Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Isola Jobs     Resepsjon Kantine     Commercial Lines Manager     Helgestillinger Virksomhet Omsorgstjenester Valaskjold     Salt Lofoten As Jobs     Sentralbordmedarbeider Ved St Olavs Hospital    

Searching for "Stipendiat" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Stipendiat Jobs 2020


Stipendiat (2 x 4 år)

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Stilling som stipendiat har fullført forskarutdanning fram til doktorgrad som mål. Ingen kan vere tilsett som stipendiat i meir enn ein åremålsperiode ved same…

Company: Universitetet i Bergen
Hiring Organization: Universitetet i Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Stipendiat i historie

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i historie ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for kultur- og…

Company: Universitetet i Stavanger
Hiring Organization: Universitetet i Stavanger
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Klinisk stipendiat

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Det er ledig stilling som klinisk stipendiat SKO 1378 ved Kvinneklinikken. Tilsettingen som klinisk stipendiat gjelder for en periode på fem år.

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiat innen lærerutdanning og utdanningsvitenskap

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnsramme 20, lønnstrinn 54 (NOK 479.600). Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale…

Company: NMBU
Hiring Organization: NMBU
Salary: TBD
Location: Ås
Street Address: TBD

Locality: Ås
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiat i bærekraftig bymobilitet

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i bærekraftig bymobilitet ved faggruppen for byplanlegging ved Det teknisk-naturvitenskapelige…

Company: Universitetet i Stavanger
Hiring Organization: Universitetet i Stavanger
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsStipendiat i fluidmekanikk

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i fluidmekanikk ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energi og…

Company: Universitetet i Stavanger
Hiring Organization: Universitetet i Stavanger
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiat innen fluid- og borestreng dynamikk

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat innen fluid- og borestreng dynamikk ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for…

Company: Universitetet i Stavanger
Hiring Organization: Universitetet i Stavanger
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiat - ChangeLead

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse som stipendiat. Lønn fra kr 479600 til kr 523200 avhengig av kompetanse, i stilling som stipendiat…

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiat i informatikk

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Company: UiT Norges Arktiske Universitet
Hiring Organization: UiT Norges Arktiske Universitet
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiat i risikostyring og samfunnssikkerhet

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, Institutt for…

Company: Universitetet i Stavanger
Hiring Organization: Universitetet i Stavanger
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiat i ernæring, kardiometabolske endringer og aterosklerotiske effekter

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Company: UiT Norges Arktiske Universitet
Hiring Organization: UiT Norges Arktiske Universitet
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiat i intensivsykepleie

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Stillingene lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017 LR 20, ltr 54, NOK 479.600. Er du interessert i intensivsykepleie og tidlig rehabilitering?

Company: Nord University
Hiring Organization: Nord University
Salary: TBD
Location: Indre Fosen
Street Address: TBD

Locality: Indre Fosen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiat eksperimentell rusmiddelforskning

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Klinikk for laboratoriemedisin, Avdeling for rettsmedisinske fag, Seksjon rusmiddelforskning. Seksjon for rusmiddelforskning studerer blant annet akutte og…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid, fagområde musikk

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Company: UiT Norges Arktiske Universitet
Hiring Organization: UiT Norges Arktiske Universitet
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Klinisk stipendiat ved Nevrologisk avdeling

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Tilsettingen som klinisk stipendiat gjelder for en periode på fem år. Det er ledig stilling som klinisk stipendiat SKO 1378 ved Nevrologisk avdeling.

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiat i implementering av velferdsteknologi

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Stipendiat i implementering av velferdsteknologi. Stillingene lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017 LR 20, ltr 54, NOK 479.600.

Company: Nord University
Hiring Organization: Nord University
Salary: TBD
Location: Bodø
Street Address: TBD

Locality: Bodø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiat i litteratur og økologi

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Stipendiat i litteratur og økologi. Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap har ledig midlertidig stilling som. NOK 479 600 per år.

Company: USN
Hiring Organization: USN
Salary: TBD
Location: Bø kommune
Street Address: TBD

Locality: Bø kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiat i kognitiv dataanalyse

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i kognitiv dataanalyse ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet , Institutt for data- og…

Company: Universitetet i Stavanger
Hiring Organization: Universitetet i Stavanger
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid innrettet mot kuratorpraksis knyttet til Nord-Norge, Sápmi og/eller Svalbard

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Company: UiT Norges Arktiske Universitet
Hiring Organization: UiT Norges Arktiske Universitet
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiat i eksperimentell partikkelfysikk

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Som stipendiat skal du delta i eit godkjent utdanningsprogram for ein ph.d.- grad innanfor ei tidsramme på 3 år. UiB - Kunnskap som formar samfunnet.

Company: Universitetet i Bergen
Hiring Organization: Universitetet i Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Klinisk stipendiat ved Nevrokirurgisk avdeling

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Tilsettingen som klinisk stipendiat gjelder for en periode på fem år. Det er ledig stilling som klinisk stipendiat SKO 1378 ved Nevrokirurgisk avdeling.

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


stipendiat i tradisjonskunst

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det fra 01.01.2021 ledig 100 % åremålstilling som stipendiat innenfor tradisjonskunst.

Company: USN
Hiring Organization: USN
Salary: TBD
Location: Rauland
Street Address: TBD

Locality: Rauland
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


stipendiat i naturfagdidaktikk med fokus på bærekraftig utvikling

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Stipendiat i naturfagdidaktikk med fokus på bærekraftig utvikling. Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det fra 01.02.21 ledig…

Company: USN
Hiring Organization: USN
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiat innen næringsinnhold og klimaavtrykk ved bruk av nye marine ressurser

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Company: UiT Norges Arktiske Universitet
Hiring Organization: UiT Norges Arktiske Universitet
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiat i pedagogisk filosofi

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Company: UiT Norges Arktiske Universitet
Hiring Organization: UiT Norges Arktiske Universitet
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for StipendiatSuggested Job Search
Data as of 2020-10-25 (Latest) with id 8464.

If you are switching jobs: "I'm leaving the company" is a phrase that requires lots of courage. When pronounced at the incorrect period or in the wrong way, it can have a very negative impact on your profession. You may get a working job offer you with another business where the pay is higher, but you are still uncertain if that work place will be better then your current one. After all, it isn't all about the money. What if you afterwards change your brain? After all, this is not a straightforward decision. Of course your boss can absolve you and hire you back, but it isn't guaranteed.