Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Onboard Jobs     Bank Jobs     Cloud Engineer Devops     Quant Jobs     Product Buyer     Tech Data Norge As Jobs     Vernepleier Barne Og Ungdomsarbeider     Ledige Vikariater Undervisningsstillinger Ved Vestmyra Skole     Pleieassistentar Jobs    

Searching for "Forvalter" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Forvalter Jobs 2020


Vikariat som forvalter, administrative løsninger

Date: 2020-04-10 (New)

Job Description: Vi har ledig et 9 måneders vikariat som forvalter med erfaring fra forvaltning og applikasjonsdrift av IKT løsninger. Da er denne stillingen noe for deg!

Company: Sykehuspartner HF
Hiring Organization: Sykehuspartner HF
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Teknisk forvalter

Date: 2020-04-10 (New)

Job Description: De tekniske forvalterne er organisert i fire områder. For å møte veksten i antall boliger og eiendommer samt erstatte en av våre teknisk forvaltere, som har…

Company: Oslo kommune, Boligbygg Oslo KF
Hiring Organization: Oslo kommune, Boligbygg Oslo KF
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vil du designe og videreutvikle våre store systemer som forvalter samfunnskritiske data?

Date: 2020-04-10 (New)

Job Description: Vi utvikler og forvalter alle våre systemer selv. Arbeid med store systemer som forvalter samfunnskritiske data. Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.

Company: Statens kartverk
Hiring Organization: Statens kartverk
Salary: TBD
Location: Hønefoss
Street Address: TBD

Locality: Hønefoss
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Eiendomssjef / Forvalter

Date: 2020-04-10 (New)

Job Description: Minimum 3-5 års relevant arbeidserfaring - helst som forvalter. Selskapet eier og forvalter i dag eiendom for ca. Er du vår nye kollega?

Company: Carucel Eiendom AS
Hiring Organization: Carucel Eiendom AS
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier

Date: 2020-04-10 (New)

Job Description: Alt arbeid vi gjør baseres på verdier om å spille hverandre bedre, vise åpenhet, møte hverandre som unike, ansvarlige og effektive forvaltere av felleskapets…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsVil du arbeide med å hindre forurensing fra private avløpsledninger?

Date: 2020-04-10 (New)

Job Description: Vann- og avløpsetaten forvalter samfunnskritisk infrastruktur til en verdi av nærmere 100 milliarder kroner, og hver eneste dag benytter mer enn 700 000…

Company: Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten
Hiring Organization: Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


IKT Sjefsarkitekt

Date: 2020-04-10 (New)

Job Description: Vi bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet, styrer togtrafikken, forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Erfaring i ledelse av IT Arkitekter.

Company: Bane NOR
Hiring Organization: Bane NOR
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avdelingsleder Applikasjoner

Date: 2020-04-10 (New)

Job Description: Vi bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet, styrer togtrafikken, forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Gode analytiske evner og helhetsforståelse.

Company: Bane NOR
Hiring Organization: Bane NOR
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Prosjektleder strategi

Date: 2020-04-10 (New)

Job Description: Vi er en pådriver i moderniseringen og digitaliseringen av offentlig sektor, Vi er opptatt av verdien av data og sikker ID som forvalter av en av samfunnets syv…

Company: Skatteetaten
Hiring Organization: Skatteetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Seniorrådgiver kulturutvikling

Date: 2020-04-10 (New)

Job Description: Faglig spenner seksjonen vidt og forvalter tilskuddsordninger for bl.a. Viken fylkeskommune har ledig stilling som seniorrådgiver kulturutvikling.

Company: Viken fylkeskommune
Hiring Organization: Viken fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avdelingsdirektør eiendomsforvaltning

Date: 2020-04-10 (New)

Job Description: Eiendomsporteføljen vi forvalter inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: Forsvarsbygg er ett statlig forvaltningsorgan underlagt…

Company: Forsvarsbygg
Hiring Organization: Forsvarsbygg
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Motiveres du av å hjelpe andre? Er du en som kan holde hodet kaldt når det koker rundt deg?

Date: 2020-04-10 (New)

Job Description: Sykehuspartner forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger…

Company: Sykehuspartner HF
Hiring Organization: Sykehuspartner HF
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialkonsulent IKT - Applikasjonsdrift

Date: 2020-04-10 (New)

Job Description: Sykehuspartner IKT forvalter et av de største og mest komplekse IKT-miljøene i Norge med stor samfunnsmessig betydning for pasienter og brukere av tjenestene.

Company: Sykehuspartner HF
Hiring Organization: Sykehuspartner HF
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Analytiker vedlikehold

Date: 2020-04-10 (New)

Job Description: Vi bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet, styrer togtrafikken, forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. God erfaring med analyse av data.

Company: Bane NOR
Hiring Organization: Bane NOR
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rådgiver IKT

Date: 2020-04-10 (New)

Job Description: Sykehuspartner forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger…

Company: Sykehuspartner HF
Hiring Organization: Sykehuspartner HF
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Salgsrådgiver Tromsø

Date: 2020-04-10 (New)

Job Description: Dette er et ansvar vi tar på største alvor, og hver dag forvalter vi og jobber med å gjøre matvarene våre enda bedre og lettere å like.

Company: Orkla
Hiring Organization: Orkla
Salary: TBD
Location: Skøyen
Street Address: TBD

Locality: Skøyen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialrådgiver

Date: 2020-04-10 (New)

Job Description: Østfold fylkeskommunale skole forvalter fylkeskommunens lovpålagte ansvar for å sørge for opplæring av elever som er innskrevet i sosiale og medisinske…

Company: Viken fylkeskommune
Hiring Organization: Viken fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vil du være med og bevare kulturarven ved Forsvarets museer?

Date: 2020-04-10 (New)

Job Description: FM forvalter og formidler Norges krigs-, forsvars- og militærhistorie og den militære kulturarv og tradisjon både internt i sektoren, gjennom rollen som et…

Company: Forsvaret
Hiring Organization: Forsvaret
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetsleder Fag

Date: 2020-04-10 (New)

Job Description: Omsorgsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som bygger og forvalter byens barnehager, sykehjem, brannstasjoner, rusomsorgsboliger og andre viktige formålsbygg.

Company: Oslo kommune, Omsorgsbygg Oslo KF
Hiring Organization: Oslo kommune, Omsorgsbygg Oslo KF
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avdelingsingeniør - Byggeleder

Date: 2020-04-10 (New)

Job Description: Vann- og avløpsetaten forvalter samfunnskritisk infrastruktur til en verdi av nærmere 100 milliarder kroner, og hver eneste dag benytter mer enn 700 000…

Company: Vann- og avløpsetaten
Hiring Organization: Vann- og avløpsetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vil du gi sykehusansatte oppdaterte arbeidsverktøy?

Date: 2020-04-10 (New)

Job Description: Sykehuspartner forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger…

Company: Sykehuspartner HF
Hiring Organization: Sykehuspartner HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Release Manager - Spesialrådgiver

Date: 2020-04-10 (New)

Job Description: Sykehuspartner forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger…

Company: Sykehuspartner HF
Hiring Organization: Sykehuspartner HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Prosjektleder

Date: 2020-04-10 (New)

Job Description: Vann- og avløpsetaten forvalter samfunnskritisk infrastruktur til en verdi av nærmere 100 milliarder kroner, og hver eneste dag benytter mer enn 700 000…

Company: Seksjon prosjektgjennomføring, Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten
Hiring Organization: Seksjon prosjektgjennomføring, Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Verdibevarer

Date: 2020-04-10 (New)

Job Description: Eiendomsporteføljen vi forvalter inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: Forsvarsbygg region Nords hovedfokus er inngåelse, etablering og…

Company: Forsvarsbygg
Hiring Organization: Forsvarsbygg
Salary: TBD
Location: Porsangmoen
Street Address: TBD

Locality: Porsangmoen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Verdibevarer

Date: 2020-04-10 (New)

Job Description: Eiendomsporteføljen vi forvalter inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: Forsvarsbygg region Nords hovedfokus er inngåelse, etablering og…

Company: Forsvarsbygg
Hiring Organization: Forsvarsbygg
Salary: TBD
Location: Bardufoss
Street Address: TBD

Locality: Bardufoss
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for ForvalterSuggested Job Search
Data as of 2020-04-10 (New) with id 0.

If you are switching jobs: The incorrect steps when changing your job can throw a negative image on you in the eyes of the past boss. Be tactful and do not resent anyone if you are changing employment. You never know very well what may happen later on and it you can do that you'll need to return to your old job.