Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Parkett Jobs     Radiologkonsulent Jobs     Koncern Jobs     Screen Jobs     Service Elektriker     Driftssjef Produksjon     Tilknyttet Jobs     Egn Jobs     Process Consultant With A Customer View    

Searching for "Helsefagarbeidere" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Helsefagarbeidere Jobs 2020


Vernepleiere og helsefagarbeidere

Date: 2020-01-09 (Latest)

Job Description: Fast stilling som helsefagarbeider 53,34%, våken nattevakt, per tiden med arbeid hver 3. Vi har også ledig flere faste deltidsstillinger for helsefagarbeidere…

Company: Kongsberg Kommune
Hiring Organization: Kongsberg Kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Helsefagarbeidere/studenter/assistenter

Date: 2020-01-09 (Latest)

Job Description: Miljøarbeidertjenesten består av 6 bofelleskap og 2 arbeids- og aktivitetssenter for mennesker med ulike funksjonsvansker og bistandsbehov.

Company: Tjøme Kommune
Hiring Organization: Tjøme Kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeidere/studenter/assistenter

Date: 2020-01-09 (Latest)

Job Description: Miljøarbeidertjenesten består av 6 bofelleskap og 2 arbeids- og aktivitetssenter for mennesker med ulike funksjonsvansker og bistandsbehov.

Company: Nøtterøy kommune
Hiring Organization: Nøtterøy kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Faste helgestilling som helsefagarbeider/assistent

Date: 2020-01-09 (Latest)

Job Description: Fremmedspråklige søkere som er autorisert helsefagarbeidere må dokumentere bestått B1 test i Norsk, muntlig og skriftlig (tidligere Bergenstesten).

Company: Ulset sykehjem, Bergen kommune
Hiring Organization: Ulset sykehjem, Bergen kommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommervikar helsefagarbeidere og assistent i pleie 2020

Date: 2020-01-09 (Latest)

Job Description: Sommervikar helsefagarbeidere og assistent i pleie 2020. Du må være enten helsefagarbeider, sykepleierstudent, medisinstudent, medisinstudent med bestått…

Company: Helse Stavanger HF
Hiring Organization: Helse Stavanger HF
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsTeknisk assistent/helsefagarbeider

Date: 2020-01-09 (Latest)

Job Description: Vi har ledig stilling som Tekniskassistent/helsefagarbeider ved Anestesi og Dagkirurgisk overvåking. I tillegg til å gi anestesiservice under kirurgiske inngrep…

Company: Diakonhjemmet Sykehus
Hiring Organization: Diakonhjemmet Sykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier / vernepleier nattevaktstilling

Date: 2020-01-09 (Latest)

Job Description: I tillegg til sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, miljøarbeidere, personlig trener, teknisk og renhold, administrasjon og daglig ledelse.

Company: Unicare Omsorg
Hiring Organization: Unicare Omsorg
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier, nattevakt

Date: 2020-01-09 (Latest)

Job Description: Det er helsefagarbeider på hver avdeling. Vi har ledig en 37,5% stilling ansvarssykepleier natt med arbeid hver 3. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Company: Kirkens Bymisjon
Hiring Organization: Kirkens Bymisjon
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleiere og helsefagarbeidere

Date: 2020-01-09 (Latest)

Job Description: Sykepleiere og helsefagarbeidere - Ortopedisk sengepost, Tromsø. Ved enhet for døgnbehandling, Ortopedisk avdeling, har vi følgende ledige stillinger:

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helgestillinger for Helsefagarbeidere

Date: 2020-01-09 (Latest)

Job Description: Pålsejordet bokollektiv er omsorgsboliger med heldøgns bemanning for demente. Tjenesten hører til Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg.

Company: Eidsvoll kommune
Hiring Organization: Eidsvoll kommune
Salary: TBD
Location: Dal
Street Address: TBD

Locality: Dal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider

Date: 2020-01-09 (Latest)

Job Description: Stillingene er i seksjonen Bo, Aktivitet og Avlastning med arbeidssted i bofellesskap Knut Hamsunsvei/Brennerigata. Et arbeidsmiljø med fokus på fag.

Company: Kongsberg Kommune
Hiring Organization: Kongsberg Kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker sykepleiere\vernepleiere og helsefagarbeidere i Haugesund

Date: 2020-01-09 (Latest)

Job Description: Vi søker sykepleiere\vernepleiere og helsefagarbeidere. En av våre kunder har behov for fast ansatte i sitt team. Vår kunde er mann, 46 år og bor i Haugesund.

Company: Prima assistanse
Hiring Organization: Prima assistanse
Salary: TBD
Location: Rogaland
Street Address: TBD

Locality: Rogaland
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Er du barnepleier/helsefagarbeider som har lyst å jobbe på Bærum sykehus på barselavdeling?

Date: 2020-01-09 (Latest)

Job Description: Autorisasjon som helsefagarbeider med spesialutdannelse i barnepleie/spedbarn og barsel. Føde og barselseksjonen Bærum sykehus ønsker å knytte til seg…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikarer Hjemmebaserte tjenester - Sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter

Date: 2020-01-09 (Latest)

Job Description: Sykepleiere og helsefagarbeidere må ha godkjent norsk autorisasjon. Hjemmebaserte tjernester er alltid interessert i å komme i kontakt med dyktige og engasjerte…

Company: Ås kommune
Hiring Organization: Ås kommune
Salary: TBD
Location: Ås kommune
Street Address: TBD

Locality: Ås kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommervikarer 2020

Date: 2020-01-09 (Latest)

Job Description: Vi består av sykepleiere, helsefagarbeidere og studenter helse. Hjemmesykepleien i Malvik kommune er en velorganisert virksomhet med dyktige medarbeidere og høy…

Company: Malvik kommune
Hiring Organization: Malvik kommune
Salary: TBD
Location: Malvik kommune
Street Address: TBD

Locality: Malvik kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Brukerstyrt personlig assistent natt

Date: 2020-01-09 (Latest)

Job Description: I enhet for funksjonshemmede har vi behov for personer som kan være brukerstyrte personlig assistenter. Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ måte å…

Company: Hå kommune
Hiring Organization: Hå kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stadiontunet sykehjem - helsefagarbeidere

Date: 2020-01-09 (Latest)

Job Description: Her på Stadiontunet sykehjem er det ledig faste stillinger for helsefagarbeider. Vi søker etter deg som er en stolt, engasjert, modig, omsorgsfull og tydelig…

Company: Bodø Kommune
Hiring Organization: Bodø Kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøarbeiderstillinger, 2 x 19,37%

Date: 2020-01-09 (Latest)

Job Description: Norsk autorisasjon som helsefagarbeider/ pedagogisk erfaring er ønskelig, men ikke et krav. Miljøterapitjenesten med arbeidssted Lurøy innland, har ledig 2 x 19…

Company: Lurøy kommune
Hiring Organization: Lurøy kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider

Date: 2020-01-09 (Latest)

Job Description: Mars 2020 ledig en fast 46 prosent stilling for helsefagarbeider med arbeid på natt. Lerkendal bo- og aktivitetstilbud har fra 16. Følge opp rutiner på natt.

Company: Trondheim kommune
Hiring Organization: Trondheim kommune
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikarer

Date: 2020-01-09 (Latest)

Job Description: 3-årig helsefagutdanning som sykepleier,vernepleier eller helsefagarbeider. Seksjon Bolig, aktivitet og avlastning. Avdelingen holder til i idylliske Andebu.

Company: Sandefjord Kommune
Hiring Organization: Sandefjord Kommune
Salary: TBD
Location: Andebu
Street Address: TBD

Locality: Andebu
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarer Helse og omsorg sommer 2020

Date: 2020-01-09 (Latest)

Job Description: Vi søker fortrinnsvis ferdig utdannet helsepersonell og studenter under utdanning til å bli helsepersonell (lege, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere,…

Company: Rauma kommune
Hiring Organization: Rauma kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarer 2020

Date: 2020-01-09 (Latest)

Job Description: Medisinsk sengepost Hamar har 44 senger. Sengeposten er delt inn i 5 faggrupper som er fordøyelsessykdommer og kreft, endokrinologi, nyre og intox, infeksjon og…

Company: Sykehuset Innlandet
Hiring Organization: Sykehuset Innlandet
Salary: TBD
Location: Lillehammer
Street Address: TBD

Locality: Lillehammer
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for HelsefagarbeidereSuggested Job Search
Data as of 2020-01-09 (Latest) with id 8659.

If you are switching jobs: The replacement of job shouldn't be an excuse for labelling the workplace you have worked in as bad. You should show your boss why you're leaving the company and you ought to point out the things that bothered you, however do it in a polite and professional way. Keep a measure of professionalism which has led you to this aspect in your career. This assists you to make solid references later on. In conversations with new potential employers, it is necessary to be professional. You should also tell your first-class you are grateful for the opportunity you have had in working for his or hers company. You never know whenever your present boss will prove to be an excellent reference. Be aware that no one likes to become criticized. Not really from subordinates or co-workers even. If they deserve it even. A person with whom you possess ever worked with could be a potentially positive reference. Do not demolish the bridges behind you. Maintain genuine contacts.