science senter som er til nytte og glede for hele regionen.

Company: Sarpsborg kommune
Hiring Organization: Sarpsborg kommune
Salary: TBD
Location: Sarpsborg
Street Address: TBD

Locality: Sarpsborg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier/spesialsykepleier - Team legevakt

Date: 2020-11-25 (New)

Job Description: I kommunen finner du både det nye sykehuset Østfold Kalnes og vitensenteret Inspiria Science senter som er til nytte og glede for hele regionen.

Company: Sarpsborg kommune
Hiring Organization: Sarpsborg kommune
Salary: TBD
Location: Sarpsborg
Street Address: TBD

Locality: Sarpsborg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Operasjonssykepleier med fagansvar

Date: 2020-11-25 (New)

Job Description: 100 % fast stilling Anestesi, operasjon og postop Moss har ledig stilling som operasjonssykepleier med fagansvar endo-, gastro- og urologi.

Company: Anestesi, operasjon og postop Moss
Hiring Organization: Anestesi, operasjon og postop Moss
Salary: TBD
Location: Moss
Street Address: TBD

Locality: Moss
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Sykehuset OstfoldSuggested Job Search
Data as of 2020-11-25 (New) with id 0.

If you are switching jobs: "I'm leaving the company" is a phrase that will require plenty of courage. When pronounced at the wrong period or in the wrong way, it can have a very negative impact on your career. You can find a job offer you with another company where the pay is higher, but you remain uncertain if that ongoing work environment will undoubtedly be better then your current one. After all, it is not all about the amount of money. What if you later on change your mind? After all, this is simply not a straightforward decision. Of course your boss can forgive you and hire you back, nonetheless it is not guaranteed.