Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Ericsson Jobs     Livet Jobs     Oppdragsledelse Jobs     Stillingsannonsen Jobs     Eckhoff Jobs     Namsfogden Jobs     Vedlikeholdssystem Jobs     Hamlynwilliams Jobs     Radiocraft Jobs    

Searching for "Rus Og Psykisk Helse" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Rus Og Psykisk Helse Jobs 2020


Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus - miljøterapeut

Date: 2020-01-23 (New)

Job Description: Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus i Bodø kommune består av: Oppfølgingstjenesten for psykisk helse og rus jobber med å få implementert en mer målrettet…

Company: Bodø Kommune
Hiring Organization: Bodø Kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Medarbeider psykisk helse og rus

Date: 2020-01-23 (New)

Job Description: Åfjord kommune søker medarbeider til fagtjenesten psykisk helse og rus. Videreutdanning innen psykisk helsearbeid og/eller rus.

Company: Helse og familie, Åfjord kommune
Hiring Organization: Helse og familie, Åfjord kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


NAV Grünerløkka søker strategiske ledere innenfor fagområdene «Rus/psykisk helse/bolig» og «Inngang»

Date: 2020-01-23 (New)

Job Description: For stillingen til avdeling «Rus/psykisk helse/bolig» er det krav om erfaring fra feltet rus, psykisk helse og boligsosialt arbeid, samt kjennskap til…

Company: Oslo kommune, Bydel Grünerløkka
Hiring Organization: Oslo kommune, Bydel Grünerløkka
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsVi vil ha deg som sommervikar i Helse og omsorg

Date: 2020-01-23 (New)

Job Description: For å jobbe i hjemmebaserte tjenester, og innenfor rus og psykiske helsetjeneser må du ha førerkort kl B. Ønsker du en meningsfylt, givende og lærerik sommer?

Company: Fauske kommune
Hiring Organization: Fauske kommune
Salary: TBD
Location: Fauske
Street Address: TBD

Locality: Fauske
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlege, rus og avhengighetsmedisin

Date: 2020-01-23 (New)

Job Description: Erfaring fra fagfeltet rus og psykisk helse. ROP enheten tilbyr behandling for pasienter med samtidig rus og psykisk lidelse. Divisjon psykisk helsevern har ca.

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helgestillinger og ekstravakter

Date: 2020-01-23 (New)

Job Description: Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri.

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetsleder Psykisk helse og rus. - ENHETER HELSE OG LEVEKÅR, Arendal

Date: 2020-01-23 (New)

Job Description: Enhet psykisk helse og rus består av 4 avdelinger, samt fagutvikler. Du har helse og/eller sosialfaglig bachelor. Ansatte har bred tverrfaglig kompetanse.

Company: Arendal
Hiring Organization: Arendal
Salary: TBD
Location: Arendal
Street Address: TBD

Locality: Arendal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avdelingsleder psykisk helse og rus

Date: 2020-01-23 (New)

Job Description: Avdeling for psykisk helse- og rus har en tverrfaglig sammensatt faggruppe, som gir tjenestetilbud til voksne med psykososiale vansker, symptomer på psykisk…

Company: Helse og velferd, Froland
Hiring Organization: Helse og velferd, Froland
Salary: TBD
Location: Froland kommune
Street Address: TBD

Locality: Froland kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarer 2020, Helse og velferd felles

Date: 2020-01-23 (New)

Job Description: Helse og velferd søker ferievikarer som sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere, studenter og assistenter til Helsehuset i Namsos, Fosnes…

Company: Namsos kommune
Hiring Organization: Namsos kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Operasjonssykepleier

Date: 2020-01-23 (New)

Job Description: Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål).Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Anestesisykepleier

Date: 2020-01-23 (New)

Job Description: Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål).Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialsykepleier/sykepleier

Date: 2020-01-23 (New)

Job Description: Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål).Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vil du bli vår nye kollega i Psykisk helse og rus? - Risør kommune

Date: 2020-01-23 (New)

Job Description: Vi søker etter en kollega som vil være med å utvikle Enhet for psykisk helse og rus videre. 150 personer i Risør med psykiske lidelser eller rusutfordringer.

Company: Risør kommune
Hiring Organization: Risør kommune
Salary: TBD
Location: Risør
Street Address: TBD

Locality: Risør
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetsleder Psykisk helse og rus.

Date: 2020-01-23 (New)

Job Description: Enhetsleder Psykisk helse og rus. Enhet psykisk helse og rus består av 4 avdelinger, samt fagutvikler. Du har helse og/eller sosialfaglig bachelor.

Company: Arendal
Hiring Organization: Arendal
Salary: TBD
Location: Arendal
Street Address: TBD

Locality: Arendal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetsleder Psykisk helse og rus

Date: 2020-01-23 (New)

Job Description: Enhet psykisk helse og rus består av 4 avdelinger, samt fagutvikler. Du har helse og/eller sosialfaglig bachelor. Ansatte har bred tverrfaglig kompetanse.

Company: ENHETER HELSE OG LEVEKÅR, Arendal
Hiring Organization: ENHETER HELSE OG LEVEKÅR, Arendal
Salary: TBD
Location: Arendal
Street Address: TBD

Locality: Arendal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege sommervikarer og tilkallingsvakter

Date: 2020-01-23 (New)

Job Description: Avdeling for rus og avhengighetsbehandling ved Klinikk psykisk helse og avhengighet har ansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Oslo.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


NHO Service og Handel - Bransjedirektør velferd

Date: 2020-01-23 (New)

Job Description: Bransjeforeningen Helse og velferd består av flere bransjenettverk innen følgende områder: Erfaring fra helse, omsorg, velferd, barnehage eller lignende vil…

Company: NHO Norway
Hiring Organization: NHO Norway
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kommunepsykolg for vaksne 2 x 100% vikariat - Rus og psykisk helse sone Straume

Date: 2020-01-23 (New)

Job Description: Rådgiving og rettleiing til andre fagpersonar i kommunen. Gode språkferdigheter i norsk munnleg og skriftleg. Evne til å jobbe sjølvstendig, strukturtert og god…

Company: Øygarden kommune Rus og psykisk helse sone Straume
Hiring Organization: Øygarden kommune Rus og psykisk helse sone Straume
Salary: TBD
Location: Straume
Street Address: TBD

Locality: Straume
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommervikarer på dagsenter, enhet Rehabilitering og mestring - Lindesnes kommune

Date: 2020-01-23 (New)

Job Description: Dagsenter psykisk helse og rus. Studenter innenfor helse og sosial. Studenter innenfor helse og sosialfag oppfordres også til å søke. Bli med på laget vårt!

Company: Confidential
Hiring Organization:
Salary: TBD
Location: Mandal
Street Address: TBD

Locality: Mandal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetsleder - Helse og velferd, Hamarøy kommune

Date: 2020-01-23 (New)

Job Description: Stillingen er for tiden ved enhet for familie og helse. Du vil være enhetsleder for legetjenesten/legevakt, helsestasjon/skolehelsetjenesten, jordmor og psykisk…

Company: Hamarøy kommune
Hiring Organization: Hamarøy kommune
Salary: TBD
Location: Oppeid
Street Address: TBD

Locality: Oppeid
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Rus Og Psykisk HelseSuggested Job Search
Data as of 2020-01-23 (New) with id 0.

If you are switching jobs: "I'm leaving behind the company" is a phrase that will require plenty of courage. When pronounced at the wrong time or in the wrong manner, it can employ a negative impact on your career. You may get a working job give with another business where the pay is higher, but you are still uncertain if that work place will undoubtedly be better then your current one. After all, it is not all about the amount of money. What if you later change your mind? After all, this is simply not an easy decision. Of course your boss can absolve you and hire you back, nonetheless it isn't guaranteed.