Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Lierne Kommune Har To Ledige Stillinger Ved Lierne Legekontor     Fullstack Net Utvikler Graduate Program     Ledig Stilling Som Rektor Ved Hauglia Skole     Stephanie Jobs     Business Partner     Models Jobs     Motion Jobs     Lege I Spesialisering Klinisk Farmakologi     Nh Bemanning As Jessheim Qualified All Round Carpenter For Norway    

Searching for "Eining" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Eining Jobs 2020


Miljøterapeut - Eining for habilitering/rehabilitering

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Eining for habilitering/ rehabilitering yter miljøterapeutiske tenester til personar med samansette behov. Vedlikehalde eit best moglegfunksjons- el.

Company: Stranda kommune
Hiring Organization: Stranda kommune
Salary: TBD
Location: Stranda
Street Address: TBD

Locality: Stranda
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Sjukepleiar/vernepleiar Eining for sikkerheitspsykiatri

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Eining for sikkerheitspsykiatri ved Valen sjukehus har 9 behandlingsplassar for menn frå heile Helse Fonna sitt opptaksområde.

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Valen
Street Address: TBD

Locality: Valen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Leiar Bu- og habilitering

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Formålet med stillinga er å ha det faglege og administrative ansvaret for eininga. Leiar for Bu –og habiliteringstenesta skal arbeide for kontinuerlig…

Company: Fjord kommune
Hiring Organization: Fjord kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Leiar Bu- og habilitering

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Formålet med stillinga er å ha det faglege og administrative ansvaret for eininga. Leiar for Bu –og habiliteringstenesta skal arbeide for kontinuerlig…

Company: Sula Kommune
Hiring Organization: Sula Kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


ID 1585 Vernepleiarar/sjukepleiarar - Eining for Habilitering

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: ID 1585 Vernepleiarar/sjukepleiarar - Eining for Habilitering. Husahaugen bufellesskap er organisert i Eining for habilitering som har hovudkontor i SKE-bygget…

Company: Stord kommune
Hiring Organization: Stord kommune
Salary: TBD
Location: Stord kommune
Street Address: TBD

Locality: Stord kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsDriftsteknikar

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Fjord kommune søkjar etter 2 vaktmeistrar som eig yrkesstoltheit og ynsker å bidra i Fjord kommunes tekniske eining. Teknisk drift av kommunale bygg.

Company: Fjord kommune
Hiring Organization: Fjord kommune
Salary: TBD
Location: Norddal
Street Address: TBD

Locality: Norddal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fysioterapeut

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Det er gode samarbeidstilhøve mellom poliklinikk, døgnavdeling og ambulant eining med sikte på å tilby eit heilskapleg behandlingstilbod.

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Valen
Street Address: TBD

Locality: Valen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lærarstillingar - 3 stk

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Oppvekst er ei eining med om lag 145 tilsette og blir leia av kommunalsjef. I denne eininga inngår Austevoll ungdomsskule, Storebø barneskule, Selbjørn…

Company: Austevoll kommune
Hiring Organization: Austevoll kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar/vernepleiar - fast 100% stilling

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Av desse er 13 langtidsplasser, 8 plasser på skjerma eining og 15 plasser på kortid/rehabiliteringsavdeling. Vi er interessert i å gje gode tenester til dei som…

Company: Fjaler kommune
Hiring Organization: Fjaler kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Intensivsjukepleiar

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: MIO har 10 sengeplassar og er ei eining med høg kompetanse på sjukepleie til akutt kritisk sjuke pasientar. Det blir årleg behandla ca.

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Dagleg leiar- vikariat

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Oppvekst er ei eining med om lag 145 tilsette og blir leia av kommunalsjef. I denne eininga inngår Austevoll ungdomsskule, Storebø barneskule, Selbjørn…

Company: Austevoll kommune
Hiring Organization: Austevoll kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rådgjevar UiBVidere

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Rådgjevaren skal bidra til å byggje opp UiBVidere til ei sentral eining ved Universitetet i Bergen. Å bidra til å bidra til byggje opp UiBVidere til ei sentral…

Company: Universitetet i Bergen
Hiring Organization: Universitetet i Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Læringsdesignar UiBVidere

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Den som vert tilsett vil bidra til å byggje opp UiBVidere som ei sentral eining ved Universitetet i Bergen. Stillinga er plassert ved UiBVidere som har ansvar…

Company: Universitetet i Bergen
Hiring Organization: Universitetet i Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Teamleiar Bu- og habilitering

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Samarbeide med koordinerande eining ved vurdering av tildeling av tenester. Formålet med stillinga er å ivareta bu- og habiliteringstenesta i kommunen i Stordal…

Company: Fjord kommune
Hiring Organization: Fjord kommune
Salary: TBD
Location: Stordal
Street Address: TBD

Locality: Stordal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lærar - inntil 2 vikariat

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Kommunalområdet Oppvekst er ei eining med omlag 145 tilsette, og blir leia av kommunalsjefen. I denne eininga inngår Austevoll ungdomsskule, Storebø skule,…

Company: Austevoll kommune
Hiring Organization: Austevoll kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Det er små einingar med 8-9 pasientar på kvar eining. Det er to sjukepleiarar på kvar eining som har ansvar for eininga. Må ha evne til å ta ansvar.

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Teamleiar Bu- og habilitering i Stordal

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Samarbeide med koordinerande eining ved vurdering av tildeling av tenester. Formålet med stillinga er å ivareta bu- og habiliteringstenesta i kommunen i Stordal…

Company: Sula Kommune
Hiring Organization: Sula Kommune
Salary: TBD
Location: Stordal
Street Address: TBD

Locality: Stordal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagarbeidar Park/Eigedom

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Er knytt til eining for Eigedomsforvalting. Vi har ledig fast stilling i 100% som Fagarbeidar i Sula kommune fra 1. Graving og tilrettelegging ved begravelser.

Company: Sula Kommune
Hiring Organization: Sula Kommune
Salary: TBD
Location: Langevåg
Street Address: TBD

Locality: Langevåg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fysioterapeutar

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Eining fysio/ergoterapi har til saman 21 tilsette, fordelt mellom arbeidsstader Førde, Naustdal, Sande og Skei. Vi har ledig følgande stillingar:

Company: Sunnfjord kommune
Hiring Organization: Sunnfjord kommune
Salary: TBD
Location: Førde
Street Address: TBD

Locality: Førde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker rådgjevar til tverrfagleg eining

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Moglegheit til å bidra inn i bygging av ei ny eining med nye arbeidsmåtar. Klepp kommune søker etter to rådgjevarar i 100 % stilling til ei nyoppretta…

Company: Klepp kommune
Hiring Organization: Klepp kommune
Salary: TBD
Location: Kleppe
Street Address: TBD

Locality: Kleppe
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiarar

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Ansvar for elektronisk samhandling med sykehus, fastlege, legekontor og koordinerende eining i kommunen. 1x75 % og 1x65 % faste stillingar i nattpatruljen ledig…

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vil du bli støttekontakt?

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Tilrettelagt fritid treng fleire støttekontaktar. Har du lyst å bli støttekontakt? Det er behov for støttekontaktar i alle aldrar (frå 18 år og oppover) og både…

Company: Stord kommune
Hiring Organization: Stord kommune
Salary: TBD
Location: Stord kommune
Street Address: TBD

Locality: Stord kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarar i omsorg sommaren 2020

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Aktuelle tenestestader er Vigra, Giske og Godøy omsorgsdistrikt, Valderøy omsorgsdistrikt og eining Meistring og psykisk helse.

Company: Sula Kommune
Hiring Organization: Sula Kommune
Salary: TBD
Location: Valderøy
Street Address: TBD

Locality: Valderøy
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar og helsefagarbeidar

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Skjerma eining, med 7 plassar for personar med demens. Skei omsorgssenter består av 3 avdelingar. Langtidsavdeling med 17 langtidsplassar og 1 avlastningsplass.

Company: Sunnfjord kommune
Hiring Organization: Sunnfjord kommune
Salary: TBD
Location: Førde
Street Address: TBD

Locality: Førde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Nevropsykolog/psykologspesialist/psykolog

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Nevropsykologisk eining i Seksjon for spesialisert behandling Haugesund søkjer: Nevropsykologisk eining høyrer til Klinikk for psykisk helsevern i Helse Fonna.

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Haugesund
Street Address: TBD

Locality: Haugesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for EiningSuggested Job Search
Data as of 2020-04-08 (New) with id 0.

If you are switching jobs: Experts point out that whenever you inform your superiors that you will be leaving your job, the route back again is most likely gone. In this case, an imaginary line is changed that totally changes the company's relationships and environment. Once you leave the company you will most likely be replaced by another person fairly quickly probably.