Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Intrava Jobs     Ireland Jobs     Er Du Ledig For Oppdrag Fra 6 Eller 20 Januar     Innovation Jobs     Luftkrigsskolen Jobs     Storyline Jobs     Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen Jobs     Bjorbekk Jobs     Skippergata Jobs    

Searching for "Sjukepleiarar" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Sjukepleiarar Jobs 2020


Sjukepleiarar

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: 2x100 % faste stillingar ledig for tiltreding i mai eller etter avtale. Stillingane er tilknytt heimetenesta avdeling Sentrum Klipra med turnusarbeid dag, kveld…

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Sjukepleiarar/helsefagarbeidar

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Vi har følgande ledige stillingar: 100 % fast stilling som sjukepleiar i flexiteam. 60 % fast stilling som sjukepleiar. Norsk autorisasjon som sjukepleiar, ev.

Company: Sunnfjord kommune
Hiring Organization: Sunnfjord kommune
Salary: TBD
Location: Vassenden
Street Address: TBD

Locality: Vassenden
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukehuset ditt treng deg til å bekjempe pandemien!

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Vi treng no spesialsjukepleiarar, sjukepleiarar og legar. For å bekjempe det pågåande utbrotet av koronavirus er det behov for ekstra personell til sjukehusa i…

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarar sommaren 2020

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Ferdig utdanna sjukepleiarar og vernepleiarar kan få ein bonus på kr 10 000,-. Vi treng sjukepleiarar, helsefagarbeidarar, hjelpepleiarar, omsorgsarbeidarar,…

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarar Kollen rehabilitering sommaren 2020

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Ferdig utdanna sjukepleiarar og vernepleiarar kan få ein bonus på kr 10 000,-. Ønsker du sommerjobb på ein arbeidsplass med eit godt arbeidsmiljø, spennande…

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsFerievikarar 2020

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Vi treng sjukepleiarar, helsefagarbeidarar, hjelpepleiarar, omsorgsarbeidarar, miljøterapeutar, miljøarbeidarar og assistentar. Søkar må vere fylt 18 år.

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Vi treng sjukepleiarar, helsefagarbeidarar, hjelpepleiarar, omsorgsarbeidarar, miljøterapeutar, miljøarbeidarar og assistentar. Søkar må vere fylt 18 år.

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Tennfjord
Street Address: TBD

Locality: Tennfjord
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Vi treng sjukepleiarar, helsefagarbeidarar, hjelpepleiarar, omsorgsarbeidarar, reinhaldarar og assistentar. Ferdig utdanna sjukepleiarar og vernepleiarar kan få…

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeidar (ferievikar)

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Ferdig utdanna sjukepleiarar og vernepleiarar kan få ein bonus på kr 10 000,-. Ferievikariat for helsefagarbeidarar i perioden medio juni til medio august ved…

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar/Helsesekretær (sommarvikarar)

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Ferdig utdanna sjukepleiarar og vernepleiarar kan få ein bonus på kr 10 000,-. Stillingar innan verksemd for legetenester og akutt helseberedskap i områda…

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar (ferievikar)

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Ferdig utdanna sjukepleiarar og vernepleiarar kan få ein bonus på kr 10 000,-. Sjukepleiar med vakter på dag/kveld eller på natt, turnus med arbeid kvar 3.helg.

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommarvikar

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Vi treng sjukepleiarar, helsefagarbeidarar, hjelpepleiarar, omsorgsarbeidarar, miljøterapeutar, miljøarbeidarar og assistentar. Søkar må vere fylt 18 år.

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


KOPI AV Klinikk Psykisk helsevern for barn og unge, Ungdomspost

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Posten er tverrfagleg bemanna med miljøterapeutar med hovudvekt på sjukepleiarar og vernepleiarar, samt barnevernspedagogar og studentar innan helse- og…

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Bioingeniør

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Det er tilsett sju fastlegar, turnuslege, 2 helsesekretærar, bioingeniør og 2 sjukepleiarar. Vi har ledig 80 % og 50 % faste stillingar som bioingeniør ved…

Company: Gloppen kommune
Hiring Organization: Gloppen kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar, helsefagarbeidar og pleieassistentar (ferievikarar)

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Vi treng sjukepleiarar, helsefagarbeidarar, hjelpepleiarar og pleieassistentar. Ferdig utdanna sjukepleiarar og vernepleiarar kan få ein bonus på kr 10 000,-.

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fastlegestilling og vikarlegestilling

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Hjelpepersonell med 2 sjukepleiarar, 2 helsesekretærar og 2 bioingeniørar - totalt 5 årsverk. Fastlegeheimel med listetak på 850 pasientar ved Gloppen…

Company: Gloppen kommune
Hiring Organization: Gloppen kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlege psykiatri

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Sjukepleiarar, vernepleiarar og hjelpepleiarar jobbar miljøterapeutisk i tett samarbeid med behandlerpersonell. Vil du bli vår nye kollega?

Company: Helse Møre og Romsdal
Hiring Organization: Helse Møre og Romsdal
Salary: TBD
Location: Molde
Street Address: TBD

Locality: Molde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kan DU hjelpe oss? Vi treng sjukepleiarar, helsefagarbeidarar / hjelpepleiarar, vernepleiarar og miljøterapeutar

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: På grunn av den pågåande coronasituasjonen treng vi fleire sjukepleiarar, helsefagarbeidarar / hjelpepleiarar, vernepleiarar og miljøterapeutar til å hjelpe oss…

Company: Giske kommune
Hiring Organization: Giske kommune
Salary: TBD
Location: Valderøy
Street Address: TBD

Locality: Valderøy
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeidar/hjelpepleiar

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: På Barne- og ungdomsklinikken er det mange yrkesgrupper, som til dømes legar, sjukepleiarar, helsefagarbeidarar, sekretærar, fysioterapeutar, sosionom og…

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avdelingsleiar hjarte- og lungeavdeling

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Personalet er samansett av legar, sjukepleiarar, spesialsjukepleiarar, helsesekretærar og anna støttepersonell. Hjerte- og lungeavdelingen, Helse Fonna HF.

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Haugesund
Street Address: TBD

Locality: Haugesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukehuset ditt treng deg til å bekjempe pandemien!

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Vi treng legar, sjukepleiarar, spesialsjukepleiarar, vernepleiarar, jordmødre, radiografar, bioingeniørar, ambulansearbeidarar/ambulansesjåførar og studentar…

Company: Helse Førde HF
Hiring Organization: Helse Førde HF
Salary: TBD
Location: Førde
Street Address: TBD

Locality: Førde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiarstillingar

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: BS har behov for fleksible sjukepleiarar som ynskjer utfordringar og fagleg utvikling. Bemanningssenter(BS) skal formidle helsepersonell til ulike avdelingar på…

Company: Helse Førde HF
Hiring Organization: Helse Førde HF
Salary: TBD
Location: Førde
Street Address: TBD

Locality: Førde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for SjukepleiararSuggested Job Search
Data as of 2020-03-30 (Latest) with id 1884.

If you are switching jobs: Once you change your job, choosing the best business and the surroundings in which you can work will usually be only 1 / 2 of the job you should perform for the switch of your career. It is also very important to discover a way to elegantly depart your earlier job. It is suggested that you keep up legitimate contacts with former bosses and colleagues.