Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Er Du En Leder Som Elsker Salg Og Gjesteopplevelser     Medisinsk Sengepost Hamar Jobs     Be Be Business Services Jobs     Resultater Jobs     Norges Jobs     Resultatorientert Selger    

Searching for "Barnehage" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Barnehage Jobs 2021


Pedagogisk leder, 100% fast Solerunden barnehage

Date: 2021-10-14 (Latest)

Job Description: Bachelor som barnehagelærer/ førskolelærer eller annen 3-årig jevnstilt pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.

Company: Solerunden barnehage
Hiring Organization: Solerunden barnehage
Salary: TBD
Location: Vestby
Street Address: TBD

Locality: Vestby
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Assistent Lunden barnehage

Date: 2021-10-14 (Latest)

Job Description: Genuint interessert i å jobbe med og for barn. Beherske norsk godt både skriftlig og muntlig. Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til…

Company: Lunden barnehage
Hiring Organization: Lunden barnehage
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialpedagog - Ressursteam barnehage 100 % fast

Date: 2021-10-14 (Latest)

Job Description: Teamet jobber tett med PP-tjenesten for å sikre helhetlig spesialpedagogisk hjelp til barn i førskolealder. I denne forbindelse vil du bli godt kjent med vårt…

Company: Jevnaker kommune
Hiring Organization: Jevnaker kommune
Salary: TBD
Location: Jevnaker
Street Address: TBD

Locality: Jevnaker
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Pedagogisk leder i Vinterbro barnehage

Date: 2021-10-14 (Latest)

Job Description: Vi har veiledning for nyutdannede pedagoger, fagdager og nettverkssamlinger for pedagoger/fagarbeidere/assistenter i forbindelse med Reggio Emilia arbeidet.

Company: Ås kommune
Hiring Organization: Ås kommune
Salary: TBD
Location: Vinterbro
Street Address: TBD

Locality: Vinterbro
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsBarnehagelærer/pedagogisk leder i Haukedalsmyra Kanvas-barnehage

Date: 2021-10-14 (Latest)

Job Description: Å bidra til et godt og trygt lærings- og arbeidsmiljø for barn og ansatte. Hvis utdannet i utlandet; godkjenning fra Udir.

Company: Kanvas
Hiring Organization: Kanvas
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vikarer barnehage 2021 - 2022

Date: 2021-10-14 (Latest)

Job Description: Personer som skal vikariere for barnehagelærere, må minimum ha 3-årig videregående skole, evt. godkjent studiekompetanse.

Company: Færder kommune
Hiring Organization: Færder kommune
Salary: TBD
Location: Færder kommune
Street Address: TBD

Locality: Færder kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vil du bli pedagogisk leder i Ås barnehage? Bærum kommune søker deg som vil spille en viktig rolle for barns utvikling!

Date: 2021-10-14 (Latest)

Job Description: Ås barnehage ligger idyllisk til i rolige boligområder utenfor Sandvika med buss- og togstopp i nærheten. Gjennom systematisk arbeid bidrar vi til at barna i…

Company: Bærum kommune
Hiring Organization: Bærum kommune
Salary: TBD
Location: Slependen
Street Address: TBD

Locality: Slependen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagarbeider/barnehageassistent

Date: 2021-10-14 (Latest)

Job Description: Dønski barnehage er med i pulje 2 i kommunens satsing «Tett på- kvalitet i bærumsbarnehagene». Når du begynner i Dønski barnehage, får du kolleger med et faglig…

Company: Bærum kommune
Hiring Organization: Bærum kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Assistent i Sjøparken Kanvas-barnehage

Date: 2021-10-14 (Latest)

Job Description: Delta aktivt i lek og aktiviteter sammen med barna. For personer med annet morsmål enn norsk eller samisk, bestått norskprøvenivå A2 (skriftlig) B1 …

Company: Kanvas
Hiring Organization: Kanvas
Salary: TBD
Location: Larvik
Street Address: TBD

Locality: Larvik
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barnehagelærer Venåsløkka barnehage, fast/ vikariat

Date: 2021-10-14 (Latest)

Job Description: Vi har fokus på god tilknytning og gode relasjoner. Som barnehagelærer vil du ha medansvar for planlegging og vurdering av det pedagogiske arbeidet, daglig…

Company: Kongsberg Kommune
Hiring Organization: Kongsberg Kommune
Salary: TBD
Location: Viken
Street Address: TBD

Locality: Viken
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Pedagogisk leder

Date: 2021-10-14 (Latest)

Job Description: Pedagogisk ledelse på avdeling med barn fra 3- 6 år. I tillegg er det en fordel med erfaring fra prosjektarbeid med barnegrupper.

Company: Horten kommune
Hiring Organization: Horten kommune
Salary: TBD
Location: Horten kommune
Street Address: TBD

Locality: Horten kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


60% ledig jobb i Elvegården barnehage

Date: 2021-10-14 (Latest)

Job Description: Er du opptatt av å være en viktig voksen for barn? Vi har 60% midlertidig jobb som pedagogisk medarbeider ledig til oss i Elvegården., fra 23.oktober til jul,…

Company: Elvegården Barnehage As
Hiring Organization: Elvegården Barnehage As
Salary: TBD
Location: Verdal kommune
Street Address: TBD

Locality: Verdal kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Pedagogisk leder i Buggeland barnehage

Date: 2021-10-14 (Latest)

Job Description: Pedagogisk leder har det administrative og pedagogiske ansvaret for en avdeling, og skal dokumentere og synliggjøre arbeidet på avdelingen.

Company: Buggeland bhg SA
Hiring Organization: Buggeland bhg SA
Salary: TBD
Location: Sandnes
Street Address: TBD

Locality: Sandnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi trenger vikarer i Solbergtunet barnehage

Date: 2021-10-14 (Latest)

Job Description: Ser på barnet som et aktivt og kompetent menneske. Forstår betydningen av det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Jobbe med alle barn i alderen 1-5 år.

Company: Ås kommune
Hiring Organization: Ås kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Pedagogisk leder

Date: 2021-10-14 (Latest)

Job Description: Vi er opptatt av å skape god kvalitet i relasjoner mellom voksen og barn og jobber for å være psykisk helsefremmende barnehager. Menn oppfordres til å søke.

Company: Tønsberg Kommune
Hiring Organization: Tønsberg Kommune
Salary: TBD
Location: Vestfold og Telemark
Street Address: TBD

Locality: Vestfold og Telemark
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikarer i Rollag barnehage

Date: 2021-10-14 (Latest)

Job Description: Har stor grad av fleksibilitet i forhold til arbeidstid og oppgaver. Det kreves fremlagt politiattest før en eventuell tiltredelse / opplæing.

Company: Rollag og Veggli Barnehager
Hiring Organization: Rollag og Veggli Barnehager
Salary: TBD
Location: Rollag
Street Address: TBD

Locality: Rollag
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikar barnehage

Date: 2021-10-14 (Latest)

Job Description: Vi ser etter engasjerte og dyktige tilkallingsvikarer i alle aldre, som evner å tilpasse seg ulike mennesker og situasjoner.

Company: Nordre Follo kommune
Hiring Organization: Nordre Follo kommune
Salary: TBD
Location: Ski
Street Address: TBD

Locality: Ski
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vil du jobbe i barnehage i Asker ?

Date: 2021-10-14 (Latest)

Job Description: Vi får stadig større oppdragsmengder, og vi søker nå etter flere ansatte til barnehager i Asker og omegn for kortere og lengre perioder fremover.

Company: Pedagogisk VikarSentral Asker AS
Hiring Organization: Pedagogisk VikarSentral Asker AS
Salary: TBD
Location: Asker
Street Address: TBD

Locality: Asker
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkalling- og helgevikarer

Date: 2021-10-14 (Latest)

Job Description: Sykehjemmet har 83 plasser for personer med demenssykdom. Språkkrav for helsepersonell; faglærte/ufaglærte tilsvarende B2.

Company: Tønsberg Kommune
Hiring Organization: Tønsberg Kommune
Salary: TBD
Location: Eik
Street Address: TBD

Locality: Eik
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikar i barnehage barnehageåret 2021/2022

Date: 2021-10-14 (Latest)

Job Description: Barnas Vel barnehage (Tlf. 700 47560/976 35161). Som tilkallingsvikar må du ha høve til å stille opp på kort varsel og vere budd på å arbeide med alle…

Company: Ørsta kommune
Hiring Organization: Ørsta kommune
Salary: TBD
Location: Ørsta
Street Address: TBD

Locality: Ørsta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider 100 % fast

Date: 2021-10-14 (Latest)

Job Description: God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk. Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og…

Company: Ullensaker kommune
Hiring Organization: Ullensaker kommune
Salary: TBD
Location: Jessheim
Street Address: TBD

Locality: Jessheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker barnehagelærer!

Date: 2021-10-14 (Latest)

Job Description: Tussestien barnehage, 100 % vikariat som barnehagelærer i perioden 06.12.21-15.04.22. Skriv tydelig i søknaden din hvis du har prioriterte ønsker til område…

Company: Nordre Follo kommune
Hiring Organization: Nordre Follo kommune
Salary: TBD
Location: Ski
Street Address: TBD

Locality: Ski
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Pedagogisk leder - Vestrumenga barnehage

Date: 2021-10-14 (Latest)

Job Description: Vestrumenga barnehage er en tre-avdelings barnehage som ligger nær naturen på Raufoss. Du må bidra aktivt til å forbedre tjenesten i samsvar med kommunens…

Company: Vestre Toten kommune Barnehage
Hiring Organization: Vestre Toten kommune Barnehage
Salary: TBD
Location: Raufoss
Street Address: TBD

Locality: Raufoss
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for BarnehageSuggested Job Search
Data as of 2021-10-14 (Latest) with id 11370.

If you are switching jobs: When you change your job, choosing the best company and the environment in which it is possible to work will usually be only half of the job you should perform for the switch of one's career. It is also very important to discover a way to elegantly depart your previous job. It is suggested that you maintain authentic contacts with previous bosses and colleagues.