Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Kemin Jobs     Renholder Leder     Image Jobs     Amedia Utvikling As Jobs     Anleggsleder Formann     Postdoctoral Researcher Position     Slutte Jobs     Lykkeblomster As Jobs     Bkk As Jobs    

Searching for "Klinisk" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Klinisk Jobs 2019


Avdelingsingeniør SKO 1085

Date: 2019-09-22 (New)

Job Description: Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Gruppen er en ledende drivkraft for forskning på klinisk…

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Miljøarbeider

Date: 2019-09-22 (New)

Job Description: Seksjonen har tre kliniske enheter på Dikemark sykehusområde i Asker; Regional sikkerhetsseksjon er en høyspesialisert tjeneste med regional funksjon for Helse…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Postdoktor

Date: 2019-09-22 (New)

Job Description: Klinisk erfaring er en fordel. Prosjektet utforsker preterm fødsel og videre hvilken betydning preterm fødsel har for mor og barn i et livsløpsperspektiv.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Bioingeniør

Date: 2019-09-22 (New)

Job Description: Delta i prøvetaking og prøveprosessering for kliniske prosjekter. Driftsseksjonen bistår med prøvetaking og prøveprosessering for kliniske prosjekter.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rådgiver

Date: 2019-09-22 (New)

Job Description: Klinikken omfatter fagområdene kreft, hematologi, samt kliniske støttefunksjoner organisert i Avdeling for klinisk service.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsStipendiat

Date: 2019-09-22 (New)

Job Description: Klinisk erfaring med utredning og rehabilitering etter traumer, inkludert tverrfaglig samarbeid, vil bli tillagt vekt.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialbioingeniør

Date: 2019-09-22 (New)

Job Description: Erfaring med analytisk virksomhet i klinisk laboratorium. Kan bli tillagt delansvar for oppfølging av analytisk virksomhet knyttet til nye kliniske protokoller.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagutviklingssykepleier

Date: 2019-09-22 (New)

Job Description: Enhetens representant i nettverk for oppfølging av Klinisk Dokumentasjon Sykepleie/KDS/Dips. Vi ser etter operasjonssykepleier til 100% fast stilling som…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlegevikariat

Date: 2019-09-22 (New)

Job Description: Eventuell deltagelse i kliniske forskningsprosjekter. En ønsker også å legge til rette for at klinisk arbeid skal kunne kombineres med klinisk forskning og…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Prosjektsekretær

Date: 2019-09-22 (New)

Job Description: Kontakt med kliniske miljøer og forskningsmiljøer innenfor TSB eller tilliggende fagfelt. Forskningsseksjonen skal være klinisk rettet og samarbeide med…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Klinikkleder

Date: 2019-09-22 (New)

Job Description: Hjerte-, lunge- og karklinikken består av fem kliniske avdelinger og to forskningsinstitutter - Institutt for eksperimentell medisinsk forskning og Institutt…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Intensivsykepleier/Spesialsykepleier

Date: 2019-09-22 (New)

Job Description: Klinisk stige og masterløp etter ansinnitet. Meget dyktige kollegaer som alle er spesialutdannet eller under utdanning og en stor andel er i tillegg kliniske…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Seksjonsoverlege

Date: 2019-09-22 (New)

Job Description: Seksjonen har tre kliniske døgnenheter på Dikemark i Asker. Erfaring fra klinisk arbeid med psykoser og anvendelse av psykisk helsevernloven.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fag og forskningsykepleier

Date: 2019-09-22 (New)

Job Description: Undervisning, veiledning, lede fagutvikling, motivere og tilrettelegge for klinisk kompetanseprogram. Seksjonen mottar både barn og voksne til polikliniske…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Operasjonssykepleier

Date: 2019-09-22 (New)

Job Description: Relevant klinisk erfaring som operasjonssykepleier med arbeid fra aktuelle pasientgrupper er ønsket men ikke et krav. Må beherske norsk skriftlig og muntlig.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledende spesialsykepleier drift

Date: 2019-09-22 (New)

Job Description: Klinisk erfaring fra intensivavdeling er nødvendig. Dyktige kollegaer som alle er spesialutdannet eller under utdanning og en stor andel er i tillegg kliniske…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetsleder

Date: 2019-09-22 (New)

Job Description: RASP har fire kliniske enheter; Personalgruppen består av psykologspesialister, psykiatere, spesialutdannede sykepleiere og miljøterapeuter, klinisk…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier, helsefagarbeider, pleieassistent

Date: 2019-09-22 (New)

Job Description: Følge opp pasienter etter klinisk arbeidsplan/behandlingsplan. Ønskelig med videreutdanning innen psykisk helsearbeid og relevant klinisk erfaring.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagkonsulent/rådgiver (med)

Date: 2019-09-22 (New)

Job Description: Fagkonsulent inngår i avdelingens tverrfaglig sammensatte kliniske fagmiljø og samarbeider med bl.a. Kliniske oppgaver som ledd i tverrfaglig utredning og…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Prosjektleder til forskningsprosjekt innen helsevitenskap / oral helse / velferdsteknologi

Date: 2019-09-22 (New)

Job Description: Det er allerede etablert samarbeid i prosjektet mellom TkRog og Helsefakultet - UiS, Institutt for klinisk odontologi - UiB, SESAM – senter for eldremedisin,…

Company: Rogaland fylkeskommune
Hiring Organization: Rogaland fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Rogaland
Street Address: TBD

Locality: Rogaland
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut

Date: 2019-09-22 (New)

Job Description: Klinikken har egen avdeling for klinisk støtte, som gir lederstøtte og bidrar til fagutvikling og forskning. En 100 % stilling for miljøterapeut i vikariat fra…

Company: Helse Nord-Trøndelag
Hiring Organization: Helse Nord-Trøndelag
Salary: TBD
Location: Namsos
Street Address: TBD

Locality: Namsos
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialist i psykiatri - 50 % vikariat

Date: 2019-09-22 (New)

Job Description: Poliklinikken vektlegger å ligge nært opp til internasjonalt anerkjente behandlingsmetoder og behandlingen kvalitetssikres gjennom halvårlig ekstern veiledning,…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Veterinær

Date: 2019-09-22 (New)

Job Description: Det er en fordel om du har erfaring fra arbeid innenfor Mattilsynets forvaltningsområder eller annen relevant arbeidserfaring som f.eks klinisk praksis.

Company: Mattilsynet
Hiring Organization: Mattilsynet
Salary: TBD
Location: Hordaland
Street Address: TBD

Locality: Hordaland
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Konsulent BCBP

Date: 2019-09-22 (New)

Job Description: Fagmiljø som leier høgprofilerte og svært spennande nasjonale og internasjonale forskingsprosjekt med ei spennvidde frå basal til klinisk forsking der vi er…

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for KliniskSuggested Job Search
Data as of 2019-09-22 (New) with id 8826.

If you are switching jobs: The replacement of job should not be an excuse for labelling the workplace you have worked in as bad. You should show your boss why you're leaving the business and you should point out things that bothered you, nevertheless take action in a polite and professional way. Keep a measure of professionalism that has led you to this correct point in your career. This assists one to make solid references in the future. In conversations with new potential employers, it is necessary to be professional. You should also tell your better that you will be grateful for the opportunity you have had in working for his or even hers business. You won't ever know whenever your present boss will end up being a great reference. Be aware that no one likes to be criticized. Not from subordinates or co-workers even. Even if they deserve it. A person with whom you have ever worked with could be a potentially positive reference. Usually do not demolish the bridges behind you. Keep genuine contacts.