Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Vikar Dpo Rigg     Seksjonsleder Seksjon Rus Og Avhengighetsbehandling Ung     Erfaren Prosjekteringsleder Va 2dre Gangs Utlysning     Engasjert Pedagogisk Leder Med Hovedansvar For Utegrupper     Folk Jobs     2 Stipendiater I Kjemi     1538 Jobs     Logistikksenter Jobs     Skolehelsetjenesten For Ungdom Jobs    

Searching for "Stipendiat" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Stipendiat Jobs 2020


Stipendiat innen folkehelse og helsefremmende arbeid

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse som stipendiat. 523 200,- avhengig av kompetanse, i stilling som stipendiat stillingskode 1017.

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Stipendiat tilknyttet prosjektet "Female Football Centre" ved Institutt for helse- og omsorgsfag

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Company: UiT Norges Arktiske Universitet
Hiring Organization: UiT Norges Arktiske Universitet
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiat innen klinisk elektrofysiologi

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse som stipendiat. En stilling som stipendiat er ledig ved Norsk senter for forskning på mentale…

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiat innen dyrevelferd hos storfe

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnsramme 20. Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som…

Company: NMBU
Hiring Organization: NMBU
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiat innen mattoksikologi

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnsramme 20. Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som…

Company: NMBU
Hiring Organization: NMBU
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPhD stipendiat til prosjekt om revmatoid artritt og svangerskap

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Lønn som stipendiat i henhold til statens lønnsregulativ. PhD stipendiat til prosjekt om revmatoid artritt og svangerskap. Kvantitative metoder vil bli brukt.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiat (3 år)

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Stilling som stipendiat har fullført forskarutdanning fram til doktorgrad som mål. Ingen kan vere tilsett som stipendiat i meir enn ein åremålsperiode ved same…

Company: Universitetet i Bergen
Hiring Organization: Universitetet i Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ph.d -stipendiat på CanCode-prosjektet

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: UiB - Kunnskap som formar samfunnet. Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på…

Company: Universitetet i Bergen
Hiring Organization: Universitetet i Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiat i 3 år (BCEPS)

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Stipendiat i 3 år (BCEPS). Stilling som stipendiat har fullført forskarutdanning fram til doktorgrad som mål. UiB - Kunnskap som formar samfunnet.

Company: Universitetet i Bergen
Hiring Organization: Universitetet i Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiat innenfor forskningsfeltet høyere utdanning med vekt på lærerutdanning

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Stipendiat innenfor forskningsfeltet høyere utdanning med vekt på lærerutdanning. Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1017, Stipendiat i Statens…

Company: Høgskolen i Innlandet
Hiring Organization: Høgskolen i Innlandet
Salary: TBD
Location: Hamar
Street Address: TBD

Locality: Hamar
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiat i klinisk energimetabolisme og fedme

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse som stipendiat. 479 600 - 523 200 avhengig av kompetanse i stilling som stipendiat, SKO 1017.

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiat innen bærekraftig konsum

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Company: UiT Norges Arktiske Universitet
Hiring Organization: UiT Norges Arktiske Universitet
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiat i datateknikk/Data Science

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i datateknikk/Data Science ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og…

Company: Universitetet i Stavanger
Hiring Organization: Universitetet i Stavanger
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiatstilling til EØS-prosjektet CONSENT

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Stillingen er innplassert i lønnsramme 20, alternativ 8, som sørger for lønnsutvikling i perioden som stipendiat. Stillingen er en åremålsstilling over tre år.

Company: OsloMet - storbyuniversitetet
Hiring Organization: OsloMet - storbyuniversitetet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiat ved sosiologisk institutt

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Som stipendiat skal du delta i ph.d.-utdanninga ved Det samfunnsvitskaplege fakultet, UiB. Vi ønskjer deg velkommen som søkjar til ei stilling som stipendiat…

Company: Universitetet i Bergen
Hiring Organization: Universitetet i Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ph.d. stipendiat

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Stipendiat, forskning, PHD, hjerte, atrieflimmer. Bli kjent med Sykehuset Østfold. Avdelingen søker kandidat til den kliniske studien NOR-FIB 2 som er en…

Company: Confidential
Hiring Organization:
Salary: TBD
Location: Grålum
Street Address: TBD

Locality: Grålum
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiat i distribuerte energisystemer

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i distribuerte energisystemer ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energi- og…

Company: Universitetet i Stavanger
Hiring Organization: Universitetet i Stavanger
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiatstilling - religionsfilosofi/økotelogi

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Stipendiaten må følge fakultetets doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse som stipendiat. Det teologiske fakultet har ledig stilling som stipendiat år…

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiat i informatikk - programutviklingsteori

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Som stipendiat skal du delta i eit godkjent utdanningsprogram for ein ph.d.- grad innanfor ei tidsramme på 3 år. UiB - Kunnskap som formar samfunnet.

Company: Universitetet i Bergen
Hiring Organization: Universitetet i Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiat i innovasjon og regionale studier (2 stillinger)

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Hver stipendiat vil ha en biveileder fra sin internasjonale utvekslingspartner og en mentor fra Rogaland fylkeskommune. Stillingene er ledige fra 1.9.2020.

Company: Universitetet i Stavanger
Hiring Organization: Universitetet i Stavanger
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiat innen folkehelsevitenskap

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnsramme 20 (ltr. Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting…

Company: NMBU
Hiring Organization: NMBU
Salary: TBD
Location: Ås
Street Address: TBD

Locality: Ås
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiat i innovasjon og regional utvikling

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Stipendiat i innovasjon og regional utvikling. Lønn i stillingskode 1017 Stipendiat etter Statens lønnsregulativ, startlønn kr 479 600 pr.

Company: Høgskolen i Innlandet
Hiring Organization: Høgskolen i Innlandet
Salary: TBD
Location: Lillehammer
Street Address: TBD

Locality: Lillehammer
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiat i sosiologi

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Stillingene lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017 LR 20, ltr 54, NOK 479.600. Ved Nord universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap, studiested…

Company: Nord University
Hiring Organization: Nord University
Salary: TBD
Location: Bodø
Street Address: TBD

Locality: Bodø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for StipendiatSuggested Job Search
Data as of 2020-03-30 (Latest) with id 1467.

If you are switching jobs: When you change your job, finding the right business and the surroundings in which it is possible to work will most likely be only half of the job you should perform for the change of your career. It's also very essential to find a way to elegantly depart your previous job. It's advocated that you maintain genuine contacts with former bosses and co-workers.