Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Phoenix Contact As Jobs     Styrke Jobs     Skolene Jobs     Clearing Jobs     Stiftelsen Kunstkritikk Jobs     Mangfoldige Jobs    

Searching for "Redning" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Redning Jobs 2020


Leiar beredskapsavdelinga - Ørsta brann og redning

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: Ørsta brann og redning har nyoppussa brannstasjon i sentrum med moderne utstyr. Ørsta brann og redning har beredskap døgnet rundt og året gjennom, med mannskap…

Company: Ørsta kommune
Hiring Organization: Ørsta kommune
Salary: TBD
Location: Ørsta
Street Address: TBD

Locality: Ørsta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Økonomi- og administrasjonsmedarbeider (2020/388)

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: Samferdsel, park og idrett, brann og redning, Moheia fritidspark og vann og avløp. Bydrift er en av fire avdelinger i tekniske tjenester.

Company: Rana kommune
Hiring Organization: Rana kommune
Salary: TBD
Location: Rana kommune
Street Address: TBD

Locality: Rana kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Bygge-/prosjektleiar

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: Eining for teknisk og informasjon i Kvam herad består av Kvam brann- og redning, Fellessekretariat og arkiv, FDV Bygg og Kommunalteknikk VAV.

Company: Kvam herad
Hiring Organization: Kvam herad
Salary: TBD
Location: Norheimsund
Street Address: TBD

Locality: Norheimsund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Åmot Kommune søker brannkonstabel

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: Enheten brann og redning er delt i to avdelinger; Brannkonstabelens arbeidsoppgaver er uttrykning ved brann, ulykker, redning, røykdykking osv.

Company: Åmot kommune
Hiring Organization: Åmot kommune
Salary: TBD
Location: Rena
Street Address: TBD

Locality: Rena
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsVikar - DVO / Roustabout

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: Gyldige beredskapskurs (MOB, HLO & Søk- og redning). På bakgrunn av økende oppdragsmengde ønsker HRC å knytte til seg flere Dekk- og vedlikeholdsoperatører…

Company: Personalhuset
Hiring Organization: Personalhuset
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Nore og Uvdal kommune søker kommunalsjef Næring, miljø og kommunalteknikk

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: Kommuneområdet NMK omfatter tjenesteområdene plan og byggesak, kart og oppmåling, landbruk, vilt- og utmarksforvaltning, kommunale veier, vann og avløp,…

Company: Nore og Uvdal kommune
Hiring Organization: Nore og Uvdal kommune
Salary: TBD
Location: Nore og Uvdal kommune
Street Address: TBD

Locality: Nore og Uvdal kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Brannkonstabel

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: Gulen og Masfjorden brann og redning er organisert med 7 stasjonar og ca. Stasjonane er plasserte i Duesund, Sandnes, Matre, Eivindvik, Brekke, Byrknes og…

Company: Masfjorden kommune Masfjorden kommune
Hiring Organization: Masfjorden kommune Masfjorden kommune
Salary: TBD
Location: Masfjordnes
Street Address: TBD

Locality: Masfjordnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagutviklar

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: 100 % fast stilling som fagutviklar med tiltreding etter avtale. Stillinga inngår i administrasjon på dagtid, i ordning med ei 37,5 timars arbeidsveke.

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Brannforebygger

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: Indre Østfold brann og redning IKS (IØBR) ble stiftet 1. Ved vår forebyggendeavdeling, boligseksjonen (tidligere feieravdeling) er det ledig 100% stilling som…

Company: Indre Østfold brann og redning IKS
Hiring Organization: Indre Østfold brann og redning IKS
Salary: TBD
Location: Mysen
Street Address: TBD

Locality: Mysen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Brannforebygger søkes

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: LEDIG STILLING SOM FEIERSVENN I GAULDAL BRANN OG REDNING IKS. Gauldal Brann og Redning IKS er brann- og feiervesen i kommunene Melhus og Midtre Gauldal og har…

Company: Gauldal Brann og Redning IKS
Hiring Organization: Gauldal Brann og Redning IKS
Salary: TBD
Location: Melhus
Street Address: TBD

Locality: Melhus
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Legevaktsentral

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: Vi held til i Beredskapsbygget på Moberg, i same bygg som ambulansetenesta og Brann og redning. Bli kjent med Bjørnafjorden kommune.

Company: Bjørnafjorden kommune
Hiring Organization: Bjørnafjorden kommune
Salary: TBD
Location: Os
Street Address: TBD

Locality: Os
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Bygge-/prosjektleiar

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: Eining for teknisk og informasjon i Kvam herad består av Kvam brann- og redning, Fellessekretariat og arkiv, FDV Bygg og Kommunalteknikk VAV.

Company: Teknisk eining
Hiring Organization: Teknisk eining
Salary: TBD
Location: Kvam
Street Address: TBD

Locality: Kvam
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Nore og Uvdal kommune søker kommunalsjef Næring, miljø og kommunalteknikk

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: Kommuneområdet NMK omfatter tjenesteområdene plan og byggesak, kart og oppmåling, landbruk, vilt- og utmarksforvaltning, kommunale veier, vann og avløp,…

Company: Nore og Uvdal kommune
Hiring Organization: Nore og Uvdal kommune
Salary: TBD
Location: Rødberg
Street Address: TBD

Locality: Rødberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagutviklar

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: Ålesund kommune er den største kommunen mellom Bergen og Trondheim, og eit regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har rundt 67.000 innbyggarar.

Company: Møre og Romsdal 110 - sentral KF
Hiring Organization: Møre og Romsdal 110 - sentral KF
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vacuum kompositt, nøye håndarbeid og kreativ produksjon

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: Recreational, forsvar, redning, forskning, industri. Vi bygger forskjellige produkter på eget verksted i Sandefjord, basert på egenutvikla, vanntette duker og…

Company: Ballistic Skinboats As
Hiring Organization: Ballistic Skinboats As
Salary: TBD
Location: Sandefjord
Street Address: TBD

Locality: Sandefjord
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Seksjonssjef

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: I fredstid er Sivilforsvaret en forsterkningsressurs for nødetatene og løser et mangfold av oppgaver etter bistandsanmodninger innen redning, søk, skogbrann osv…

Company: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Hiring Organization: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Salary: TBD
Location: Tønsberg
Street Address: TBD

Locality: Tønsberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avdelingsdirektør - Forebygging og sikkerhet

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: Produktsikkerhet, kjemikaliesikkerhet, elsikkerhet, brann og redning. DSB er i kontinuerlig endring og utvikling, og søker etter en endringsorientert og…

Company: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Hiring Organization: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Salary: TBD
Location: Tønsberg
Street Address: TBD

Locality: Tønsberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Seksjonssjef kjemikaliesikkerhet

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: De andre seksjonene er Brann og redning, Elsikkerhet og Produktsikkerhet. Vil du være med å videreutvikle kjemikalie- og eksplosivsikkerhetsområdet?

Company: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Hiring Organization: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Salary: TBD
Location: Tønsberg
Street Address: TBD

Locality: Tønsberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Prosjektleder

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: HRS er involvert i mange ulike eksterne og interne FoU-aktiviteter som omhandler søk og redning og andre tilgrensede områder innen samfunnssikkerhet.

Company: Hovedredningssentralen
Hiring Organization: Hovedredningssentralen
Salary: TBD
Location: Bodø
Street Address: TBD

Locality: Bodø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for RedningSuggested Job Search
Data as of 2020-10-26 (New) with id 0.

If you are switching jobs: "I'm leaving behind the business" is really a phrase that will require lots of courage. When pronounced at the wrong period or in the wrong manner, it can have a very negative effect on your career. You may get a working job offer you with another organization where the pay out is higher, but you remain not sure if that ongoing work environment will undoubtedly be better then your current one. After all, it is not all about the money. What if you afterwards change your mind? After all, this is simply not an easy decision. Of course your boss can absolve you and hire you back, but it isn't guaranteed.