Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Teglverket Jobs     Bergsalleen 24 Bolig Oslo Kommune Bydel Nordre Aker Jobs     Sustainability Advisor     Dreier Jobs     Nattjenesten Jobs     Ferievikarer 2022 Medisin 1 Medisin 2 Og Dialysen    

Searching for "Treng" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Treng Jobs 2021


Nyheitsjournalist i NRK Vestland

Date: 2021-11-10 (Latest)

Job Description: NRK Vestland skal tilsetja i ei fast stilling i Bergen. Kunna løfta saker frå Vestlandet til eit nasjonalt publikum.

Company: NRK
Hiring Organization: NRK
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Bakar i spennande, nytt bakeri!

Date: 2021-11-10 (Latest)

Job Description: At du har fagbrev som bakar, eller relevant erfaring og lærevilje. Ei spennande fulltidsstilling med moglegheit til å skape vareutvalget sjølv i eit heilt nytt…

Company: Fredag & Fretland AS
Hiring Organization: Fredag & Fretland AS
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Redaksjonssjef lyd i NRK Nyheter

Date: 2021-11-10 (Latest)

Job Description: Du må være strategisk i hovudet og evne å omsette strategi til handling. Du må kunne drive ein turnusbasert redaksjon med journalistar på jobb døgnet rundt.

Company: NRK
Hiring Organization: NRK
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykiater/Overlege

Date: 2021-11-10 (Latest)

Job Description: Vi har ledig 50 % stilling som psykiater/overlege ved generell døgnpost, Døgnbehandling psykisk helse DPS Vegsund.

Company: Helse Møre og Romsdal
Hiring Organization: Helse Møre og Romsdal
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSaksbehandlarar med interesse for utlendingsfeltet

Date: 2021-11-10 (Latest)

Job Description: Det handlar om å setje i verk innvandrings- og flyktningpolitikken til regjeringa. UDI skal også, med basis i kunnskap og erfaring, bidra til å utvikle…

Company: UDI
Hiring Organization: UDI
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vil du bli kollegaen vår?

Date: 2021-11-10 (Latest)

Job Description: NRK Vestland har to ledige vikariat i Førde. Jobbe fram saker frå idé til ferdig sak. Har god digital forståing og evne til å setje seg inn i teknisk utstyr.

Company: NRK
Hiring Organization: NRK
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Politibetjent 3/2/1 - GDE Sogn og Fjordane

Date: 2021-11-10 (Latest)

Job Description: I Vest politidistrikt er det ledig eit antal faste og mellombelse stillingar som politibetjent 3/2/1 ved geografisk driftseining Sogn og Fjordane.

Company: Politiet
Hiring Organization: Politiet
Salary: TBD
Location: Førde
Street Address: TBD

Locality: Førde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Brenn du for faget ditt og ønskjer deg nye utfordringar Caverion Sogn og Fjordane har økende etterspørsel og trenger fleire serviceteknikere innen elektro, rør, sikkerhet og automasjon

Date: 2021-11-10 (Latest)

Job Description: Avdelingen har medarbeidere i Førde, Høyanger, Sogndal og Nordfjordeid. I Caverion får du mulighet til å utvikle deg ved å forsterke, fornye og videreutvikle…

Company: Caverion
Hiring Organization: Caverion
Salary: TBD
Location: Nordland
Street Address: TBD

Locality: Nordland
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Støttekontakt

Date: 2021-11-10 (Latest)

Job Description: Interesser, alder, kjønn og personlegheit er viktig når vi prøver å kople riktig støttekontakt saman med brukar.

Company: Sula Kommune
Hiring Organization: Sula Kommune
Salary: TBD
Location: Langevåg
Street Address: TBD

Locality: Langevåg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rådgjevar HR, kompetansestyring, talentutvikling, læring og organisasjonsutvikling

Date: 2021-11-10 (Latest)

Job Description: Til dette arbeidet treng vi ein klok medarbeidar som kan leggje til rette for læring i vid forstand. Bidra til god oppfølging av gjeldande lov- og regelverk.

Company: Norsk pasientskadeerstatning
Hiring Organization: Norsk pasientskadeerstatning
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barnevernkonsulent

Date: 2021-11-10 (Latest)

Job Description: Det kan etter avtale vere mogleg å starte tidlegare. Barneverntenesta skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deira helse og utvikling…

Company: Vanylven kommune
Hiring Organization: Vanylven kommune
Salary: TBD
Location: Fiskå
Street Address: TBD

Locality: Fiskå
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helge- og tilkallingsvikar

Date: 2021-11-10 (Latest)

Job Description: HBO ytre - Heimesjukepleie og praktisk bistand. Oppgi i søknaden kva for ei avdeling du vil arbeide i. Frå løna vert trekt 2% innskot til pensjonsordning.

Company: Sula Kommune
Hiring Organization: Sula Kommune
Salary: TBD
Location: Langevåg
Street Address: TBD

Locality: Langevåg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lærar

Date: 2021-11-10 (Latest)

Job Description: Undervise i klasser og grupper ved fråver. Du må vere fleksibel, ha gode samarbeidsevner, og kunne omstille deg raskt.

Company: Sula Kommune
Hiring Organization: Sula Kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Støttekontaktar, miljøarbeidarar og tilsynsførarar - Barneverntenesta

Date: 2021-11-10 (Latest)

Job Description: Arbeidsoppgåvene og omfanget vil variere ut ifrå kva type oppdrag og behov. Løn vert utbetalt etter gjeldande satsar og i samsvar med engasjementsavtalen.

Company: Øygarden kommune Barneverntenesta
Hiring Organization: Øygarden kommune Barneverntenesta
Salary: TBD
Location: Straume
Street Address: TBD

Locality: Straume
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Håndtverksyster til Hol i Hallingdal

Date: 2021-11-10 (Latest)

Job Description: Håndtverksyster til Hol i Hallingdal Heltid Hol Publisert den 07.11.2021 "Lyst til å lage ost i verdensklasse? Midt mellom Oslo og Bergen ligg ei vakker…

Company: Hol Ysteri
Hiring Organization: Hol Ysteri
Salary: TBD
Location: Hol kommune
Street Address: TBD

Locality: Hol kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Funksjonelt ansvarleg

Date: 2021-11-10 (Latest)

Job Description: Analysere, avklare og teste systemfeil/endringar, både i prosjekt og i systemforvaltinga vår. Ferdigheiter innanfor saksbehandling og pensjonsfaget, samt på…

Company: Statens pensjonskasse
Hiring Organization: Statens pensjonskasse
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vernepleiar - 100 % fast

Date: 2021-11-10 (Latest)

Job Description: Røsvikdalen bufellesskap har 6 leiligheiter og fellesareal med stove og kjøkken, og er heimen til 6 aktive personar med utviklingshemming.

Company: Alver kommune Habiliteringsteneste
Hiring Organization: Alver kommune Habiliteringsteneste
Salary: TBD
Location: Isdalstø
Street Address: TBD

Locality: Isdalstø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vaktmeistar / Tømrar

Date: 2021-11-10 (Latest)

Job Description: For meir informasjon, ta kontakt med avdelingsleiar Eivind Huso, tlf 906 16 767. Rehabiliteringssenteret AiR er ein landsdekkande ideell institusjon i…

Company: Rehabiliteringssenteret Air AS
Hiring Organization: Rehabiliteringssenteret Air AS
Salary: TBD
Location: Rauland
Street Address: TBD

Locality: Rauland
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Norconsult i Sogn og Fjordane søkjer elektroingeniør

Date: 2021-11-10 (Latest)

Job Description: Vi søkjer etter dyktig sivilingeniør eller ingeniør med minst 3-5 års relevant erfaring innan elektro- og byggautomasjonsteknikk frå rådgjevar- eller…

Company: Norconsult
Hiring Organization: Norconsult
Salary: TBD
Location: Førde
Street Address: TBD

Locality: Førde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi ser etter deg med erfaring frå rettleiing og motivasjonsarbeid

Date: 2021-11-10 (Latest)

Job Description: Du må derfor pårekne å kunne arbeide i alle tre avdelingane. Arbeidsretta rettleiing og oppfølging av arbeidssøkarar og oppfølging av sjukmeldte.

Company: NAV region Vest - NAV Askøy, avdeling arbeidsliv
Hiring Organization: NAV region Vest - NAV Askøy, avdeling arbeidsliv
Salary: TBD
Location: Askøy kommune
Street Address: TBD

Locality: Askøy kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vakter ved Koronasenteret i Stord kommune

Date: 2021-11-10 (Latest)

Job Description: Arbeidet består i å svara på henvendingar og gi råd på telefon, samt utføra testing av mogleg koronasmitta personar.

Company: Stord kommune
Hiring Organization: Stord kommune
Salary: TBD
Location: Stord kommune
Street Address: TBD

Locality: Stord kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kjøkkenassistent. Tilkallingsvikarar

Date: 2021-11-10 (Latest)

Job Description: Gode kommunikasjonsevner på norsk, både skriftleg og munnleg. Vere fleksibel og kunne arbeide i eit hektisk miljø.

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for TrengSuggested Job Search
Data as of 2021-11-10 (Latest) with id 23297.

If you are switching jobs: Industry experts claim that whenever you inform your superiors that you will be leaving your job, the route back is most probably gone. In this case, an imaginary collection is transformed that totally changes the business's relationships and environment. When you leave the company you will most likely be replaced by someone else fairly quickly probably.