Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Profil Jobs     Pdms Jobs     Cenika As Jobs     Recover Jobs     Wecharge Tech Jobs     Solund Kommune Solund Barne Og Ungdomsskule Jobs     Eikertun Jobs     Scm Og Logistikk     Murmester    

Searching for "Helsestasjon" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Helsestasjon Jobs 2020


Vi søker engasjert helsesykepleier til helsestasjon 0-5

Date: 2020-02-05 (Latest)

Job Description: Vi søker engasjert helsesykepleier til helsestasjon 0-5. Ved bydelens helsestasjon jobber helsesykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, jordmødre,…

Company: Helsestasjonen
Hiring Organization: Helsestasjonen
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Helsestasjon og skolehelsetjenesten - helsesykepleier

Date: 2020-02-05 (Latest)

Job Description: Tjenesten følger Nasjonale faglige retningslinjer for det helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon og skolehelsetjenesten.

Company: Bodø Kommune
Hiring Organization: Bodø Kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Apotektekniker/apotekmedarbeider

Date: 2020-02-05 (Latest)

Job Description: Apoteket er en del av Ågotnes Helsehus, et vellykket helsehuskonsept med legekontor (5 leger), helsestasjon, tannlegekontor (2 tannleger), fysioterapeut,…

Company: Apotek 1
Hiring Organization: Apotek 1
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege

Date: 2020-02-05 (Latest)

Job Description: Legerelaterte oppgaver innenfor de nasjonalfaglige retningslinjer for aldersgruppen 0- 5 år, skolehelsetjenesten, Helsestasjon for ungdom og…

Company: Ullensaker kommune
Hiring Organization: Ullensaker kommune
Salary: TBD
Location: Jessheim
Street Address: TBD

Locality: Jessheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ruskonsulent

Date: 2020-02-05 (Latest)

Job Description: Enheten består også av PPT, barneverntjenester, familietjenester, helsestasjon og skolehelsetjenester samt botiltak. Du må ha førerkort klasse B.

Company: Frogn kommune
Hiring Organization: Frogn kommune
Salary: TBD
Location: Frogn kommune
Street Address: TBD

Locality: Frogn kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details1-årig miljøterapeut

Date: 2020-02-05 (Latest)

Job Description: Det gjelder tjenester til eldre og funksjonshemmede, helsestasjoner, kommune- og skolehelsetjeneste, barnehager, ungdomsarbeid, kvalifiseringstiltak, sosiale…

Company: Ila samlokalisere boliger, Oslo kommune, Bydel Sagene
Hiring Organization: Ila samlokalisere boliger, Oslo kommune, Bydel Sagene
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Aurskog-Høland kommune - Sekretær på helsestasjonen, Forebyggende tjenester

Date: 2020-02-05 (Latest)

Job Description: Ved Aurskog-Høland helsestasjon er det ledig 100 % stilling som sekretær (90 % fast og 10 % vikar t.o.m. Vil du være en del av nye Aurskog-Høland kommune?

Company: Aurskog-Høland kommune
Hiring Organization: Aurskog-Høland kommune
Salary: TBD
Location: Aurskog-Høland kommune
Street Address: TBD

Locality: Aurskog-Høland kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsesykepleier

Date: 2020-02-05 (Latest)

Job Description: Helsestasjon, Oslo kommune, Bydel Søndre Nordstrand. Søndre Nordstrand helsestasjon trenger flere helsesykepleiere. Styrkingen Nye Familier ble innført i 2019.

Company: Helsestasjon, Oslo kommune, Bydel Søndre Nordstrand
Hiring Organization: Helsestasjon, Oslo kommune, Bydel Søndre Nordstrand
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fysioterapeut

Date: 2020-02-05 (Latest)

Job Description: Det gjelder tjenester til eldre og funksjonshemmede, helsestasjoner, kommune- og skolehelsetjeneste, barnehager, ungdomsarbeid, kvalifiseringstiltak, sosiale…

Company: Innsats og mestring - Frisklivssentralen, Oslo kommune, Bydel Sagene
Hiring Organization: Innsats og mestring - Frisklivssentralen, Oslo kommune, Bydel Sagene
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Pedagogisk leder

Date: 2020-02-05 (Latest)

Job Description: Det gjelder tjenester til eldre og funksjonshemmede, helsestasjoner, kommune- og skolehelsetjeneste, barnehager, ungdomsarbeid, kvalifiseringstiltak, sosiale…

Company: Kongsberggata barnehage, Oslo kommune, Bydel Sagene
Hiring Organization: Kongsberggata barnehage, Oslo kommune, Bydel Sagene
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagsykepleier

Date: 2020-02-05 (Latest)

Job Description: Det gjelder tjenester til eldre og funksjonshemmede, helsestasjoner, kommune- og skolehelsetjeneste, barnehager, ungdomsarbeid, kvalifiseringstiltak, sosiale…

Company: Bjølsen, Hjemmetjenesten, Oslo kommune, Bydel Sagene
Hiring Organization: Bjølsen, Hjemmetjenesten, Oslo kommune, Bydel Sagene
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Arbeidsleder

Date: 2020-02-05 (Latest)

Job Description: Det gjelder tjenester til eldre og funksjonshemmede, helsestasjoner, kommune- og skolehelsetjeneste, barnehager, ungdomsarbeid, kvalifiseringstiltak, sosiale…

Company: Fritidstilbud ungdom, ungdomstiltakene, Oslo kommune, Bydel Sagene
Hiring Organization: Fritidstilbud ungdom, ungdomstiltakene, Oslo kommune, Bydel Sagene
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vernepleier

Date: 2020-02-05 (Latest)

Job Description: Det gjelder tjenester til eldre og funksjonshemmede, helsestasjoner, kommune- og skolehelsetjeneste, barnehager, ungdomsarbeid, kvalifiseringstiltak, sosiale…

Company: Biermann bolig, Oslo kommune, Bydel Sagene
Hiring Organization: Biermann bolig, Oslo kommune, Bydel Sagene
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledig fastlegehjemmel ved Majorstukrysset legegruppe

Date: 2020-02-05 (Latest)

Job Description: Offentlige allmennmedisinske legeoppgaver ved helsestasjon, skolehelsetjeneste eller legearbeid for prioriterte pasientgrupper kan pålegges.

Company: Oslo kommune, Bydel Frogner
Hiring Organization: Oslo kommune, Bydel Frogner
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Seksjonssjef

Date: 2020-02-05 (Latest)

Job Description: I 2020 jobber vi for å fortsatt å ha Oslos beste Helsestasjon for ungdom. Helse og miljøavdelingen, Oslo kommune, Bydel St. Med mottoet «Sammen i Bydel St.

Company: Helse og miljøavdelingen
Hiring Organization: Helse og miljøavdelingen
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Pleie- og omsorgskonsulent/rådgiver

Date: 2020-02-05 (Latest)

Job Description: Helse- og omsorgsetaten består av 3 større virksomheter (sykestue og Skarven sykehjem, hjemmetjenesten, TU – tjenesten) og 5 avdelinger (legekontoret, Ergo og…

Company: Skjervøy Kommune
Hiring Organization: Skjervøy Kommune
Salary: TBD
Location: Skjervøy kommune
Street Address: TBD

Locality: Skjervøy kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsesjukepleiar 100 % fast stilling

Date: 2020-02-05 (Latest)

Job Description: Godt fagmiljø og ein helsestasjon i stadig utvikling. I Ørsta kommune er det frå 1.5.2020 ledig 100 % stilling som helsesjukepleiar ved Ørsta helsestasjon.

Company: Ørsta kommune
Hiring Organization: Ørsta kommune
Salary: TBD
Location: Ørsta
Street Address: TBD

Locality: Ørsta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog/psykologspesialist

Date: 2020-02-05 (Latest)

Job Description: Nærmeste leder er på Helsestasjon for ungdom. Vi har ledig en hel fast stilling som psykolog ved Helsestasjon for ungdom og Helsestasjonene for barn og unge på…

Company: Stavanger kommune
Hiring Organization: Stavanger kommune
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsesykepleier på ungdomsskole - 100 % fast stilling

Date: 2020-02-05 (Latest)

Job Description: Vi har ansvar for helsestasjon, skolehelsetjenesten i grunnskole og videregående skole, samt helsestasjon for ungdom. Må disponere egen bil Gyldig politiattest.

Company: Nittedal kommune
Hiring Organization: Nittedal kommune
Salary: TBD
Location: Akershus
Street Address: TBD

Locality: Akershus
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier, natt

Date: 2020-02-05 (Latest)

Job Description: Det gjelder tjenester til eldre og funksjonshemmede, helsestasjoner, kommune- og skolehelsetjeneste, barnehager, ungdomsarbeid, kvalifiseringstiltak, sosiale…

Company: Nattjenesten, hjemmetjenesten, Oslo kommune, Bydel Sagene
Hiring Organization: Nattjenesten, hjemmetjenesten, Oslo kommune, Bydel Sagene
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fastlege

Date: 2020-02-05 (Latest)

Job Description: Offentlige allmennmedisinske legeoppgaver ved helsestasjon, legearbeid eller planarbeid for prioriterte pasientgrupper må påregnes inntil 7.5 time/uke.

Company: Leger, Oslo kommune, Bydel Grorud
Hiring Organization: Leger, Oslo kommune, Bydel Grorud
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagkonsulent

Date: 2020-02-05 (Latest)

Job Description: Det gjelder tjenester til eldre og funksjonshemmede, helsestasjoner, kommune- og skolehelsetjeneste, barnehager, ungdomsarbeid, kvalifiseringstiltak, sosiale…

Company: Mottak og service, Sagene hjemmebaserte tjenester, Oslo kommune, Bydel Sagene
Hiring Organization: Mottak og service, Sagene hjemmebaserte tjenester, Oslo kommune, Bydel Sagene
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Pedagogisk leder

Date: 2020-02-05 (Latest)

Job Description: Det gjelder tjenester til eldre og funksjonshemmede, helsestasjoner, kommune- og skolehelsetjeneste, barnehager, ungdomsarbeid, kvalifiseringstiltak, sosiale…

Company: Nydalen allé barnehage, Oslo kommune, Bydel Sagene
Hiring Organization: Nydalen allé barnehage, Oslo kommune, Bydel Sagene
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier

Date: 2020-02-05 (Latest)

Job Description: Det gjelder tjenester til eldre og funksjonshemmede, helsestasjoner, kommune- og skolehelsetjeneste, barnehager, ungdomsarbeid, kvalifiseringstiltak, sosiale…

Company: Åsen, Hjemmetjenesten, Oslo kommune, Bydel Sagene
Hiring Organization: Åsen, Hjemmetjenesten, Oslo kommune, Bydel Sagene
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barne- og ungdomsarbeider

Date: 2020-02-05 (Latest)

Job Description: Det gjelder tjenester til eldre og funksjonshemmede, helsestasjoner, kommune- og skolehelsetjeneste, barnehager, ungdomsarbeid, kvalifiseringstiltak, sosiale…

Company: Torshovtoppen barnehage, Oslo kommune, Bydel Sagene
Hiring Organization: Torshovtoppen barnehage, Oslo kommune, Bydel Sagene
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for HelsestasjonSuggested Job Search
Data as of 2020-02-05 (Latest) with id 13149.

If you are switching jobs: The incorrect steps when changing your job can throw a poor image on you in the eyes of the past boss. Be tactful and don't resent anyone when you are changing a job. You never know very well what may occur later on and it you can do that you'll need to return to your old work.