Psykologspesialist Psykolog Fast Og Vikariat Jobs in Norway

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Best Barnehage As Jobs     Klimasystemer Jobs     Innen Jobs     Selskap Jobs     Overlegevikar     Visit Trondheim Jobs    

Searching for "Psykologspesialist Psykolog Fast Og Vikariat" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you in your job search. We wish you good luck in finding a new job!


Psykologspesialist Psykolog Fast Og Vikariat Jobs 2022


Psykologspesialist / psykolog - 1 fast og 1 vikariat

Date: 2022-05-28 (New)

Job Description: Vi har også ledig 1 års vikariat for psykolog/psykologspesialist i 100%. BUP Bryne er en del av klinikk PHBURA (psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige).

Company: Helse Stavanger HF
Hiring Organization: Helse Stavanger HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Psykolog/psykologspesialist/psykolog med lisens - 1 fast stilling og 1 års vikariat

Date: 2022-05-28 (New)

Job Description: Vi søker etter psykolog/psykologspesialist/klinisk pedagog/spesialpedagog, eller kandidater med annen relevant utdanning, med god kjennskap til kartlegging,…

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Narvik
Street Address: TBD

Locality: Narvik
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist / psykolog - 1 fast og 1 vikariat

Date: 2022-05-28 (New)

Job Description: Vi har også ledig 1 års vikariat for psykolog/psykologspesialist i 100%. BUP Bryne er en del av klinikk PHBURA (psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige).

Company: BUP Bryne, Helse Stavanger HF
Hiring Organization: BUP Bryne, Helse Stavanger HF
Salary: TBD
Location: Bryne
Street Address: TBD

Locality: Bryne
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


2 ledige stillinger som psykisk helsearbeider, fast/ vikariat

Date: 2022-05-28 (New)

Job Description: Evne til å jobbe selvstendig og kunne prioritere ved behov. Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale.

Company: Sandefjord Kommune
Hiring Organization: Sandefjord Kommune
Salary: TBD
Location: Stokke
Street Address: TBD

Locality: Stokke
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist, Akuttpsykiatrisk seksjon

Date: 2022-05-28 (New)

Job Description: Mulighet for fast tilsetting i seksjonen (gjelder vikariater). Psykiatrisk avdeling er en av fem avdelinger i klinikken og består av seksjonene…

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSykepleier 100% vikariat

Date: 2022-05-28 (New)

Job Description: Avdeling Psykisk Helsevern Barn og Unge- Poliklinikk (PBU) har ansvar for det polikliniske tilbudet til barn og ungdom i aldersgruppen 0-18 år.

Company: BUP Madla, Helse Stavanger HF
Hiring Organization: BUP Madla, Helse Stavanger HF
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog

Date: 2022-05-28 (New)

Job Description: Hos oss får du muligheten til å både lære og påvirke. Tverrfaglig samarbeid internt og eksternt med våre samarbeidspartnere.

Company: Helgelandssykehuset HF
Hiring Organization: Helgelandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Mosjøen
Street Address: TBD

Locality: Mosjøen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommerjobb 2022 Sommerskole

Date: 2022-05-28 (New)

Job Description: Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB) har nå ledig midlertidig 50% stilling som kognitiv terapeut knyttet til ePark-prosjektet.

Company: Forskningsavdelingen / nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB), Helse Stavanger HF
Hiring Organization: Forskningsavdelingen / nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB), Helse Stavanger HF
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kommunepsykolog

Date: 2022-05-28 (New)

Job Description: I tillegg vurderes fast tilsetting av erfaringskonsulent i 100% hjemmel. Stillingen vil i hovedsak preges av utredning, samtaleterapi og veiledning.

Company: Åmot kommune
Hiring Organization: Åmot kommune
Salary: TBD
Location: Rena
Street Address: TBD

Locality: Rena
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist - psykolog ved ungdomspsykiatrisk seksjon

Date: 2022-05-28 (New)

Job Description: Vi kan tilby store utviklings og læremuligheter innen helsefagyrket og nyansatte får god opplæring. Nyansatte må påberegnes å ta medisinkurs dersom man ikke har…

Company: Tamburlund og respiratorteam 1 og 2, Skien kommune
Hiring Organization: Tamburlund og respiratorteam 1 og 2, Skien kommune
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlege/Spesialist i psykiatri

Date: 2022-05-28 (New)

Job Description: Stillingen er inndelt i 50 % fast og 50 % vikariat med mulighet for fast ansettelse. Teamet vil ha et tett samarbeid med kriminalomsorgen og…

Company: Finnmarkssykehuset HF
Hiring Organization: Finnmarkssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Kirkenes
Street Address: TBD

Locality: Kirkenes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


psykologspesialist

Date: 2022-05-28 (New)

Job Description: Kjente ansatte tilstede gjennom hele sommeren, psykolog og overlege tilgjengelig. Være tilgjengelig for de ansatte i teamet, delta på behandlingsmøte om behov.

Company: Randstad Professionals
Hiring Organization: Randstad Professionals
Salary: TBD
Location: Sandnes
Street Address: TBD

Locality: Sandnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Psykologspesialist Psykolog Fast Og VikariatSuggested Job Search
Data as of 2022-05-28 (New) with id 0. Database job listings: 1,003,289 jobs and growing

If you are switching jobs: The incorrect steps when changing your job can throw a poor image regarding you in the eyes of the previous employer. Be tactful , nor resent anyone if you are changing a working job. You in no way know very well what may happen later on and it you can do that you will need to go back to your old job.