Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Dental Hygienist     Flowe As Jobs     Tre Enhetsledere     Lege I Spesialisering I Endokrinologi     Fysioterapitenesta Jobs     Algorithmic Jobs     Skrivetjeneste Jobs     Eid Betong As Jobs     Reduction Jobs    

Searching for "Sjukepleiar" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Sjukepleiar Jobs 2020


Sjukepleiar

Date: 2020-07-04 (Latest)

Job Description: 80 % svangerskapsvikariat for snarleg tiltreding. Arbeid på dag / kveld og kvar 3.helg. Skodje Omsorgssenter ligg i Skodje sentrum.

Company: Skodje omsorgssenter
Hiring Organization: Skodje omsorgssenter
Salary: TBD
Location: Skodje
Street Address: TBD

Locality: Skodje
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Sjukepleiar

Date: 2020-07-04 (Latest)

Job Description: Sandøy og Nordøyane omsorgsdistrikt har ledig 2x100 % fast stilling sjukepleiar, pt i sjukeheim i Sandøytunet på Harøya frå 1.9.2020.

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar

Date: 2020-07-04 (Latest)

Job Description: 80 % svangerskapsvikariat for snarleg tiltreding. Arbeid på dag / kveld og kvar 3.helg. Skodje Omsorgssenter ligg i Skodje sentrum.

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Skodje
Street Address: TBD

Locality: Skodje
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar

Date: 2020-07-04 (Latest)

Job Description: Vi har ledig 80% fast stilling som sjukepleiar. Vi har også ledige 2 x 80% vikariat som sjukepleiar på sengeposten. 95% av innleggingane er ØH.

Company: Helse Førde HF
Hiring Organization: Helse Førde HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsesekretær

Date: 2020-07-04 (Latest)

Job Description: Legesenteret er med i pilotprosjekt Primærhelseteam, der helsesekretær, sjukepleiar og fastlege jobbar saman i team.

Company: Austevoll kommune
Hiring Organization: Austevoll kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSjukepleiar

Date: 2020-07-04 (Latest)

Job Description: Austevoll kommune har ledig 95,13 % vikariat (med moglegheit for forlenging) som sjukepleiar i turnus med arbeid kvar 3.

Company: Austevoll kommune
Hiring Organization: Austevoll kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


100 % stilling som Sjukepleiar

Date: 2020-07-04 (Latest)

Job Description: Vanlige sjukepleiar oppgaver knytt til drift i kirurgisk sengepost. Kirurgisk avdeling, Stord sjukehus, Helse Fonna HF. Bidra til et godt arbeidsmiljø.

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Stord kommune
Street Address: TBD

Locality: Stord kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


100 % fast stilling som Sjukepleiar

Date: 2020-07-04 (Latest)

Job Description: Vanlige sjukepleiar oppgaver knytt til drift i kirurgisk sengepost. 1 stk fast stilling som sjukepleiar i 100 % stilling. Bidra til et godt arbeidsmiljø.

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Stord kommune
Street Address: TBD

Locality: Stord kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


ID 1613 Sjukepleiar - Heimebaserte tenester

Date: 2020-07-04 (Latest)

Job Description: ID 1613 Sjukepleiar - Heimebaserte tenester. Som sjukepleiar har du ansvar for dagleg utføring og oppfølging av sjukepleiefaglege prosedyrar, observasjonar og…

Company: Stord kommune
Hiring Organization: Stord kommune
Salary: TBD
Location: Stord kommune
Street Address: TBD

Locality: Stord kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar

Date: 2020-07-04 (Latest)

Job Description: Offentleg godkjend sjukepleiar (norsk autorisasjon). Me søkjer etter sjukepleiar til 80 % sjukepleiarstilling, for tida i Strandebarm. Må ha førarkort på bil.

Company: Kvam herad
Hiring Organization: Kvam herad
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar/vernepleiar

Date: 2020-07-04 (Latest)

Job Description: Vernepleiareller sjukepleiar eller med autorisasjon. Me har ledig 1 stillingar på 80 - 100% for sjukepleiar eller vernepleiar.

Company: Alver kommune
Hiring Organization: Alver kommune
Salary: TBD
Location: Isdalstø
Street Address: TBD

Locality: Isdalstø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar

Date: 2020-07-04 (Latest)

Job Description: 100 % fast stilling som sjukepleiar. Som sjukepleiar jobbar du tverrfageleg og har ansvar for å utøve sjukepleie til pasientar i avdelinga.

Company: Sunnfjord kommune
Hiring Organization: Sunnfjord kommune
Salary: TBD
Location: Førde
Street Address: TBD

Locality: Førde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helgestillingar

Date: 2020-07-04 (Latest)

Job Description: Norsk autorisasjon som sjukepleiar eller helsefagarbeidar. Naustdal heimeteneste yt tenester innan heimesjukepleie, heimehjelp og velferdsteknologi.

Company: Sunnfjord kommune Naustdal heimeteneste
Hiring Organization: Sunnfjord kommune Naustdal heimeteneste
Salary: TBD
Location: Naustdal kommune
Street Address: TBD

Locality: Naustdal kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeidar

Date: 2020-07-04 (Latest)

Job Description: Norsk autorisasjon som sjukepleiar eller helsefagarbeidar. Naustdal heimeteneste yt tenester innan heimesjukepleie, heimehjelp og velferdsteknologi.

Company: Sunnfjord kommune
Hiring Organization: Sunnfjord kommune
Salary: TBD
Location: Naustdal kommune
Street Address: TBD

Locality: Naustdal kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar

Date: 2020-07-04 (Latest)

Job Description: Vi har ledig vikariat i 75% stilling som sjukepleiar med postoperativ erfaring. Kysthospitalet i Hagevik er eit elektivt spesialsjukehus for ortopedisk kirurgi.

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Hagavik
Street Address: TBD

Locality: Hagavik
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


ID 1608 Vernepleiar/sjukepleiar – Eining for habilitering

Date: 2020-07-04 (Latest)

Job Description: Autorisert vernepleiar eller autorisert sjukepleiar. Det er ledig 90 % vikariat som vernepleiar eller sjukepleiar. Vikariat går frå 17.08.20 og om lag eit år.

Company: Stord kommune
Hiring Organization: Stord kommune
Salary: TBD
Location: Stord kommune
Street Address: TBD

Locality: Stord kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar 90% fast stilling , Fjell Sjukeheim

Date: 2020-07-04 (Latest)

Job Description: Fjell sjukeheim ligg sentralt på Straume. Sjukeheimen har 44 pasientar fordelt på somatisk avdeling med 34 pasientar og dementavdelinga med 10 pasientar.

Company: Øygarden kommune -
Hiring Organization: Øygarden kommune -
Salary: TBD
Location: Straume
Street Address: TBD

Locality: Straume
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut 100% Vikariat, Straume bu og servicesenter

Date: 2020-07-04 (Latest)

Job Description: 3 årig helsefagleg utdanning som til dømes vernepleier, sjukepleiar, barnevernspedagog. Straume bu og servicesenter er eit bu og servicesenter for eldre,…

Company: Øygarden kommune Straume bu og servicesenter
Hiring Organization: Øygarden kommune Straume bu og servicesenter
Salary: TBD
Location: Straume
Street Address: TBD

Locality: Straume
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


SJUKEPLEIAR / VERNEPLEIAR

Date: 2020-07-04 (Latest)

Job Description: Me har ledig 1 års vikariat for. I 70% stilling natt, frå 24.august 2020. For nærare opplysningar, kontakt Voss DPS NKS Bjørkeli v/avdelingsleiar Anne Kari…

Company: Voss distriktspsykiatriske senter NKS Bjørkeli
Hiring Organization: Voss distriktspsykiatriske senter NKS Bjørkeli
Salary: TBD
Location: Voss kommune
Street Address: TBD

Locality: Voss kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Har du lyst til å jobbe hos oss? Ledig 100 % sjukepleiarstilling i heimesjukepleien ytre Bremanger

Date: 2020-07-04 (Latest)

Job Description: Må ha norsk autorisasjon som sjukepleiar. Er du sjukepleiar, og ønskjer deg ei fast heil stilling med gode kollegaer og spennande oppgåver?

Company: Bremanger kommune
Hiring Organization: Bremanger kommune
Salary: TBD
Location: Bremanger kommune
Street Address: TBD

Locality: Bremanger kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Assisterande einingsleiar

Date: 2020-07-04 (Latest)

Job Description: Naustdal omsorgssenter yt tenester til langtidsbuande pasientar. Vi er eit team som har ansvar for 20 bebuarar, der 8 av plassane er på eining for personar med…

Company: Sunnfjord kommune Naustdal omsorgssenter
Hiring Organization: Sunnfjord kommune Naustdal omsorgssenter
Salary: TBD
Location: Naustdal kommune
Street Address: TBD

Locality: Naustdal kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar

Date: 2020-07-04 (Latest)

Job Description: Som sjukepleiar på sengeposten vert du ein del av eit sjukepleiarteam som inneheld sjukepleiarar i ulik alder, bakgrunn og kjønn. Helse Møre og Romsdal HF.

Company: Helse Møre og Romsdal
Hiring Organization: Helse Møre og Romsdal
Salary: TBD
Location: Molde
Street Address: TBD

Locality: Molde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar

Date: 2020-07-04 (Latest)

Job Description: 100 % fast stilling som sjukepleiar. Som sjukepleiar jobbar du tverrfageleg og har ansvar for å utøve sjukepleie til pasientar i avdelinga.

Company: Sunnfjord kommune Sande omsorgssenter
Hiring Organization: Sunnfjord kommune Sande omsorgssenter
Salary: TBD
Location: Sande kommune
Street Address: TBD

Locality: Sande kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar

Date: 2020-07-04 (Latest)

Job Description: Hogatunet bu- og behandlingssenter har ledig to faste stillingar i 100% som sjukepleiar frå snarast. Hogatunet bu- og behandlingssenter, Stad kommune.

Company: Stad kommune
Hiring Organization: Stad kommune
Salary: TBD
Location: Nordfjordeid
Street Address: TBD

Locality: Nordfjordeid
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for SjukepleiarSuggested Job Search
Data as of 2020-07-04 (Latest) with id 13143.

If you are switching jobs: Industry experts express that when you inform your superiors that you are leaving your job, the way back is most likely gone. In this case, an imaginary range is changed that totally changes the company's relationships and atmosphere. When you leave the company you'll most likely be replaced by another person fairly quickly probably.