Kommunal Jobs in Norway

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Searching for "Kommunal" job / career / vacancy in Norway? CareerDP.com is here to assist you in your search. We wish you good luck in finding your new dream job!


Search parameters used for query: Kommunal job / career / vacancy; job location: Norway.
We found several listings that are shown below (part time / full time jobs).★ Frequently searched jobs today: Sales Associate Jobs, General Office Clerk Jobs, Installer Jobs, Veternary Nurse Jobs, Quality Manager Jobs, Functional Consultant Jobs
★ Related jobs in Norway:
Home Depot jobs in Norway, China Construction Bank jobs in Norway, Hitachi jobs in Norway, Bank of Nova Scotia jobs in Norway, China Huaneng Group jobs in Norway, Daimler jobs in Norway, Sanofi jobs in Norway,

Rådgiver/seniorrådgiver

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Departementet (KDD) har ansvar for boligpolitikk, plan- og bygningsloven, arbeid med FNs bærekraftsmål, kart- og geodatapolitikken, kommuneøkonomi og…

Company: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Hiring Organization: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Advertisement

Bli en del av Tietoevry Care teamet som kundeansvarlig og bidra til å modernisere nordisk helse- og sosialsektor!

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Du vil ha en nøkkelrolle i Care Norway-teamet med spesielt fokus på kommunemarkedet. I din rolle blir du dermed en nøkkelperson som er med på å utvikle og…

Company: TietoEVRY
Hiring Organization: TietoEVRY
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSommervikarer Idrett, park og skog

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Vaksinering (hepatitt og stivkrampe) bør gjennomføres før oppstart. Arbeidsvarslingskurs 1 må være bestått før tiltredelse.

Company: Trondheim kommune
Hiring Organization: Trondheim kommune
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsKommunal legestilling

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Arbeidssted vil i tillegg til avdeling på Helsehuset, også være på sykehjem andre steder i kommunen. Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen i samsvar med…

Company: Elverum Kommune
Hiring Organization: Elverum Kommune
Salary: TBD
Location: Elverum
Street Address: TBD

Locality: Elverum
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsHR-koordinator

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Vi er trippel ISO-sertifisert og godkjent for ansvarsrett i flere klasser. Som HR-koordinator hos Recover vil du oppleve et dynamisk miljø i en organisasjon i…

Company: Recover
Hiring Organization: Recover
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsAdvertisement

Ferievikar

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Vi driver også en kommunal avlastningsbolig, en kommunal barnebolig og et dagsentertilbud til brukergruppen. Ferievikar i perioden 25 - 33.

Company: Askøy kommune
Hiring Organization: Askøy kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsHelsefagarbeiderstillinger ved demensavdeling

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Vi bruker også KlinObs som modell for å sikre klinisk observasjonskompetanse hos alle våre ansatte. Kommunen har ca 6950 innbyggere, full barnehagedekning, et…

Company: Jevnaker kommune
Hiring Organization: Jevnaker kommune
Salary: TBD
Location: Jevnaker
Street Address: TBD

Locality: Jevnaker
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsStudenter/elever

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: I tillegg har bo- og aktivitetssenteret to somatiske langtidsavdelinger, avdeling for demensomsorg og eget institusjonskjøkken.

Company: Trysil kommune
Hiring Organization: Trysil kommune
Salary: TBD
Location: Trysil kommune
Street Address: TBD

Locality: Trysil kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsProsjektleder Oslo

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Vi er trippel ISO-sertifisert og godkjent for ansvarsrett i flere klasser. Du vil være Recovers ansikt utad og den som har kontakt med kunden gjennom første…

Company: Recover
Hiring Organization: Recover
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPersonalrådgiver

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Enhet for personal og organisasjon består per i dag av 6 personer. Enheten har et bredt faglig nedslagsområde, og vi har som mål å være gode strategiske…

Company: Melhus kommune
Hiring Organization: Melhus kommune
Salary: TBD
Location: Melhus
Street Address: TBD

Locality: Melhus
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details60 % driftstilskudd som fysioterapeut

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Praksisen skal drives i henhold til relevant helselovgivning og på de vilkår som fremgår av ASA 4313 av avtale mellom KS og NFF (ASA 4313) slik den til enhver…

Company: Larvik Kommune
Hiring Organization: Larvik Kommune
Salary: TBD
Location: Svarstad
Street Address: TBD

Locality: Svarstad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPsykolog

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Familie- og nettverkstjenester sone sør gir tilbud om oppfølging til barn, ungdom og deres familier. Barne- og familietjenesten har faste inntaksmøter med BUP…

Company: Asker kommune
Hiring Organization: Asker kommune
Salary: TBD
Location: Røyken
Street Address: TBD

Locality: Røyken
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSommerjobb Vann og avløp

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Hias har ledig sommerjobb for en interessert student med programretning innen vann/avløp/miljø. Arbeidsoppgavene vil være driftsoppgaver knyttet til…

Company: Hias IKS
Hiring Organization: Hias IKS
Salary: TBD
Location: Ottestad
Street Address: TBD

Locality: Ottestad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsRådgiver/seniorrådgiver e-helse

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Mulighet til å bidra for å sikre bærekraft og digital utvikling av kommunenes helse- og omsorgstjenester til det beste for Vestlandet og kommunal sektor i Norge…

Company: BHO - Kommunaldirektørens stab, Bergen kommune
Hiring Organization: BHO - Kommunaldirektørens stab, Bergen kommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsFlyktningkonsulent med ansvar for introduksjonsprogrammet - 60% engasjement med mulighet for forlengelse

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Relevant arbeidserfaring og/eller fagbrev kan kompensere for utdanningskrav. For nærmere informasjon om stillingen, kontakt enhetsleder Sonja Røhne på 928 22…

Company: Enebakk kommune
Hiring Organization: Enebakk kommune
Salary: TBD
Location: Enebakk kommune
Street Address: TBD

Locality: Enebakk kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsLedige stillinger for fagarbeidere i sektor for helse og mestring

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: I tillegg har bo- og aktivitetssenteret to somatiske langtidsavdelinger, en avdeling for demensomsorg og eget institusjonskjøkken.

Company: Trysil kommune
Hiring Organization: Trysil kommune
Salary: TBD
Location: Trysil kommune
Street Address: TBD

Locality: Trysil kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsKommunal fastlege

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Gode norsk-kunnskaper både skriftlig og muntlig. Asker kommune legger til rette for gode spesialiseringsløp i allmennmedisin.

Company: Asker kommune
Hiring Organization: Asker kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsFagkoordinator, ny avklaringsavdeling i nytt helsehus

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Avdelingen er lokalisert sammen med legevakt og kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) i nytt bygg ved Sørlandet sykehus Arendal.

Company: Arendal kommune
Hiring Organization: Arendal kommune
Salary: TBD
Location: Arendal
Street Address: TBD

Locality: Arendal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsBarne- og ungdomsarbeider

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Barnehagen har et tospråklig miljø der personalet bruker tale kombinert med norsk med tegnstøtte (NMT) eller tegnspråk.

Company: Re kommune
Hiring Organization: Re kommune
Salary: TBD
Location: Sem
Street Address: TBD

Locality: Sem
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsTømrer Larvik/Sandefjord

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Vi er trippel ISO-sertifisert og godkjent for ansvarsrett i flere klasser. Som tømrer i Recover vil din arbeidshverdag være fylt av svært varierte oppgaver…

Company: Recover
Hiring Organization: Recover
Salary: TBD
Location: Larvik
Street Address: TBD

Locality: Larvik
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsProsjektleder/rådgiver Veg og Miljøpakkeprosjekter

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Denne stillingen vil være sentral i prosjektgjennomføringen av brua. Avdelingen står for den overordnede planleggingen og er oppdragsbestiller av veg-, vann- og…

Company: Melhus kommune
Hiring Organization: Melhus kommune
Salary: TBD
Location: Melhus
Street Address: TBD

Locality: Melhus
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSeksjonsleder innføring og forretningsutvikling

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Seksjonen sorterer under Avdeling for kunde og innbygger i Helseplattformen. Har du kunnskap om endringsledelse og endring i organisasjoner vil det være en…

Company: Helseplattformen
Hiring Organization: Helseplattformen
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsAvdelingsleder

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: For å lykkes i rollen bør du være tydelig, synlig, raus og engasjert. Du er god til å formidle og bygge relasjoner.

Company: Larvik Kommune
Hiring Organization: Larvik Kommune
Salary: TBD
Location: Larvik
Street Address: TBD

Locality: Larvik
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsFysioterapeut i 100 % fast stilling

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Vi har ledig en 100 % stilling som fysioterapeut i Ullensaker kommune. Vedkommende som har hatt stillingen, har fått andre oppgaver innad i kommunen.

Company: Ullensaker kommune
Hiring Organization: Ullensaker kommune
Salary: TBD
Location: Jessheim
Street Address: TBD

Locality: Jessheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsMost searched for today

Kommunal Jobs     Konsern Jobs     Lager Og Logistikkmedarbeider     Remuneration Analyst     Fastlegehjemmel Klubbgaten Legesenter Med Oppstartstilskudd     Vernepliktig Jobs    
Show more jobs and careers for KommunalSuggested Job Search
Data as of 2023-02-01 (New) with id 0. Database job listings: 1,344,311 jobs and growing. Find more jobs near me.

If you are switching jobs: Once you change your job, choosing the best company and the environment in which it is possible to work will most likely be only 1 / 2 of the job you need to perform for the change of your career. It is also very essential to find a solution to elegantly depart your earlier job. It's advocated that you maintain genuine contacts with ex - co-workers and bosses.

Useful job keywords: business development jobs, las pinas jobs, hiring pharmacy assistant, weekend job hiring near me, job hiring near me stocker