Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Teoretiske Jobs     Snekker Andersen     Aftenpostens Jobs     Helsesykepleier Psykiatrisk Sykepleier     Commercial Controller     Undervisningsstillinger I Programfag For Helse Og Oppvekstfag     Head Of Analytics     Omsorgssentre Jobs     Mathematical Jobs    

Searching for "Klinisk" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Klinisk Jobs 2020


Klinisk pedagog eller annen helsefaglig klinisk utdanning

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Klinisk pedagog eller annen helsefaglig klinisk utdanning. Vi har ledig vikariat stilling som klinisk pedagog. Delta i faglig utviklingsarbeid og planlegging.

Company: Finnmarkssykehuset
Hiring Organization: Finnmarkssykehuset
Salary: TBD
Location: Karasjok
Street Address: TBD

Locality: Karasjok
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Klinisk ernæringsfysiolog

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Spesialpoliklinikk for spiseforstyrrelser på Gaustad har ledig stilling som klinisk ernæringsfysiolog i 100 %. Poliklinikken tar imot pasienter fra 16 år.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiat innen klinisk elektrofysiologi

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Kandidaten forventes også å rekruttere og kliniske evaluere studiedeltakere med psykiske lidelser for klinisk gruppe. Doktorgradsstilling er finansiert av UiO:

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Klinisk pedagog eller andre med 3 årig høyskoleutdanning med relevant videreutdanning innen psykisk helsevern og rus.

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Vi har ledig vikariat stilling som klinisk pedagog. Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Samarbeid internt med andre faggrupper.

Company: Confidential
Hiring Organization:
Salary: TBD
Location: Karasjok kommune
Street Address: TBD

Locality: Karasjok kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialist i klinisk pedagogikk

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Godkjenning som spesialist i klinisk pedagogikk. Det er fast tilsetting i 50% som spesialist i klinisk pedagogikk ved BUP Tynset.

Company: Sykehuset Innlandet
Hiring Organization: Sykehuset Innlandet
Salary: TBD
Location: Hamar
Street Address: TBD

Locality: Hamar
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSykepleier søkes - vi ønsker å styrke kompetansen innen avansert klinisk sykepleie og palliasjon

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Døgnakutte tjenester i institusjon - Helsehuset søker etter flere sykepleiere med relevant videreutdanning. Sykepleiere med grunnutdanning oppfordres også til å…

Company: Drammen kommune
Hiring Organization: Drammen kommune
Salary: TBD
Location: Drammen
Street Address: TBD

Locality: Drammen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Klinisk konsulent/psykolog

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Klinisk konsulent/psykolog behandlerstab for døgnenheter. Det er nødvendig med erfaring fra klinisk arbeid. Salten distriktspsykiatriske senter (Salten DPS) er…

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Bodø
Street Address: TBD

Locality: Bodø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiat i klinisk energimetabolisme og fedme

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Leger med erfaring og/eller interesse for kliniske studier innen ernæring og metabolisme oppfordres til å søke. PhD-studenten vil ha følgende oppgaver:

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialsjukepleiar/Sjukepleiar, Behandlingshjelpemidler

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Det vil seie utlevering av utstyr og materiell, og oppfølging av dette i samarbeid med kliniske avdelingar og kommunehelsetenesten.

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Klinisk sosionom

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Vi ønsker å styrke arbeidet med familier og lyser derfor ut stilling som klinisk sosionom. Stillingen er knyttet til almenpsykiatrisk team, og arbeidsoppgavene…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Kongsberg
Street Address: TBD

Locality: Kongsberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker klinisk ernæringsfysiolog!

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Spesialpoliklinikk for spiseforstyrrelser på Gaustad har ledig stilling som klinisk ernæringsfysiolog i 100 %. Bli kjent med Oslo universitetssykehus.

Company: Confidential
Hiring Organization:
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/psykolog

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Klinisk psykologisk arbeid innbefatter også familiearbeid, dvs. Nevropsykologisk utredning og klinisk psykologisk arbeid med barn med tilstander som…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Registerkoordinator

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Registerkoordinator vil samarbeide med kolleger i støtteenheten UNN Register og Nasjonalt servicemiljø for nasjonale kvalitetsregistre ved Senter for klinisk…

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog/psykologspesialist

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Ha interesse for klinisk forskning knyttet til avdelingens virksomhet. Vi ønsker søkere med variert klinisk erfaring og interesse for fagfeltet.

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Leder

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Ønskelig med bred erfaring/kompetanse innenfor fagfeltet klinisk ernæring. Ved UiT er det etablert mastergradsstudium i klinisk ernæring. Vår visjon er å gi.

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Bioingeniør

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Hematologi, klinisk kjemi, hormon/immunkjemi, koagulasjon, PNA-analyser og urinanalyser. Sentrallaboratoriet- Diagnostisk klinikk, Nordlandssykehuset HF.

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avdelingsleder

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Klinisk erfaring innen psykisk helse og/ eller rus, fortrinnsvis begge. Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF.

Company: Finnmarkssykehuset
Hiring Organization: Finnmarkssykehuset
Salary: TBD
Location: Karasjok kommune
Street Address: TBD

Locality: Karasjok kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Instituttleder ved Institutt for klinisk medisin

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Institutt for klinisk medisin (IKM) har ledig en stilling som instituttleder. God kjennskap til klinisk medisinsk forskning og utdanning nasjonalt og…

Company: UiT Norges Arktiske Universitet
Hiring Organization: UiT Norges Arktiske Universitet
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialhjelpepleier/helsefagarbeider

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Delansvarlig for utarbeidelse av klinisk arbeidsplan i samarbeid med øvrige i det tverrfaglige teamet. Vi har nå en ledig fast stilling i 100% tredelt turnus…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sekretær/helsesekretær

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin har en stor klinisk virksomhet innen polikliniske og inneliggende pasienter som omfatter forskning og…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagutviklingssykepleier

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Relevant og bred klinisk erfaring med alvorlig syke hjertepasienter. Vil du bli en del av et kompetent fagmiljø der vi alltid tar utgangspunkt i pasientens…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier med videreutdanning/sykepleier

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: RASP har fire kliniske enheter; Enheten er bemannet med psykologspesialister, psykiatere, klinisk ernæringsfysiolog, miljøterapeuter og sykepleiere.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Bioingeniør

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Preanalytisk, hematologi/koagulasjon, klinisk kjemi/immunologi, proteiner/allergi, klinisk farmakologi/genteknologi. Seksjonen er inndelt i fem fagområder:

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Drammen
Street Address: TBD

Locality: Drammen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for KliniskSuggested Job Search
Data as of 2020-03-31 (Latest) with id 3788.

If you are switching jobs: "I'm leaving the business" is really a phrase that requires a lot of courage. When pronounced at the incorrect time or in the wrong manner, it can employ a negative effect on your career. You may get a working job present with another business where the pay is higher, but you remain uncertain if that work environment will undoubtedly be better then your current one. After all, it is not all about the amount of money. Imagine if you change your mind later? After all, this is simply not an easy decision. Of course your boss can absolve you and take you back, nonetheless it is not guaranteed.