Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Apprentice Carpenter     Vedlikeholdsleder Jobs     Elektriker Ex     Selger Auto     Kinesisk Tradisjonell Massasje Tui Na     Trappeteknikk As Jobs     Elevenes Jobs     Kasseservice As Jobs     Sats Norway As Jobs    

Searching for "Rus Og Psykisk Helse" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Rus Og Psykisk Helse Jobs 2020


Fagleder – psykisk helse og rus

Date: 2020-08-09 (New)

Job Description: 100% Fagleder, Psykisk helse og rus. Vernepleier/sykepleier eller annen relevant helse- og sosialfaglig høyskole, med videreutdanning innenfor psykisk helse…

Company: Nordre Follo kommune
Hiring Organization: Nordre Follo kommune
Salary: TBD
Location: Kolbotn
Street Address: TBD

Locality: Kolbotn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Psykisk helsearbeider - Rus og psykisk helse

Date: 2020-08-09 (New)

Job Description: Heidi Lindstad Næss, leder rus og psykisk helse, 913 40 542. Hansen, Teamleder psykisk helse, 906 94 316. Avdeling rus og psykisk helse følger opp personer med…

Company: Helse, omsorg og mestring, Lørenskog kommune
Hiring Organization: Helse, omsorg og mestring, Lørenskog kommune
Salary: TBD
Location: Lørenskog kommune
Street Address: TBD

Locality: Lørenskog kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker miljøterapeuter til arbeid innenfor helse- og sosial

Date: 2020-08-09 (New)

Job Description: Psykisk helse og rus eller arbeid med autisme. Tilgang til vårt nettverk innenfor helse- og sosialsektor. Vi søker miljøterapeuter til arbeid innenfor helse- og…

Company: WRK Bemanning As
Hiring Organization: WRK Bemanning As
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsMiljøterapeuter - psykisk helsearbeid og rus

Date: 2020-08-09 (New)

Job Description: Stillingen krever god psykisk og fysisk helse, begrunnet i tjenestemottakeres behov. På Alta bo- og dagsenter gir vi oppfølging til mennesker som har…

Company: Betania Rus- Og Psykiatri
Hiring Organization: Betania Rus- Og Psykiatri
Salary: TBD
Location: Alta
Street Address: TBD

Locality: Alta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avdelingsleder ved psykisk helse og rus tjenesten

Date: 2020-08-09 (New)

Job Description: Psykisk helse og rus i Senja kommune gir tjenester, råd og veiledning til innbyggere med psykiske og/eller rus lidelser. En kommune i stor utvikling og endring.

Company: Senja kommune
Hiring Organization: Senja kommune
Salary: TBD
Location: Finnsnes
Street Address: TBD

Locality: Finnsnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Seksjonsleder Renhold og tekstil Kongsberg sykehus

Date: 2020-08-09 (New)

Job Description: Klinikk for psykisk helse og rus omfatter Psykiatrisk avdeling Blakstad, Avdeling for rus og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og fem…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Kongsberg
Street Address: TBD

Locality: Kongsberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker en holdningssterk sosialarbeider til viktig og spennende arbeid på Oslo S.

Date: 2020-08-09 (New)

Job Description: Videreutdanning innen psykisk helse er ønskelig. Det kan være mennesker som ikke har et sted å bo, mennesker med dårlig psykisk helse, mennesker med…

Company: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo
Hiring Organization: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetsleder Psykisk helse og rustjeneste, 100% fast, Vestby kommune

Date: 2020-08-09 (New)

Job Description: Praktisk erfaring innen fagfeltet psykisk helse og rus er ønskelig, samt solid kunnskap om helse- og omsorgslovverk. Psykisk helse og rustjenesten har ca.

Company: Vestby kommune
Hiring Organization: Vestby kommune
Salary: TBD
Location: Vestby
Street Address: TBD

Locality: Vestby
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


3 faste stillinger i turnus som miljøarbeidere for oppfølging i bolig - 100 % og 90 %

Date: 2020-08-09 (New)

Job Description: Vi gir booppfølging til mennesker med rus og psykiske lidelser. Du har erfaring fra arbeid med mennesker som har utfordringer knyttet til rus og psykisk helse,…

Company: Ullensaker kommune
Hiring Organization: Ullensaker kommune
Salary: TBD
Location: Jessheim
Street Address: TBD

Locality: Jessheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Støttekontakt

Date: 2020-08-09 (New)

Job Description: Gi assistanse, støtte og oppfølging på fritiden. Bidra til at personer med ulike utfordringer får en meningsfull fritid. Du liker å jobbe med mennesker.

Company: Askøy kommune
Hiring Organization: Askøy kommune
Salary: TBD
Location: Askøy
Street Address: TBD

Locality: Askøy
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker miljøterapeuter til arbeid innenfor helse- og sosial

Date: 2020-08-09 (New)

Job Description: Innenfor lov om kommunale helse- og omsorgstjenester ( helse- og omsorgsboliger) og barnevernloven (barneverninstitusjon). Du er en systematisk og trygg person.

Company: WRK Bemanning As
Hiring Organization: WRK Bemanning As
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


BPA Assistent

Date: 2020-08-09 (New)

Job Description: Nøkkelord Psykisk helsearbeid, Handikappomsorg, Sykepleie, Helse Omsorg, Omsorgsmedarbeider, Pleie- og omsorgsarbeid, Vernepleier, Miljø- og omsorgsarbeid,…

Company: Abcent
Hiring Organization: Abcent
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vikar på tilkalling - kandidatbase 2020

Date: 2020-08-09 (New)

Job Description: Hjemmetjenesten og Psykisk helse og rus. Et bredt oppgavespenn innenfor helse- og omsorgstjenester. Stjørdal kommune har løpende behov for vikarer til følgende…

Company: Stjørdal kommune
Hiring Organization: Stjørdal kommune
Salary: TBD
Location: Stjørdal
Street Address: TBD

Locality: Stjørdal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helgestillinger

Date: 2020-08-09 (New)

Job Description: Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri.

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Vettre
Street Address: TBD

Locality: Vettre
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Mine lagrede søk (0)

Date: 2020-08-09 (New)

Job Description: God fysisk og psykisk helse i henhold til våre helsekrav (helseundersøkelse foretas av vår Bedriftshelsetjeneste). Ansvar for sikkerheten om bord i togene våre.

Company: Vy
Hiring Organization: Vy
Salary: TBD
Location: Voss kommune
Street Address: TBD

Locality: Voss kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut, vikariat helg

Date: 2020-08-09 (New)

Job Description: Virksomheten psykisk helse og rus gir tjenester til voksne med psykisk helse- og/eller rustfordringer av kort eller lang varighet. Ser muligheter og er kreativ.

Company: Asker kommune
Hiring Organization: Asker kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sekretær

Date: 2020-08-09 (New)

Job Description: Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri.

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Autorisert helsesekretær

Date: 2020-08-09 (New)

Job Description: Klinikk for psykisk helse og rus omfatter Psykiatrisk avdeling Blakstad, Avdeling for rus og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og fem…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Hønefoss
Street Address: TBD

Locality: Hønefoss
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sekretær / Helsesekretær

Date: 2020-08-09 (New)

Job Description: Klinikk for psykisk helse og rus omfatter Psykiatrisk avdeling Blakstad, Avdeling for rus og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og fem…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Forsknings- og innovasjonssjef

Date: 2020-08-09 (New)

Job Description: Klinikk for psykisk helse og rus omfatter Psykiatrisk avdeling Blakstad, Avdeling for rus og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og fem…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Drammen
Street Address: TBD

Locality: Drammen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker to sykepleiere på natt!

Date: 2020-08-09 (New)

Job Description: Avdeling rus og avhengighetsbehandling ved Klinikk psykisk helse og avhengighet har ansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Oslo.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleiere og vernepleiere

Date: 2020-08-09 (New)

Job Description: Bachelor i sykepleie eller vernepleie, gjerne med videreutdanning innen psykisk helse og rus. Vi ser etter deg med erfaring innen psykisk helse som er trygg,…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Vettre
Street Address: TBD

Locality: Vettre
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Rus Og Psykisk HelseSuggested Job Search
Data as of 2020-08-09 (New) with id 0.

If you are switching jobs: Industry experts claim that whenever you inform your superiors you are leaving your job, the way back is most likely gone. In this case, an imaginary collection is changed that totally changes the company's relationships and environment. Once you leave the company you will almost certainly replaced by another person fairly quickly.