Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Spesialsykepleiere Sykepleiere Helsefagarbeidere Studenter Innen Helsefag Og Leger Jobs     Universitet Jobs     Fast Stilling Som Assistent     25100 Hvalstad Skole Asker Kommune Jobs     Kombibil Jobs     Kariplassen Jobs     Driftskoordinator Jobs     Unike Jobs     Produktspesialister Jobs    

Searching for "Psykolog Psykologspesialist" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Psykolog Psykologspesialist Jobs 2020


Psykologspesialist/psykolog

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Psykologer som har interesse for nevnte felt og er i gang med fordypningsprogram kan også søke. Leger, psykologer og fysioterapeuter som utreder og behandler…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Psykolog/psykologspesialist

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Psykologen vil være en del av enhetens tverrfaglige behandlingsteam som inkluderer lege, psykolog, sykepleiere/miljøterapeuter, ergoterapeut, fysioterapeut og…

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/psykolog

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Tverrfaglig samarbeid rundt felles pasienter. Vi ønsker oss en person som: Skaper en stabil og bekreftende atmosfære, støtter og oppmuntrer teamet når det…

Company: Sykehuset Østfold
Hiring Organization: Sykehuset Østfold
Salary: TBD
Location: Halden
Street Address: TBD

Locality: Halden
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog/Psykologspesialist

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Kom og bli med på videreutviklingen av barne- og ungdomspsykiatrien i Helse Nord-Trøndelag! Vi har ledig 100% vikariat som Psykolog/Psykologspesialist.

Company: Helse Nord-Trøndelag
Hiring Organization: Helse Nord-Trøndelag
Salary: TBD
Location: Namsos
Street Address: TBD

Locality: Namsos
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/psykolog

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Godkjenning som psykolog / psykologspesialist, gjerne med relevant videre- eller etterutdanning. RVTS Nord søker engasjert medarbeider til en fast fagstilling.

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPsykologspesialist/Psykolog

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Psykologspesialist, fortrinnsvis med kompetanse på sped og småbarn/førskolealder. Psykolog, fortrinnsvis med spisskompetanse på de minste barna og interesse for…

Company: Barne- og familieetaten - Psykologtjeneste Akutt og korttid
Hiring Organization: Barne- og familieetaten - Psykologtjeneste Akutt og korttid
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog/psykologspesialist/LIS

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: BUP Silsand, Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling er organisert i Barne- og ungdomsklinikken. Vår visjon er å gi.

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Silsand
Street Address: TBD

Locality: Silsand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/ psykolog

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: 2 ledig faste stillinger for psykologspesialist/ psykolog i 100 % ved Korttidspoliklinikken, Nidaros DPS. Nidaros DPS - Krise- og korttid, poliklinikk Divisjon…

Company: St. Olavs Hospital
Hiring Organization: St. Olavs Hospital
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/psykolog Allmennseksjonen poliklinikk

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Bidra faglig gjennom veiledning, undervisning og teamarbeid (psykologspesialist er tillagt veiledningsansvar for psykologer under spesialisering).

Company: St. Olavs Hospital
Hiring Organization: St. Olavs Hospital
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/Psykolog

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: 100 % fast stilling for psykologspesialist. 1 års 100 % vikariat som psykolog. Avdelingen har sammensatt kompetanse hvor overleger (spesialister i barne- og…

Company: Sykehuset i Vestfold HF
Hiring Organization: Sykehuset i Vestfold HF
Salary: TBD
Location: Borre
Street Address: TBD

Locality: Borre
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/psykolog

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Akuttambulant Ungdomsteam, AAUT, består av 8 fagstillinger (To Psyk.spes.stillinger, en psykolog, en sykepleier, to kliniske sosionomer, to kliniske…

Company: Helse Stavanger HF
Hiring Organization: Helse Stavanger HF
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Psykologspesialist, fortrinnsvis rus eller klinisk voksen. Psykolog med relativt kort tid til godkjenning som spesialist kan også søke.

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Vettre
Street Address: TBD

Locality: Vettre
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/psykolog

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Ambulant team består av psykiater, psykologspesialist, spesialsykepleiere, vernepleier med videreutdanning og musikkterapeut. Liker du å jobbe tverrfaglig?

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Kragerø kommune
Street Address: TBD

Locality: Kragerø kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/Psykolog

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: 350 ansatte, inklusiv 27 overleger og 12 leger i spesialisering, samt 35 psykologspesialister og 35 psykologer under spesialisering. 275 årsverk fordelt på ca.

Company: Sykehuset i Vestfold HF
Hiring Organization: Sykehuset i Vestfold HF
Salary: TBD
Location: Nøtterøy kommune
Street Address: TBD

Locality: Nøtterøy kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/psykolog, 2 faste stillinger, Allmennpoliklinikken DPS Øvre Romerike

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Allmennpoliklinikken har 23 stillinger og er tverrfaglig sammensatt av 5 psykologspesialister, 9 psykologer, 3 overleger, 3 leger i spesialisering (LIS-leger),…

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Jessheim
Street Address: TBD

Locality: Jessheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog/Psykologspesialist - Haugaland DPS

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Må ha norsk autorisasjon som psykolog. Som psykolog i AAT får du unik høve til å opparbeide deg erfaring innan akuttpsykiatri, samstundes som du bidrar i…

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Haugesund
Street Address: TBD

Locality: Haugesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog/psykologspesialist -

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Poliklinikkane er tverrfagleg samansatt av psykologspesialist, psykolog, psykiater og høgskoleutdanna med vidareutdanning i psykisk helsearbeid.

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Kopervik
Street Address: TBD

Locality: Kopervik
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog/ Psykologspesialist

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Psykologer i spesialisering oppfordres også til å søke. Vi søker primært en psykologspesialist med fordypning i nevropsykologi/habilitering, og som har erfaring…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog / Psykologspesialist

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Vi har ledig 100% fast stilling som Psykolog / Psykologspesialist ved BUP HNT Familieseksjonen Levanger. Klinikk for kvinne, barn og familie (KBF) er sammensatt…

Company: Helse Nord-Trøndelag
Hiring Organization: Helse Nord-Trøndelag
Salary: TBD
Location: Levanger
Street Address: TBD

Locality: Levanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog/psykologspesialist

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: BUP poliklinikk Nidarø, Divisjon Psykisk Helsevern. BUP - klinikk er en del av universitetssykehuset St. Klinikken består av poliklinikker med ansvarsområde i…

Company: St. Olavs Hospital
Hiring Organization: St. Olavs Hospital
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist og psykolog

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: 100 % fast stilling for psykologspesialist. 100 % fast stilling for psykolog. Psykologspesialister gir veiledning av ikke-spesialister og evt.

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Drammen
Street Address: TBD

Locality: Drammen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/psykolog

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Vi søker fortrinnsvis psykologspesialist med klinisk kompetanse og behandlingserfaring fra TSB og / eller psykisk helsevern, men psykologer er også velkomne til…

Company: Sykehuset Innlandet
Hiring Organization: Sykehuset Innlandet
Salary: TBD
Location: Lillehammer
Street Address: TBD

Locality: Lillehammer
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/Psykolog

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Godkjend autorisasjon som psykolog i Norge, fortrinnsvis NPF-godkjend spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Førarkort (personbil) er ei føremon.

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Nesttun
Street Address: TBD

Locality: Nesttun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/ psykolog

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Det kreves norsk autorisasjon som psykolog,. Fagstillingene er fordelt mellom psykologer, lege, vernepleier og pedagoger. SAF har til sammen 13 ansatte.

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/Psykolog

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Teamet består av overlege, 2 psykologspesialister og barnevernspedagog. Seksjonen har egen vaktordning på dagtid, psykologspesialist inngår i denne.

Company: Sykehuset i Vestfold HF
Hiring Organization: Sykehuset i Vestfold HF
Salary: TBD
Location: Tønsberg
Street Address: TBD

Locality: Tønsberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Psykolog PsykologspesialistSuggested Job Search
Data as of 2020-03-30 (Latest) with id 1805.

If you are switching jobs: Experts claim that whenever you inform your superiors that you will be leaving your job, the way back again is most probably gone. In this case, an imaginary line is changed that totally changes the company's relationships and atmosphere. Once you leave the business you will most probably replaced by another person fairly quickly.