Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Tiltaksteam Jobs     Mona Betong As Jobs     All10 Jobs     Tilrettelegger Jobs     Crane Jobs     Kantor Menighetsmusiker I Voie Menighet 60    

Searching for "Stovner" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Stovner Jobs 2021
Key Account Manager

Date: 2021-10-11 (Latest)

Job Description: Job area: Sales, Commercial & Marketing. Nets Group is providing a compelling opportunity for sales professionals with a proven track record exceeding quotas in…

Company: Nets
Hiring Organization: Nets
Salary: TBD
Location: Stovner
Street Address: TBD

Locality: Stovner
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avdelingsleder ST (studiespesialisering)

Date: 2021-10-11 (Latest)

Job Description: Avdelingsleder vil inngå i et team for alle skolens studieforberedende program, og være del av skolens ledergruppe.

Company: Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Hiring Organization: Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Trøndelag
Street Address: TBD

Locality: Trøndelag
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


KOPI AV Vernepleier/Sykepleier - Stigenga 19 - omsorgsbolig

Date: 2021-10-11 (Latest)

Job Description: Boligen har 20 leiligheter, og et dagsenter, samt 38,9 årsverk. Beboerne har ulike grader av funksjonshemninger, utviklingshemning og andre diagnose grupper.

Company: Oslo kommune
Hiring Organization: Oslo kommune
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Key Account Manager, eSecurity & Digitisation NO

Date: 2021-10-11 (Latest)

Job Description: Job area: Sales, Commercial & Marketing. Nets Group is providing a compelling opportunity for sales professionals with a proven track record exceeding quotas in…

Company: Concardis GmbH
Hiring Organization: Concardis GmbH
Salary: TBD
Location: Stovner
Street Address: TBD

Locality: Stovner
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsEr du en av Stovners nye engasjerte barnehagestyrer?

Date: 2021-10-11 (Latest)

Job Description: I tillegg har barnehagene høyt fokus på nærværsarbeid og kompetanseutvikling ut fra behov i barnegruppene. Ole Brumm ligger sentralt på Haugenstua med kort vil…

Company: Oslo kommune
Hiring Organization: Oslo kommune
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Faste stillinger som politioverbetjent/fagspesialist, Innhentingsleder

Date: 2021-10-11 (Latest)

Job Description: Innhentingsavsnittet har nå ledig to faste stillinger som politioverbetjent/fagspesialist, innhentingsledere. Være ansvarlig for innhenting, forvaltning og bruk…

Company: Politiet
Hiring Organization: Politiet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barnehageassistent

Date: 2021-10-11 (Latest)

Job Description: Det gir deg en unik mulighet til fleksibilitet og muligheten til å finne ut hvilken type barnehage du ønsker å jobbe i. Delta og oppmuntre til inne- og utelek.

Company: Reflekt
Hiring Organization: Reflekt
Salary: TBD
Location: Stovner
Street Address: TBD

Locality: Stovner
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vikariat som veileder i ungdomsteam ved NAV Stovner

Date: 2021-10-11 (Latest)

Job Description: 120 medarbeidere som betjener om lag 33 000 innbyggere i bydelen. Ungdomsteamet består av engasjerte medarbeidere med stor interesse for å veilede unge under 30…

Company: Stovner, NAV
Hiring Organization: Stovner, NAV
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vil du være med å videreutvikle Stigenga i en ny stilling?

Date: 2021-10-11 (Latest)

Job Description: Som assisterende seksjonsleder vil du ha en viktig jobb i det faglige og administrative arbeidet i boligen. Du vil ha faglig veiledning av personalet, samt ha…

Company: Oslo kommune
Hiring Organization: Oslo kommune
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kontaktlærer 4.trinn

Date: 2021-10-11 (Latest)

Job Description: På 1.-3. trinn bruker vi undervisningsprinsippet "Tidlig Innsats – Early Years (TIEY)". Utføre undervisning i henhold til ny læreplan (LK20).

Company: Oslo kommune
Hiring Organization: Oslo kommune
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Språkkonsulent

Date: 2021-10-11 (Latest)

Job Description: Deichman Stovner, Nordtvet og Romsås søker en kollega med hjerte for frivillig arbeid, kultur, læring og språk. Du er glad i mennesker og god på service.

Company: Oslo kommune
Hiring Organization: Oslo kommune
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledig vikariat som veileder i kvalifiseringsprogrammet

Date: 2021-10-11 (Latest)

Job Description: Kartlegge aktuelle deltakere og følge opp deltakerne i kvalifiseringsprogram ( deltakers livssituasjon knyttet til helse, forsørgeransvar og bolig vil ha…

Company: Oslo kommune
Hiring Organization: Oslo kommune
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Senior Backend Developer with architect ambitions

Date: 2021-10-11 (Latest)

Job Description: We have long experience in developing and delivering simple, secure and user-friendly identification and signing solution together with necessary add-ons.

Company: Concardis GmbH
Hiring Organization: Concardis GmbH
Salary: TBD
Location: Stovner
Street Address: TBD

Locality: Stovner
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Cloud Solution Architect

Date: 2021-10-11 (Latest)

Job Description: Become part of a highly competent development team as a Cloud Solution Architect, where you will have the chance to be the primary expert and leader on the…

Company: Nets
Hiring Organization: Nets
Salary: TBD
Location: Stovner
Street Address: TBD

Locality: Stovner
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Senior Backend Developer with architect ambitions

Date: 2021-10-11 (Latest)

Job Description: We have long experience in developing and delivering simple, secure and user-friendly identification and signing solution together with necessary add-ons.

Company: Nets
Hiring Organization: Nets
Salary: TBD
Location: Stovner
Street Address: TBD

Locality: Stovner
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Cloud Solution Architect

Date: 2021-10-11 (Latest)

Job Description: Become part of a highly competent development team as a Cloud Solution Architect, where you will have the chance to be the primary expert and leader on the…

Company: Concardis GmbH
Hiring Organization: Concardis GmbH
Salary: TBD
Location: Stovner
Street Address: TBD

Locality: Stovner
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog

Date: 2021-10-11 (Latest)

Job Description: Ved familievernkontoret Oslo nord har vi ledig ett års vikariat (med mulighet for forlengelse) i 100% stilling som psykolog.

Company: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Hiring Organization: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for StovnerSuggested Job Search
Data as of 2021-10-11 (Latest) with id 1738.

If you are switching jobs: The incorrect steps when switching your job can throw a negative image on you in the eyes of the previous boss. Be tactful and don't resent anyone when you are changing a working job. You in no way know what may take place later on and it may happen that you'll need to go back to your old job.