Teknisk Forvalter Jobs in Norway

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Searching for "Teknisk Forvalter" job / career / vacancy in Norway? CareerDP.com is here to assist you in your search. We wish you good luck in finding your new dream job!


Search parameters used for this particular query: Teknisk Forvalter job / career / vacancy; job location: Norway.
We found several listings that are shown below (part time / full time jobs / jobs near me).★ Frequently searched jobs today: Instrument Helper Jobs, MOTOR MECHANIC Jobs, Marketing Jobs, Consulting Jobs, Mall Manager Jobs, Tack Welder Jobs
★ Related jobs in Norway:
Exxon Mobil jobs in Norway, A.P. Møller-Mærsk Group jobs in Norway, Kirin Holdings jobs in Norway, TIAA-CREF jobs in Norway, Aisin Seiki jobs in Norway, Renault jobs in Norway, Northrop Grumman jobs in Norway,

Teknisk forvalter

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Bistand i gjennomføring av teknisk due diligence ved kjøp av eiendom. Newsec - The Full Service Property House in Northern Europe - tilbyr eiendomsbesittere,…

Company: Newsec i Norge
Hiring Organization: Newsec i Norge
Salary: TBD
Location: Bodø
Street Address: TBD

Locality: Bodø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Advertisement

Teknisk forvalter

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: God kunnskap om teknisk eiendomsdrift eller drift av tekniske anlegg. Lede oppgaver/prosjekter, inkl. anbud, innkjøp og oppfølging av leverandører.

Company: Coor
Hiring Organization: Coor
Salary: TBD
Location: Lysaker
Street Address: TBD

Locality: Lysaker
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsIngeniør – Automasjon/Elektro

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Statkraft forvalter kritisk infrastruktur og vi gjennomfører bakgrunnssjekk før ansettelse. Høyere relevant teknisk utdanning (bachelor/master), gjerne med…

Company: Statkraft
Hiring Organization: Statkraft
Salary: TBD
Location: Dalen
Street Address: TBD

Locality: Dalen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsRørlegger

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Drift og tilsyn av næringseiendom og sameier med overordnet fokus på vann, varme, sanitær, kjøle og ventilasjonsanlegg.

Company: Newsec i Norge
Hiring Organization: Newsec i Norge
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsRessurskoordinator alliert øving og trening

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Forsvarssektoren skal verne om norsk suverenitet, territoriell integritet, vårt demokratiske styresett og vår handlefrihet. Åpne veibeskrivelse (i ny fane).

Company: Forsvarsbygg
Hiring Organization: Forsvarsbygg
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsAdvertisement

Tjenesteansvarlig

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Drive arbeidet med å bygge målbilder for alle kjernesystemer og støttesystemer, inkl. migrering ut av gammelt kjernesystem.

Company: Gjensidige Forsikring
Hiring Organization: Gjensidige Forsikring
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsVaktmester

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Relevant praksis eller fagbrev innen elektro, byggfag eller tekniske fag. Erfaring med bruk av data som arbeidsverktøy.

Company: Newsec i Norge
Hiring Organization: Newsec i Norge
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsHelsesekretær/Sekretær

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Divisjon Eiendom og intern service forvalter helseforetakets eiendomsmasse og leverer ulike service- og støttetjenester til klinikken.

Company: Sykehuset Innlandet
Hiring Organization: Sykehuset Innlandet
Salary: TBD
Location: Moelv
Street Address: TBD

Locality: Moelv
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsIngeniør – Automasjon/Elektro (Suldal)

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Statkraft forvalter kritisk infrastruktur og vi gjennomfører bakgrunnssjekk før ansettelse. Høyere relevant teknisk utdanning (bachelor/master), gjerne med…

Company: Statkraft
Hiring Organization: Statkraft
Salary: TBD
Location: Suldal kommune
Street Address: TBD

Locality: Suldal kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSommerjobb i Oslobygg!

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Vi ser etter deg som ønsker en karriere innen bygg og eiendom i en av Norges største byggherrer og eiendomsaktører.

Company: Oslo kommune
Hiring Organization: Oslo kommune
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsVi forvalter Norges mineralressurser til det beste for samfunnet

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: I seksjon for byggeråstoff jobber vi først og fremst med saksbehandling av søknader om drift av mineraluttak som skal brukes til byggeråstoff.

Company: Direktoratet for Mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Hiring Organization: Direktoratet for Mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsVil du hjelpe oss å bli bedre på test?

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: ...vi tror alltid vi kan bli bedre på testing og testledelse, så nå søker vi en ny kollega til vårt voksende miljø innen test og testledelse.

Company: Bane NOR
Hiring Organization: Bane NOR
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsProsessledere

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: For å møte økt etterspørsel fra våre kunder søker vi etter nye kollegaer med erfaring innenfor prosessledelse, med relevant utdannelse fra universitet eller…

Company: Bouvet
Hiring Organization: Bouvet
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsDriftstekniker

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Betjene eiendommens tekniske-systemer og anlegg. Drift og tilsyn av næringseiendom, borettslag og sameier. Oppfølging av energiforbruk EOS-system.

Company: Newsec i Norge
Hiring Organization: Newsec i Norge
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsIngeniør – Automasjon/Elektro (Rjukan)

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Statkraft forvalter kritisk infrastruktur og vi gjennomfører bakgrunnssjekk før ansettelse. Høyere relevant teknisk utdanning (bachelor/master), gjerne med…

Company: Statkraft
Hiring Organization: Statkraft
Salary: TBD
Location: Rjukan
Street Address: TBD

Locality: Rjukan
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsStiftelsen Diakonhjemmet søker forvaltningssjef

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Vi står foran en storstilt utvidelse av eksisterende virksomhet i Oslo. Utvikle langsiktige planer og strategier for eiendomsforvaltning.

Company: Stiftelsen Diakonhjemmet
Hiring Organization: Stiftelsen Diakonhjemmet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsApplikasjonsansvarlig for regional PAS/EPJ tjeneste

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Helse Sør-Øst har behov for å utvikle sine helsetjenester for å møte nye behov i befolkningen. Helseforetakene i Helse Sør-Øst må skifte fra dagens PAS/EPJ…

Company: Sykehuspartner
Hiring Organization: Sykehuspartner
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsProsjektleder

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Kandidater med annen relevant utdanning som teknisk fagskole kombinert med relevant prosjekterfaring kan komme i betraktning. Åpne veibeskrivelse (i ny fane).

Company: Forsvarsbygg
Hiring Organization: Forsvarsbygg
Salary: TBD
Location: Skjold
Street Address: TBD

Locality: Skjold
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsEr du vår nye prosjektutvikler?

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Bachelor eller master innen byggetekniske fag - ved svært relevant praksis kan kravet til utdanning fravikes.

Company: St. Olavs hospital
Hiring Organization: St. Olavs hospital
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsDriftstekniker

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Relevant praksis eller fagbrev innen elektro, byggfag eller tekniske fag. Du får tett oppfølging og personlig utvikling.

Company: Newsec i Norge
Hiring Organization: Newsec i Norge
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsRådgiver kulturminne

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner og arbeidsoppgaver.

Company: Bygg og Bevar
Hiring Organization: Bygg og Bevar
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsRådgiver/seniorrådgiver vikariat

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Videre skal departementet drive overordnet styring, planlegging og kontroll av virksomheten i underlagte etater.

Company: Forsvarsdepartementet
Hiring Organization: Forsvarsdepartementet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsRådgiver kulturminne

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Utdanningsnivå må være relevant bachelor eller master, relevant erfaring kan oppveie krav til utdanning. Du må ha gode kunnskaper i norsk muntlig og skriftlig.

Company: Forsvarsbygg
Hiring Organization: Forsvarsbygg
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsDriftsoperatør - vikariat

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Driftsavdelingen til ØEKE har i dag 10 kompetente fagarbeidere som forvalter, drifter og vedlikeholder bygningsmasser tilhørende ØEKE.

Company: Øvre Eiker kommune
Hiring Organization: Øvre Eiker kommune
Salary: TBD
Location: Hokksund
Street Address: TBD

Locality: Hokksund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsMost searched for today

Teknisk Forvalter     Fylke Oslo Jobs     Gildeskal Kommune Jobs     Trenger Jobs     Epiroc Norge As Jobs     Forvaltningsansvarlig Jobs    
Show more jobs and careers for Teknisk ForvalterSuggested Job Search
Data as of 2023-12-03 (New) with id 0. Database job listings: 1,214,315 jobs and growing. Find more jobs near me.

If you are switching jobs: Careerdp.com is fastly becoming one of the biggest job search websites on the web. We hope you will find a great employment using our career opportunities. Thank you for browsing our site.

Useful job keywords: jobs near me, urgent hiring near me, job opening near me part time, yes bank jobs in jaipur, job hiring near me now, statistician jobs, job hiring near me now